Reskilling i upskilling na rynku pracy: kluczowe trendy i wyzwania dla firm

Autor:
Zespół Future Collars
Wg raportu Światowego Forum Ekonomicznego Future of Work, aż 44% indywidualnych umiejętności staje się przestarzałych w wyniku postępu technologicznego. Zmiany te są widoczne na rynku pracy, ale wiele firm nie zdaje sobie jeszcze sprawy z ich wagi. Jakie są przyczyny tego braku świadomości? Czy firmy dostrzegają znaczenie podnoszenia kwalifikacji w erze postępu technologicznego? Jak zapobiec brakowi świadomości i utrzymać talenty w organizacji? m.in na te pytania odpowiadały Karina Popieluch i Anna Wróbel, członkinie rady programowej ds. reskillingu powołanej przez ośrodek ThinkTank oraz Future Collars - szkołę kompetencji cyfrowych - w rozmowie z Jakubem Sito w programie Reskill RoadMap
Reskilling i upskilling na rynku pracy: kluczowe trendy i wyzwania dla firm

OGLĄDAJ WIDEO: RESKILL ROADMAP: rozmowy nt. reskillingu. odc.2

Wyzwania związane z brakiem świadomości

Często firmy skupiają się na krótkoterminowych celach i przyzwyczajone są do poszukiwania odpowiednich umiejętności na rynku.

- Często firmy skupiają się na krótkoterminowych celach i przyzwyczajone są do poszukiwania odpowiednich umiejętności na rynku. Jednak ostatnie lata, zwłaszcza okres pandemii, pokazały, że brakuje pewnych kompetencji technologicznych nawet na polskim rynku pracy. Z tego powodu temat reskillingu i upskillingu powinien zająć wyższe miejsce na agendzie przedsiębiorstw - zauważa Anna Wróbel, ekspertka ds. transformacji organizacji

- Oprócz zmieniającego się środowiska, zmienia się również świadomość i oczekiwania pracowników. Kariery już nie są jedynie kwestią osiągania biznesowych celów, ale także zapewniania zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników. Właśnie dlatego coraz trudniejsze staje się odpowiednie połączenie tych dwóch aspektów - dodaje Karina Popieluch, ekspertka HR

 

Rola reskillingu i upskillingu w utrzymaniu talentów

Ważne jest zrozumienie, że reskilling i upskilling to inwestycja zarówno dla pracowników, którzy zyskują nowe umiejętności i lepsze szanse rozwoju, jak i dla firm, które zyskują bardziej elastyczną i kompetentną kadrę. W zglobalizowanym i dynamicznym świecie pracy, zdolność do adaptacji i nauki na bieżąco staje się kluczowa dla sukcesu. W kontekście utrzymania talentów w organizacji, reskilling i upskilling odgrywają kluczową rolę.

Zdolność do ciągłego uczenia się powinna być wspierana już na etapie edukacji podstawowej i licealnej.

Niezbędne jest wprowadzenie zmian w systemie edukacji, które pozwolą na wykształcenie mindsetu gotowego na adaptację i doskonalenie umiejętności w dynamicznym środowisku pracy - komentuje Jakub Sito.

Anna Wróbel przypomina, że około 80% pracowników już znajduje się na rynku pracy i ukończyło edukację obowiązkową lub dodatkową, taką jak studia uniwersyteckie. Dlatego niezależnie od zmian w systemie edukacji, konieczne jest skoncentrowanie się na aktualnych pracownikach i zaspokojenie ich potrzeb związanych z reskillingiem i upskillingiem.

 

Rola edukacji w reskillingu i upskillingu

Karina Popieluch podkreśla, że mimo istniejących szkół, które uczą krytycznego myślenia i weryfikacji informacji, istnieje potrzeba rozwijania tych umiejętności na większą skalę. Właśnie dlatego edukacja odgrywa kluczową rolę w procesie reskillingu i upskillingu pracowników.

Firmy mogą inwestować w programy szkoleniowe i rozwój umiejętności swoich pracowników.
Mogą to być zarówno szkolenia wewnętrzne, prowadzone przez doświadczonych pracowników lub ekspertów z zewnątrz, jak i szkolenia zewnętrzne, które mogą być dostępne online lub w tradycyjnej formie. Istnieje również wiele platform e-learningowych, które oferują kursy i materiały szkoleniowe w różnych dziedzinach.

Programy reskillingowe i upskillingowe powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników.

Należy wziąć pod uwagę ich obecne umiejętności, zainteresowania i cele zawodowe, aby zapewnić im optymalne wsparcie i rozwój. Indywidualizacja procesu reskillingu i upskillingu może pomóc pracownikom w szybszym i bardziej efektywnym nabywaniu nowych umiejętności.

Ważne jest również, aby zapewnić pracownikom możliwość praktycznego zastosowania nowych umiejętności.

Nie wystarczy tylko zdobyć teoretyczną wiedzę - trzeba ją również przenieść w praktykę i rozwijać umiejętności poprzez rzeczywiste projekty i zadania. To pozwoli pracownikom na nabranie pewności siebie i zdobycie doświadczenia w konkretnych obszarach.

 

Współpraca zewnętrzna i partnerstwa

Firmy mogą również rozważyć nawiązanie współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak uczelnie, centra szkoleniowe czy organizacje branżowe. Partnerstwa takie mogą umożliwić dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są istotne dla danej branży lub obszaru działań firmy.

Współpraca z uczelniami może obejmować prowadzenie programów stażowych lub praktyk dla studentów.

To daje im możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w odpowiednim środowisku i jednocześnie pozwala firmie identyfikować potencjalnych przyszłych pracowników i rozwijać ich umiejętności zgodnie z własnymi potrzebami.

Partnerstwa z organizacjami branżowymi mogą pomóc firmie w śledzeniu i dostosowywaniu się do najnowszych trendów i zmian w danej dziedzinie.
Te organizacje często oferują szkolenia, warsztaty i konferencje, które umożliwiają pracownikom kontynuowanie swojego rozwoju zawodowego i pozostanie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i technologiami.

Reskilling i upskilling pracowników są nieodłącznymi elementami w dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy powinny inwestować w edukację i rozwój umiejętności swoich pracowników, dostosowując programy szkoleniowe do indywidualnych potrzeb i współpracując z zewnętrznymi partnerami. To pozwoli na utrzymanie konkurencyjności firmy, rozwój pracowników i adaptację do zmian na rynku pracy.

 

***
Karina Popieluch – Senior HR Expert, Key Note Speaker, Author, Founder KaiZen HR & KaiZen IT, HRBP Programme Director and MBA Lecturer in Akademia Leona Kozmińskiego

Anna Wróbel – Ekspertka ds. transformacji organizacji, zarządzania kapitałem ludzkim, oraz efektywności zespołów z ponad 20-letnim doświadczeniem w rolach zarządczych i doradczych. Ostatnio była członkinią Executive Team odpowiedzialną za obszar People and Culture w Grupie Allegro.

 

***
#ReskillRoadMap to cykl wideo rozmów z członkami rady programowej ds. reskillingu https://lnkd.in/dsred3nV powołanej przez ośrodek ThinkTank oraz Future Collars - szkołę programowania i kompetencji cyfrowych

 

***
Future Collars to wiodąca szkoła kompetencji cyfrowych, specjalizująca się w reskillingu i upskillingu pracowników. Szkoła oferuje kursy online z zakresu programowania i testowania oprogramowania, zapewniając praktyczne umiejętności i wsparcie w znalezieniu pracy.
Więcej informacji o ofercie Future Collars można znaleźć na stronie internetowej: https://futurecollars.com/

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT