Równy dostęp i pełne wykorzystanie potencjałów, czyli 10 postulatów na rzecz przyszłości rynku pracy w sektorze technologicznym

Autor:
Zespół Future Collars
LIST OTWARTY do instytucji rządowych, środowisk biznesowych, środowisk akademickich, oraz każdego, kto podziela wizję znaczenia edukacji i ciągłego rozwoju dla przyszłości Polskiej gospodarki.
10 post

LIST OTWARTY do instytucji rządowych, środowisk biznesowych, środowisk akademickich, oraz każdego, kto podziela wizję znaczenia edukacji i ciągłego rozwoju dla przyszłości Polskiej gospodarki.

 

Szanowni Państwo,

Liczby mówią same za siebie: 

W Polsce, 90% firm boryka się z luką kompetencyjną, co utrudnia rekrutację właściwych pracowników, przy czym tylko 6% pracowników uczestniczyło w reskillingu (raport: "Reskilling wielki reset umiejętności"). Globalnie, 40% firm napotyka podobne wyzwania, a do 2025 roku połowa światowych pracowników będzie potrzebowała przekwalifikowania z powodu automatyzacji i technologicznego postępu (World Economic Forum). 

W Polsce, prognozuje się automatyzację niemal połowy czasu pracy do 2030 roku, ryzykując utratę 7,3 mln stanowisk (McKinsey Polska). Polska, zajmując 27. miejsce w UE pod względem kompetencji cyfrowych, musi podnieść umiejętności swojej siły roboczej (Eurostat). 

W branży IT kobiety reprezentują tylko 17% specjalistów w Europie i 5% globalnych liderów technologicznych. Jednocześnie, stanowią one 24% pracowników w sektorze technologii cyfrowych, z czego tylko 30% jest świadomych ważności posiadania umiejętności cyfrowych (raporty: KE, PwC, Tytanki pracy). Nadal 33% Polaków uważa IT za domenę mężczyzn, co wskazuje na konieczność zmiany postrzegania i promowania roli kobiet w technologii ("Reskilling oczami Polaków 2023").

Te dane liczbowe jasno pokazują, że stojąc przed niezwykłą dynamiką zmian technologicznych i transformacji cyfrowej, konieczne jest przyspieszenie działań na rzecz przekwalifikowania i równości dostępu do możliwości zawodowych w sektorze technologicznym dla kobiet. 

Jako Future Collars - szkoła skoncentrowana na rozwijaniu cyfrowych umiejętności i kompetencji w Polsce - pragniemy zwrócić się do całej społeczności technologicznej o przyspieszenie i przedstawiamy 10 postulatów, mających na celu stawienie czoła tym wyzwaniom.

Poniższymi postulatami pragniemy zainicjować i pobudzić do współdziałania na rzecz rozwoju, przekwalifikowania, doskonalenia zawodowego (reskilling) oraz podnoszenia kwalifikacji (upskilling) pracowników, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na specjalistów w obszarze nowych technologii. Podkreślamy, że nabywanie umiejętności cyfrowych i technologicznych nie jest już wyborem, lecz koniecznością, aby móc odpowiadać na wymogi współczesnego rynku pracy.

Pragniemy rozpocząć dialog na temat roli edukacji i stałego rozwoju w budowaniu przyszłości. Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników jest inwestycją w przyszłość i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przedstawiamy 10 kluczowych zaleceń, których wdrożenie może znacząco przekształcić przyszłość rynku pracy, gwarantując kobietom równy dostęp do możliwości zawodowych w branży technologicznej i umożliwiając im pełne wykorzystanie swoich kompetencji. Apelujemy o zjednoczenie sił w celu promowania najlepszych praktyk, opracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz przyspieszenia i poszerzenia inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem.

Wierzymy, że jedynie poprzez współpracę możemy zbudować środowisko pracy, które jest inkluzywne, dynamiczne i konkurencyjne, zdolne do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości.

 

Zapraszamy wszystkich do dołączenia do naszego wysiłku i współpracy nad realizacją tych postulatów. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb rynku pracy, ale również zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

 

10 postulatów,  które mają na celu wspieranie i poprawę inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem i podnoszeniem umiejętności

  1. Zachęcać do indywidualizacji ścieżek uczenia się: Należy promować możliwość samodzielnego określania przez uczących się ich ścieżek edukacyjnych, co zwiększa motywację do pracy i nauki przez całe życie.

  2. Podkreślać znaczenie zrównoważonego finansowania: Zrównoważone finansowanie jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a rola mikrofinansowania dla uczących się (zwykle zapewnianego przez rząd) jest istotnym czynnikiem sukcesu inicjatyw przekwalifikowania.

  3. Włączanie infrastruktury cyfrowej w proces edukacji: Cyfrowe narzędzia i trenerzy z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi są niezbędni do ułatwienia transferu wiedzy i zwiększenia możliwości zawodowych i edukacyjnych uczących się.

  4. Wspierać zaangażowanie sektora prywatnego: Prywatne finansowanie może pozytywnie wpływać na atrakcyjność firm na rynku pracy oraz na atrakcyjność osób, które podjęły prywatnie finansowane działania przekwalifikowania.

  5. Zapewnić reintegrację uczących się na rynek pracy: Współpraca z pracodawcami jest kluczowa, aby umożliwić reintegrację uczących się na rynek pracy po zakończeniu szkoleń.

  6. Promować długoterminowe wizje firm dotyczące umiejętności: Ogólnokrajowa strategia cyfrowa i umiejętności jest także pozytywnie skorelowana z rozwojem długoterminowych wizji firm w zakresie umiejętności.

  7. Zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania potrzeb indywidualnych i firmowych: Ważne jest, aby łączyć krótkoterminowe potrzeby z długoterminowymi orientacjami i zapewnić sytuacje korzystne dla obu stron.

  8. Rozważyć współfinansowanie przez uczących się: Współfinansowanie przez uczących się może być silnym dodatkowym motywatorem do ukończenia kursu szkoleniowego, choć może nie być stosowane do wszystkich grup docelowych.

  9. Promować równość płci w sektorze technologicznym: Ważne jest, aby aktywnie działać na rzecz budowania sektora technologicznego wolnego od stereotypów płciowych, gdzie kobiety są integralną częścią przyszłości technologicznej. 

  10. Wspierać inicjatywy edukacyjne skierowane do dziewcząt i kobiet: Rozwijanie specjalistycznych programów edukacyjnych i karierowych dla dziewcząt i kobiet od najmłodszych lat aż po dorosłość jest kluczowe dla przełamywania społecznych stereotypów dotyczących udziału kobiet w IT. Tego typu inicjatywy pomagają zwiększyć atrakcyjność sektora dla kobiet i wspierają ich rozwój zawodowy

Te dziesięć rekomendacji wytycza drogę ku przyszłości rynku pracy w technologii, akcentując kluczową rolę przekwalifikowania, promocji inkluzywności i zapewnienia równych szans. Skupiają się na wsparciu ciągłego rozwoju zawodowego, umacnianiu pozycji kobiet w branży IT, współpracy między różnymi sektorami, adaptacji innowacyjnych rozwiązań w akredytacji umiejętności oraz promocji kultury ciągłego uczenia się. Te zalecenia mają za zadanie nie tylko przyspieszyć transformację umiejętności, ale także zbudować bardziej otwarty, zrównoważony i konkurencyjny rynek pracy, w którym każdy ma równe szanse na sukces.

Z poważaniem 

Beata Jarosz, CEO Future Collars
Joanna Pruszyńska-Witkowska, VP Future Collars 

Przeczytaj jeszcze więcej
Levent Karaagac

Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Projekty praktyczne oferują realne doświadczenie, umożliwiając uczestnikom poczuć się jak prawdziwi programiści, zmagając się z różnorodnymi zadaniami. Future Collars zapewniło mi kompleksowe, wymagające i satysfakcjonujące doświadczenie edukacyjne, co czyni ten kurs doskonałym wyborem dla każdego, kto pragnie rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Tak swoje doświadczenia z bootcampem Python Developer w Future Collars podsumował Levent Karaagac, absolwent kursu. W inspirującym wywiadzie Levent opowiada, jak kurs Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Pracownik

Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

To wynik najnowszego badania Future of Work & Career Development, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Amazon. Z okazji 10-lecia programu „Postaw na swój rozwój” (ang. Career Choice), Amazon zainwestuje 40 mln euro i stworzy ponad 50 nowych programów szkoleniowych w Europie. Future Collars jest partnerem programu już od 2019 roku. Polacy chcą się szkolić Wyniki badania wskazują na silną potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Aż 89 Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!