Równy dostęp i pełne wykorzystanie potencjałów, czyli 10 postulatów na rzecz przyszłości rynku pracy w sektorze technologicznym

Autor:
Zespół Future Collars
LIST OTWARTY do instytucji rządowych, środowisk biznesowych, środowisk akademickich, oraz każdego, kto podziela wizję znaczenia edukacji i ciągłego rozwoju dla przyszłości Polskiej gospodarki.
10 post

LIST OTWARTY do instytucji rządowych, środowisk biznesowych, środowisk akademickich, oraz każdego, kto podziela wizję znaczenia edukacji i ciągłego rozwoju dla przyszłości Polskiej gospodarki.

 

Szanowni Państwo,

Liczby mówią same za siebie: 

W Polsce, 90% firm boryka się z luką kompetencyjną, co utrudnia rekrutację właściwych pracowników, przy czym tylko 6% pracowników uczestniczyło w reskillingu (raport: "Reskilling wielki reset umiejętności"). Globalnie, 40% firm napotyka podobne wyzwania, a do 2025 roku połowa światowych pracowników będzie potrzebowała przekwalifikowania z powodu automatyzacji i technologicznego postępu (World Economic Forum). 

W Polsce, prognozuje się automatyzację niemal połowy czasu pracy do 2030 roku, ryzykując utratę 7,3 mln stanowisk (McKinsey Polska). Polska, zajmując 27. miejsce w UE pod względem kompetencji cyfrowych, musi podnieść umiejętności swojej siły roboczej (Eurostat). 

W branży IT kobiety reprezentują tylko 17% specjalistów w Europie i 5% globalnych liderów technologicznych. Jednocześnie, stanowią one 24% pracowników w sektorze technologii cyfrowych, z czego tylko 30% jest świadomych ważności posiadania umiejętności cyfrowych (raporty: KE, PwC, Tytanki pracy). Nadal 33% Polaków uważa IT za domenę mężczyzn, co wskazuje na konieczność zmiany postrzegania i promowania roli kobiet w technologii ("Reskilling oczami Polaków 2023").

Te dane liczbowe jasno pokazują, że stojąc przed niezwykłą dynamiką zmian technologicznych i transformacji cyfrowej, konieczne jest przyspieszenie działań na rzecz przekwalifikowania i równości dostępu do możliwości zawodowych w sektorze technologicznym dla kobiet. 

Jako Future Collars - szkoła skoncentrowana na rozwijaniu cyfrowych umiejętności i kompetencji w Polsce - pragniemy zwrócić się do całej społeczności technologicznej o przyspieszenie i przedstawiamy 10 postulatów, mających na celu stawienie czoła tym wyzwaniom.

Poniższymi postulatami pragniemy zainicjować i pobudzić do współdziałania na rzecz rozwoju, przekwalifikowania, doskonalenia zawodowego (reskilling) oraz podnoszenia kwalifikacji (upskilling) pracowników, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na specjalistów w obszarze nowych technologii. Podkreślamy, że nabywanie umiejętności cyfrowych i technologicznych nie jest już wyborem, lecz koniecznością, aby móc odpowiadać na wymogi współczesnego rynku pracy.

Pragniemy rozpocząć dialog na temat roli edukacji i stałego rozwoju w budowaniu przyszłości. Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników jest inwestycją w przyszłość i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przedstawiamy 10 kluczowych zaleceń, których wdrożenie może znacząco przekształcić przyszłość rynku pracy, gwarantując kobietom równy dostęp do możliwości zawodowych w branży technologicznej i umożliwiając im pełne wykorzystanie swoich kompetencji. Apelujemy o zjednoczenie sił w celu promowania najlepszych praktyk, opracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz przyspieszenia i poszerzenia inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem.

Wierzymy, że jedynie poprzez współpracę możemy zbudować środowisko pracy, które jest inkluzywne, dynamiczne i konkurencyjne, zdolne do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości.

 

Zapraszamy wszystkich do dołączenia do naszego wysiłku i współpracy nad realizacją tych postulatów. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb rynku pracy, ale również zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

 

10 postulatów,  które mają na celu wspieranie i poprawę inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem i podnoszeniem umiejętności

  1. Zachęcać do indywidualizacji ścieżek uczenia się: Należy promować możliwość samodzielnego określania przez uczących się ich ścieżek edukacyjnych, co zwiększa motywację do pracy i nauki przez całe życie.

  2. Podkreślać znaczenie zrównoważonego finansowania: Zrównoważone finansowanie jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a rola mikrofinansowania dla uczących się (zwykle zapewnianego przez rząd) jest istotnym czynnikiem sukcesu inicjatyw przekwalifikowania.

  3. Włączanie infrastruktury cyfrowej w proces edukacji: Cyfrowe narzędzia i trenerzy z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi są niezbędni do ułatwienia transferu wiedzy i zwiększenia możliwości zawodowych i edukacyjnych uczących się.

  4. Wspierać zaangażowanie sektora prywatnego: Prywatne finansowanie może pozytywnie wpływać na atrakcyjność firm na rynku pracy oraz na atrakcyjność osób, które podjęły prywatnie finansowane działania przekwalifikowania.

  5. Zapewnić reintegrację uczących się na rynek pracy: Współpraca z pracodawcami jest kluczowa, aby umożliwić reintegrację uczących się na rynek pracy po zakończeniu szkoleń.

  6. Promować długoterminowe wizje firm dotyczące umiejętności: Ogólnokrajowa strategia cyfrowa i umiejętności jest także pozytywnie skorelowana z rozwojem długoterminowych wizji firm w zakresie umiejętności.

  7. Zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania potrzeb indywidualnych i firmowych: Ważne jest, aby łączyć krótkoterminowe potrzeby z długoterminowymi orientacjami i zapewnić sytuacje korzystne dla obu stron.

  8. Rozważyć współfinansowanie przez uczących się: Współfinansowanie przez uczących się może być silnym dodatkowym motywatorem do ukończenia kursu szkoleniowego, choć może nie być stosowane do wszystkich grup docelowych.

  9. Promować równość płci w sektorze technologicznym: Ważne jest, aby aktywnie działać na rzecz budowania sektora technologicznego wolnego od stereotypów płciowych, gdzie kobiety są integralną częścią przyszłości technologicznej. 

  10. Wspierać inicjatywy edukacyjne skierowane do dziewcząt i kobiet: Rozwijanie specjalistycznych programów edukacyjnych i karierowych dla dziewcząt i kobiet od najmłodszych lat aż po dorosłość jest kluczowe dla przełamywania społecznych stereotypów dotyczących udziału kobiet w IT. Tego typu inicjatywy pomagają zwiększyć atrakcyjność sektora dla kobiet i wspierają ich rozwój zawodowy

Te dziesięć rekomendacji wytycza drogę ku przyszłości rynku pracy w technologii, akcentując kluczową rolę przekwalifikowania, promocji inkluzywności i zapewnienia równych szans. Skupiają się na wsparciu ciągłego rozwoju zawodowego, umacnianiu pozycji kobiet w branży IT, współpracy między różnymi sektorami, adaptacji innowacyjnych rozwiązań w akredytacji umiejętności oraz promocji kultury ciągłego uczenia się. Te zalecenia mają za zadanie nie tylko przyspieszyć transformację umiejętności, ale także zbudować bardziej otwarty, zrównoważony i konkurencyjny rynek pracy, w którym każdy ma równe szanse na sukces.

Z poważaniem 

Beata Jarosz, CEO Future Collars
Joanna Pruszyńska-Witkowska, VP Future Collars 

Przeczytaj jeszcze więcej
Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

reiziger

Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Partnerstwo to idealnie wpisuje się w misję Future Collars, mającą na celu umożliwienie absolwentom rozwijania karier, które nie tylko odpowiadają ich zestawowi umiejętności, ale także aspiracjom. „Rozwój sektora technologicznego na Słowacji generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT. Dzięki współpracy z Reiziger Consulting LLC umożliwiamy firmie dostęp do absolwentów naszej szkoły, którzy dołączą do szeregów wysoce kompetentnych pracowników” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Współpraca między Future Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Jak rozpoczac kariere w cyb erbezpieczeństwie – (1)

Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Współpraca pomiędzy Future Collars a Luigi’s Box przyczynia się nie tylko do rozwoju karier młodych programistów, ale również do innowacyjności i konkurencyjności rynku e-commerce. Stanowi ona modelową synergię edukacji z biznesem, która przynosi korzyści zarówno absolwentom, oferując im realne szanse zatrudnienia w renomowanych firmach technologicznych, jak i rynkowi pracy. – Nasi kursanci, dzięki kompleksowemu przygotowaniu, które otrzymują podczas naszych kursów, są doskonale wyposażeni do rozpoczęcia kariery w branży IT. Tym Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie -

Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

Chat GPT – dlaczego warto? Fenomen Chat GPT wynika z połączenia dwóch kluczowych czynników: zaawansowania technologicznego i szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, Chat GPT potrafi interpretować zapytania użytkowników i generować odpowiedzi, które często są trudne do odróżnienia od tych udzielanych przez człowieka. To, co czyni go szczególnie atrakcyjnym, to jego wszechstronność – od pomocy w nauce i pracy, przez kreatywne pisanie, aż po rozrywkę i gry. Według badań Harvard Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?