Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

Data Scientist

Specjalista zajmujący się data science, czyli analizą danych w sposób, który pozwala na wyciągnięcie z nich wartości biznesowej. Osoby pracujące na tym stanowisku muszą wykazać się interdyscyplinarną „twardą” wiedzą z zakresu matematyki, statystyki, informatyki czy uczenia maszynowego, a także „miękkimi” umiejętnościami takimi jak zdolności interpersonalne i komunikacyjne. Dzięki temu potrafią nie tylko pozyskać cenną wiedzę na temat zgromadzonych danych, ale również przekazywać wypracowane wnioski. Data scientist niekiedy nazywany jest mistrzem danych. To specjalista, którego znaczenie rośnie. Jest szczególnie pożądany w firmach operujących dużymi zasobami danych (patrz: big data).