Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

IT (Information Technology)

Skrót ten tłumaczony jest jako „technika informatyczna” lub „technika informacyjna” i oznacza całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji. To dziedzina wiedzy, która wykształciła się wraz z rozwojem technologii komputerowych. Zwykle zalicza się do niej informatykę wraz ze wszystkimi podległymi jej dyscyplinami, telekomunikację oraz inne branże, w których wykorzystuje się narzędzia i technologie związane z przetwarzaniem informacji.