Strategia wdrażania AI i jej wpływ na rynek pracy (cz. II)

Autor:
Zespół Future Collars
W obliczu tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie sztuczna inteligencja (AI) zdominowała dyskusje, nie można zignorować jej wpływu na rynek pracy, dotykającego każdej branży. Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO Future Collars, która uczestniczyła w tym prestiżowym wydarzeniu w ramach World Woman Davos Agenda, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat roli AI w przekształcaniu globalnej gospodarki.

>>Oglądaj

Untitled-4

W najbliższych latach rola sztucznej inteligencji będzie coraz bardziej znacząca. Wzrastające
inwestycje w ten obszar oraz rosnący entuzjazm wokół AI świadczą o jej rosnącym znaczeniu. Coraz
częściej budżety są realokowane na rozwój zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych rozwiązań AI.

Często pojawiającym się pytaniem jest wpływ AI na rynek pracy, zwłaszcza w kontekście
ewentualnego zastępowania stanowisk pracy. Jednakże, zgodnie z ostatnimi badaniami, które
analizowaliśmy, cel AI nie polega na zastąpieniu zawodów per se, lecz na automatyzacji rutynowych
zadań. Daje to pracownikom możliwość skupienia się na bardziej kreatywnych i strategicznych
aspektach ich pracy.

W odniesieniu do rynku pracy, badania przewidują, że ponad 70% organizacji odczuje wpływ AI na
zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch lat. Będzie rosnąć zapotrzebowanie na pracowników
posiadających umiejętności związane z AI, co tylko potwierdza rosnącą wartość tych kompetencji na
rynku pracy.

Na pytanie, czy zwiększona efektywność AI oznacza mniejsze zapotrzebowanie na pracowników,
odpowiedź jest złożona. Chociaż AI może faktycznie zwiększyć wydajność, jednocześnie generuje
nowe wymagania i możliwości, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników, tworząc nowe
role i specjalizacje w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy.

Efektywność, zmiana i nowe wyzwania

Sztuczna inteligencja wprowadza znaczące zmiany w sposobie, w jaki wykonujemy naszą pracę,
zwiększając efektywność i potencjał rozwoju firm. W tej nowej rzeczywistości jedna osoba może
wykonywać zadania, które wcześniej wymagały pracy 1,5 osoby. Kluczową rolę odgrywa tutaj
automatyzacja pracy rutynowej - takie zadania jak wprowadzanie danych do Excela czy powtarzalne
sprawdzanie informacji będą przekazywane maszynom.

W związku z tym można oczekiwać, że tradycyjne modele zatrudnienia ulegną zmianie. Chociaż
ogólna liczba miejsc pracy może nie wzrosnąć tak szybko, jak w przeszłości, to jednak AI otwiera
drzwi do nowych rodzajów stanowisk. Należy zatem myśleć nie tylko o tradycyjnych modelach pracy,
ale i o tych, które dopiero powstają w wyniku rewolucji technologicznej.

Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MF), wpływ AI na
rozwinięte rynki pracy jest znaczący, oszacowany na 40%. Tymczasem w mniej rozwiniętych krajach
ten wpływ szacowany jest na 26%. Najnowsze badania MIT wskazują jednak, że wprowadzenie AI nie
będzie tak intensywne, jak przewidywano, z ekonomicznego punktu widzenia. Oczekuje się, że wpływ
AI na rynek pracy będzie wynosił około 23%.

Ta "wielka rewolucja" AI jest szeroko dyskutowana, ale jej pełne wdrożenie zajmie czas ze względu na
konieczność dużych inwestycji. Wszystko to wskazuje na to, że świat pracy, jaki znamy, szybko się
zmienia, a nasza zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności będzie kluczowa w
nadchodzących latach.

Wyzwania integracji i perspektywy na rynku pracy

Integracja systemów AI z różnymi rozwiązaniami niesie ze sobą szereg wyzwań, szczególnie w
kontekście bezpieczeństwa danych i ich ochrony. To tysiące problemów, które wymagają rozwoju i
innowacji. Niezależnie od prognoz, czy to 40%, czy 23%, zmiany te nie nastąpią z dnia na dzień, ale
będą się rozwijać w ciągu najbliższych kilku lat. To nie czas na bierność, lecz na aktywne
przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

W kontekście rynku pracy, nawet jeśli szacunki wskazują na różne poziomy automatyzacji w różnych
sektorach, kluczowym jest, jak adaptujemy się do tych zmian. To jest jakby wybór między dwoma
pociągami: jednym, który jedzie tradycyjną prędkością, a drugim, o znacznie większych
możliwościach. Teraz jest idealny moment, aby nie tylko znaleźć się na pokładzie tego szybszego
pociągu, ale także aktywnie uczestniczyć w jego prowadzeniu.

Patrząc w przeszłość, warto przypomnieć sobie, jak wprowadzenie bankomatów i pierwsza rewolucja
cyfrowa zmieniły rynek pracy. Chociaż niektóre zawody, jak operatory telefoniczni czy
telemarketerzy, straciły na znaczeniu, równocześnie pojawiło się wiele nowych możliwości. Podobnie
jest dzisiaj, gdy zadania podlegające automatyzacji otwierają drzwi do nowych specjalizacji i
umiejętności, takich jak machine learning, programowanie i cyberbezpieczeństwo.

Jednakże, zmiana zawodów i adaptacja do nowych realiów rynkowych jest procesem ciągłym.
Badania na rynku amerykańskim pokazują, że młodzi ludzie mogą przebranżowić się 3 do 5 razy w
ciągu życia. To podkreśla, jak dynamicznie zmienia się rynek pracy i jak ważne jest elastyczne
podejście do kariery.

W tej nowej erze cyfrowej, kluczowe staje się ciągłe kształcenie i rozwijanie umiejętności, które będą
w cenie na zmieniającym się rynku pracy. Zrozumienie trendów i odpowiednie przygotowanie mogą
otworzyć nowe możliwości i ścieżki kariery w coraz bardziej zautomatyzowanym świecie.

Jak adaptować się do nowych wymagań rynku pracy

Rozwój sztucznej inteligencji  nieuchronnie prowadzi do transformacji rynku pracy, ale nie powinien
być źródłem lęku. Zamiast tego, powinniśmy rozważyć, jak zdobycie nowych kompetencji cyfrowych,
związanych z AI, może okazać się korzystne.

W Future Collars przeszkoliliśmy 5000 tys.osób z różnych środowisk – od śpiewaków operowych po
dostawców pizzy – co pokazuje, że posiadanie różnorodnych umiejętności jest kluczowe. Nawet w
zawodach takich jak telemarketer - gdzie często spotykamy osoby o wyższym wykształceniu i
bogatym zestawie umiejętności - wdrożenie AI może przynieść znaczącą zmianę.

komentuje Marcin Konarski, Individual Client Advisor w Future Collars

W kontekście tych zmian ważne jest, aby zauważyć, że automatyzacja niekoniecznie oznacza
eliminację zawodów, lecz transformację zadań. Przykładem może być rola sekretarki, która
ewoluowała od prostych zadań administracyjnych do obsługi skomplikowanych narzędzi cyfrowych.
Podobnie, w wielu innych zawodach, zmieniają się oczekiwania dotyczące kompetencji.

Według badań przeprowadzonych przez MIT, nawet jeśli AI nie zastąpi 40% pracowników, to
przewiduje się, że około 23% zawodów doświadczy znaczącej zmiany. Badania pokazują, że
umiejętności związane z AI będą miały coraz większe znaczenie. Aż 96% firm twierdzi, że kandydaci
posiadający wiedzę o AI będą mieć przewagę na rynku pracy, a 83% uważa, że umiejętności te
pomogą pracownikom utrzymać swoje stanowiska.

Warto również zwrócić uwagę na narzędzia AI, które pomagają ocenić, jakie kompetencje są
potrzebne w danym zawodzie i w jaki sposób mogą być wykorzystane. To pokazuje, że nawet w
tradycyjnych zawodach, takich jak sekretarka czy asystent, ewolucja umiejętności jest niezbędna, aby
nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami rynku.

W obliczu tych zmian, kluczem do sukcesu jest ciągłe uczenie się i adaptacja. Rozwój kompetencji
cyfrowych i zrozumienie AI mogą nie tylko otworzyć nowe drzwi zawodowe, ale także pomóc w
utrzymaniu i rozwoju obecnych stanowisk. Zamiast obawiać się zmian, powinniśmy je przyjąć jako
szansę na rozwój i innowacje w naszych karierach.

Ewolucja zawodów pod wpływem sztucznej inteligencji (AI) jest procesem naturalnym i
nieuniknionym. W obliczu tych zmian, kluczowe jest dostosowanie naszych kompetencji do wymagań
współczesnego świata. AI otwiera nowe możliwości, nawet w takich zawodach jak telemarketer,
gdzie umiejętności komunikacyjne i zarządzanie stresem mogą być cenne w innych, nowo
kształtujących się rolach.

Niemniej jednak, AI nie zastąpi ludzkich badań i empatii, niezbędnych w projektowaniu UX. Designers
posiadający umiejętności związane z AI będą bardziej poszukiwani na rynku pracy.

Również badanie LinkedIn pokazuje, że obecnie 58% użytkowników AI to mężczyźni, co stawia
kobiety przed wielką szansą na zdobycie przewagi na rynku pracy przez rozwijanie umiejętności
związane z AI. Warto zwrócić uwagę, że umiejętności technologiczne, takie jak obsługa narzędzi AI,
mogą podnieść wartość rynkową o 30%, co jest potwierdzone przez badania Delta Media w USA.

Osoby posiadające umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji (AI) potrafią zwiększyć swojąwartość na rynku pracy o 30%. Wykorzystanie AI w biznesie przyczynia się do wzrostu produktywności o 30%. W kontekście rynku nieruchomości w USA, aż 75% agentów już aktywnie wykorzystuje AI do tworzenia opisów, postów i maili, co pokazuje bieżące badania przeprowadzone przez Delta Media.

Osoby posiadające umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji (AI) potrafią zwiększyć swoją wartość na rynku pracy o 30%. Wykorzystanie AI w biznesie przyczynia się do wzrostu produktywności o 30%. W kontekście rynku nieruchomości w USA, aż 75% agentów już aktywnie wykorzystuje AI do tworzenia opisów, postów i maili, co pokazuje bieżące badania przeprowadzone przez Delta Media.

Ponadto, rewolucja cyfrowa wpływa na różnorodne sektory rynku. Sektor telekomunikacyjny,
technologiczny i media (TMT) to te, które obecnie najintensywniej wykorzystują AI w pracy. W
sektorach takich jak zdrowie, finanse i konsumencki także obserwujemy znaczny wzrost zastosowań
AI.

Warto zatem zastanowić się, jak możemy wykorzystać AI do własnego rozwoju zawodowego.
Niezależnie od branży, w której działamy, adaptacja do AI i rozwijanie odpowiednich umiejętności
jest kluczowa, aby nie tylko nadążyć za zmieniającym się rynkiem pracy, ale także aktywnie
kształtować swoją karierę. W tym dynamicznie zmieniającym się świecie, inicjatywa i ciągłe uczenie
się stają się naszymi najważniejszymi sojusznikami.

Nauka i umiejętności związane z AI to inwestycja w przyszłość

Inwestowanie w naukę i rozwijanie umiejętności związanych z sztuczną inteligencją (AI) jest kluczowe
dla przyszłości w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy. W dobie nieuchronnej ewolucji rynku
pracy, dostosowanie kompetencji do nowych wyzwań technologicznych staje się priorytetem.

Future Collars, wychodząc naprzeciw tym zmianom, oferuje szeroką gamę kursów edukacyjnych, w
których AI pełni kluczową rolę.

W naszych kursach akcentujemy praktyczne zastosowanie AI w różnorodnych dziedzinach, od
Business Intelligence po Cyberbezpieczeństwo, jednocześnie rozwijając umiejętności programowania
w językach takich jak Java i Python. Nasze programy są dopasowane do zróżnicowanych potrzeb
naszych uczestników. Nie ograniczamy się jednak do oferowanych obecnie kursów. Planujemy
wprowadzenie specjalnie zaprojektowanych programów edukacyjnych, które będą jeszcze
intensywniej skupiać się na AI. Nasze kursy zostaną podzielone na te przeznaczone dla firm, chcących
szkolić swoich pracowników, jak również na indywidualne programy, umożliwiające każdej
zainteresowanej osobie pogłębienie wiedzy na temat AI.
Oferujemy zarówno kursy ogólne, jak i specjalistyczne, na przykład dla programistów, którzy pragną
poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę na temat bibliotek AI dla Pythona i JavaScriptu. Wszystko to,
aby przygotować naszych kursantów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, gdzie
umiejętności związane z AI stają się coraz bardziej cenne. Zwracamy też szczególną uwagę na
znaczenie udziału kobiet w świecie technologii AI. Pomimo że mężczyźni nadal przeważają w tej
dziedzinie, zachęcamy kobiety do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu AI, co zwiększy ich
rynkową wartość i możliwości zawodowe.

-podkreśla Marcin Konarski 

Należy podkreślić, że nadchodzące lata staną się kluczowym okresem dla każdej branży pod wpływem
AI. Zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności stanie się decydującym czynnikiem w
kształtowaniu naszej pozycji na rynku pracy. Adaptacja do sztucznej inteligencji (AI) to nie tylko droga
do zwiększenia efektywności i wartości rynkowej, ale także niezbędność w szybko ewoluującym
świecie. Dzięki otwartym platformom i pluginom, dostępność narzędzi AI umożliwia łatwe i skuteczne
eksplorowanie tej fascynującej dziedziny.

Inwestowanie w naukę i rozwijanie umiejętności związanych z AI jest inwestycją w przyszłość. Na
przykład, współczesna sekretarka, która kiedyś skupiała się na prostych zadaniach administracyjnych,
obecnie musi posiadać umiejętności obsługi zaawansowanych narzędzi cyfrowych. Każdy zawód
przechodzi transformację, a kompetencje związane z AI stają się coraz bardziej pożądane.

>>>czytaj więcej: AI będzie wszędzie - wnioski z World Economic Forum 2024 (cz. I)

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT