cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Autor:
Zespół Future Collars
Wybór pomiędzy ścieżkami kariery w IT, takimi jak Business Intelligence (BI) i Business Analytics (AB), może dla wielu być nie lada wyzwaniem. Obie domeny, choć pozornie podobne, różnią się znacząco pod względem wymaganych umiejętności, narzędzi i obowiązków. Aby rzucić światło na te różnice i pomóc przyszłym specjalistom w podjęciu świadomej decyzji, rozmawiamy z Dagmarą Leśniak – doświadczoną mentorką i autorką kursu analizy biznesowej oraz Przemysławem Baranem – ekspertem i współautorem prowadzonego kursu Business Intelligence przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars.

Obejrzyj: Business Intelligence czy Analityk Biznesowy? Odkryj swoją ścieżkę kariery

Czytaj więcej: część II: Kariera - Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

Rola i zadania

Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu intuicyjnych dashboardów i raportów oraz przedstawianiu interesariuszom przydatnych do wykorzystania spostrzeżeń. Na przykład w handlu detalicznym specjalista BI korzystający z usługi Power BI może analizować dane dotyczące sprzedaży, aby identyfikować trendy, optymalizować zarządzanie zapasami i zwiększać zadowolenie klientów.
Analityka biznesowa odgrywa kluczową rolę w zmianach organizacyjnych, wypełniając lukę pomiędzy identyfikacją potrzeb biznesowych a wdrażaniem rozwiązań. Analitycy dogłębnie rozumieją i definiują wymagania klientów, interesariuszy i zespołu, aby proponować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Przeprowadzanie wywiadów z interesariuszami i analiza danych to kluczowe zadania, umożliwiające analitykom projektowanie skutecznych rozwiązań bez zagłębiania się w kod programowania. Na przykład projektując aplikację bankową analitycy biorą pod uwagę potrzeby użytkowników i funkcjonalności systemu, aby mieć pewność, że produkt końcowy spełni rzeczywiste potrzeby użytkownika, podkreślając powiązanie biznesu i technologii.

Wymagane kompetencje

Przechodząc do kompetencji niezbędnych jako BI lub AB, istnieją elementy wspólne, które są przydatne w obu obszarach:

  1. Umiejętności analityczne - umiejętność interpretacji dużych zbiorów danych i wyciągania z nich znaczących wniosków.
  2. Zrozumienie procesów biznesowych - umożliwienie lepszego dostosowania rozwiązań informatycznych do potrzeb i celów firmy.
  3. Komunikacja - umiejętność jasnego przedstawienia złożonych analiz i wniosków, zarówno w mowie, jak i na piśmie.
  4. Zarządzanie projektami - umiejętność planowania, organizowania pracy i koordynowania działań zespołu w celu skutecznej realizacji projektów informatycznych.

W obszarze Business Intelligence umiejętności techniczne są najważniejsze dla programistów BI. Biegłość w językach zapytań SQL i podstawach programowania jest niezbędna do tworzenia skomplikowanych zapytań i raportów. Ponadto biegłość w narzędziach do wizualizacji, takich jak Power BI i Tableau, jest kluczowa dla programistów BI, ponieważ narzędzia te ułatwiają tworzenie intuicyjnych i efektownych wizualizacji danych. Jednak ta rola wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności technicznych — wymaga połączenia wiedzy technicznej z umiejętnościami miękkimi i biznesowymi, aby skutecznie przekładać dane na cenne spostrzeżenia przydatne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Specjaliści BI muszą wykazywać się cierpliwością i elastycznością w poruszaniu się w dynamicznych środowiskach danych, często pracując z różnorodnymi źródłami danych o różnych strukturach i formatach.

W roli analityka biznesowego kluczowe są umiejętności miękkie. Analitycy biznesowi muszą także być doskonałymi komunikatorami, potrafić efektywnie współpracować zarówno z zespołem technicznym, jak i klientami. W kontekście umiejętności technicznych analitycy biznesowi wykorzystują szereg narzędzi do zwiększania wydajności i efektywności. Należą do nich podstawowe aplikacje, takie jak SQL, których użycie może się różnić w zależności od projektu. Dodatkowo biegłość w narzędziach do modelowania procesów biznesowych, takich jak UML i BPMN, pomaga w jasnej komunikacji i dokumentowaniu procesów. W przypadku zarządzania projektami powszechnie stosowane są systemy takie jak Jira i Confluence do gromadzenia wymagań, śledzenia postępów i dokumentacji. Współpracę z zespołami projektowymi ułatwiają narzędzia do projektowania UX/UI takie jak Figma. Co więcej, podstawowe programy, takie jak Excel i PowerPoint, są niezbędne do skutecznej analizy i prezentacji danych, oferując lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego i otwierając nowe możliwości kariery poprzez ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Dlatego zarówno dla specjalistów BI, jak i AB, kluczem do sukcesu jest połączenie umiejętności miękkich i technicznych.

Znaczenie elementu ludzkiego

Czynnik ludzki pozostaje niezbędny w analizie biznesowej i Business Intelligence pomimo postępu technologicznego, zwłaszcza sztucznej inteligencji (AI). Umiejętności interpersonalne, takie jak wyodrębnianie potrzeb, negocjacje, komunikacja i prezentacja, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań BI. Specjaliści posiadający umiejętność wychwytywania subtelnych niuansów biznesowych, empatii i budowania relacji są wysoko cenieni w organizacjach. W miarę jak krajobraz biznesowy w coraz większym stopniu obejmuje cyfryzację i podejmowanie decyzji w oparciu o dane, dane stają się krytycznym zasobem, często nazywanym „nowym złotem”, niezbędnym do zrozumienia rzeczywistości i kształtowania strategii. Dlatego specjaliści ds. danych są i będą jeszcze bardziej cenni na rynku pracy.

Rozwój sztucznej inteligencji i modelowania predykcyjnego zależy od dostępności i jakości danych historycznych. Skuteczne wdrożenie sztucznej inteligencji opiera się na dobrze zarządzanych bazach danych, solidnych procesach ETL i zaawansowanych narzędziach raportowania, takich jak Power BI. Ta ewolucja skoncentrowana na danych oferuje różne możliwości specjalizacji, obejmujące zarządzanie bazami danych, procesy ETL oraz zaawansowaną wizualizację i tworzenie pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI. Wybór konkretnej ścieżki kariery w obszarze danych zależy od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Praktyczne aspekty kursów

W ramach kursu Business Intelligence, skupiającego się na narzędziu Power BI, uczestnicy zdobywają wszechstronne umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy na stanowisku Junior Power BI Developer. Od początku kursu nacisk położony jest na wiedzę praktyczną – uczymy się efektywnie wykorzystywać narzędzie Power BI do pobierania danych, modelowania ich, wykonywania obliczeń z wykorzystaniem języka DAX, a także tworzenia atrakcyjnych wizualnie prezentacji i raportów.

Każdy z pięciu modułów kursu zawiera studia przypadków, które umożliwiają studentom zastosowanie teorii w praktyce. Dzięki bezpośredniej informacji zwrotnej od mentorów uczestnicy mogą stale doskonalić swoje umiejętności i zrozumienie materiału. Ma to kluczowe znaczenie dla szybkiego zdobywania wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z Business Intelligence. Końcowy projekt kursu podsumowuje nabyte umiejętności i jest często wykorzystywany przez uczestników jako część ich portfolio zawodowego. Przedstawia praktyczne wykorzystanie Power BI w analizie danych i tworzeniu raportów, co jest cenne dla przyszłych pracodawców.

W trakcie kursu analizy biznesowej uczestnicy zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy na stanowisku analityka biznesowego. Kurs rozpoczyna się wprowadzeniem do roli analityka, wyjaśnieniem obowiązków, możliwości kariery i dostępnych certyfikatów. Uczestnicy zapoznają się także z metodykami prowadzenia projektów informatycznych, co jest szczególnie istotne dla osób, które nie miały wcześniej żadnego doświadczenia z branżą IT.

Kluczowym elementem kursu AB jest nauczanie metod wydobywania i dokumentowania wymagań oraz organizowania warsztatów i spotkań. Uczestnicy kursu zdobywają „twarde” umiejętności analityczne, które są podstawą pracy w analizie biznesowej. Dodatkowo w ramach kursu nauczysz się modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem notacji UML i BPMN, co jest kluczowe dla skutecznego prezentowania i analizowania procesów w organizacji. W zakresie narzędzi studenci poznają Jira, Confluence oraz Miro czy Mural – narzędzia wspierające codzienną pracę analityka. Kurs porusza także problematykę pracy w metodyce Scrum, która przygotowuje uczestników do pracy w dynamicznych środowiskach projektowych z wykorzystaniem zwinnych metodologii.

Kurs AB kończy się modułem dotyczącym dokumentacji - uczestnicy uczą się, jak uporządkować i skutecznie dokumentować swoją pracę, co jest kluczowe dla przejrzystości procesów i komunikacji w projekcie. Jednym z najważniejszych elementów kursu jest realizacja przez każdego uczestnika praktycznego projektu. Pozwala to zastosować nabyte umiejętności w praktyce, a także wykazać się zdolnościami analitycznymi i rozwiązywania problemów. Projekt ten daje możliwość praktycznego zastosowania teorii i narzędzi poznanych podczas kursu, co jest nieocenioną wartością dla przyszłych pracodawców.

– Future Collars oferuje kursy analityki biznesowej i Business Intelligence, które są zaprojektowane, aby zapewnić uczestnikom praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w branży IT. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych mentorów, co gwarantuje naukę najlepszych praktyk.

Kurs analityki biznesowej trwa 6 tygodni i obejmuje zarówno podstawy roli analityka, jak i umiejętności potrzebne do analizy danych i komunikacji w projekcie. Bootcamp BI, trwający 12 tygodni, skupia się na narzędziach takich jak Power BI, technikach wizualizacji danych, modelowania i tworzenia raportów.

Oferujemy naukę w małych grupach, online, dla zapewnienia elastyczności i indywidualnego podejścia. Dostępne są bezpłatne konsultacje z doradcami kariery, by pomóc wybrać kurs dopasowany do celów zawodowych. Każdy kurs kończy się projektem, budującym portfolio, i certyfikatem potwierdzającym umiejętności.

Dodatkowo, zapewniamy wsparcie w rekrutacji, w tym warsztaty tworzenia CV i efektywnego poszukiwania pracy. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej dostępnej na naszej platformie e-learningowej. Kursy kończą się w godzinach popołudniowo-wieczornych, co jest dogodne dla osób pracujących lub uczących się. Zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności i rozpoczęcia swojej kariery w IT– podsumowała Aleksandra Trojanowska z Future Collars

***

Dagmara Leśniak, doświadczona mentorka i twórczyni kursu z analizy biznesowej w Future Collars, rozpoczęła swoją drogę w IT bez programistycznego backgroundu. Pomimo wyzwań, jakie napotkała na studiach IT, zwłaszcza w programowaniu, odkrycie analizy biznesowej jako dziedziny niezależnej od umiejętności kodowania okazało się dla niej przełomowe. Przez 13 lat pracy w tej specjalności Dagmara uczestniczyła w projektach o szerokim zakresie - od aplikacji mobilnych po projekty finansowe, zdobywając wszechstronną wiedzę. Jako mentorka, inspiruje kursantów do odkrywania możliwości, jakie oferuje analiza biznesowa, podkreślając, że pasja i determinacja pozwalają znaleźć swoje miejsce w branży IT.

Przemysław Baran, doświadczony mentor i współautor kursu Business Intelligence, wykorzystuje swoje bogate doświadczenie w konsultingu i analizie danych do wsparcia firm w efektywnej pracy z technologią BI. Zajmuje się projektowaniem architektury danych i pracą z narzędziami takimi jak Power BI, przekazując swoją wiedzę poprzez kurs edukacyjny. Jego umiejętność adaptacji w różnych projektach oraz zdolność do przekazywania wiedzy uczestnikom kursów podkreśla jego wartość jako mentora i specjalisty w dziedzinie Business Intelligence, angażującego się w rozwój przyszłych ekspertów IT.

***

Future Collars to innowacyjna platforma edukacyjna oferująca kursy online w zakresie IT i rozwoju kompetencji cyfrowych, skierowane do osób chcących rozwijać swoją karierę w technologii. W ofercie szkoły znajdują się programy z analizy biznesowej, Business Intelligence, programowania (w tym kurs Python Developera) oraz inne specjalistyczne szkolenia. Programy łączą teorię z praktyką, oferując zajęcia na żywo z doświadczonymi mentorami i indywidualne konsultacje. Kursy są zdalne, co umożliwia elastyczność w nauce, a program edukacyjny obejmuje także kurs angielskiego w IT. Future Collars wspiera swoich absolwentów w rekrutacji, oferując warsztaty z zakresu tworzenia CV i profilu na LinkedInie, co przygotowuje ich do wejścia na międzynarodowy rynek pracy w branży IT.

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość