cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Autor:
Zespół Future Collars
Wybór pomiędzy ścieżkami kariery w IT, takimi jak Business Intelligence (BI) i Business Analytics (AB), może dla wielu być nie lada wyzwaniem. Obie domeny, choć pozornie podobne, różnią się znacząco pod względem wymaganych umiejętności, narzędzi i obowiązków. Aby rzucić światło na te różnice i pomóc przyszłym specjalistom w podjęciu świadomej decyzji, rozmawiamy z Dagmarą Leśniak – doświadczoną mentorką i autorką kursu analizy biznesowej oraz Przemysławem Baranem – ekspertem i współautorem prowadzonego kursu Business Intelligence przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars. CZĘŚĆ II. Kariera

Obejrzyj: Business Intelligence czy Analityk Biznesowy? Odkryj swoją ścieżkę kariery

Czytaj więcej: część I: Opisywanie ról - Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

Dostępność kariery w IT

W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest zrozumienie, że przekwalifikowanie się na analityka biznesowego lub specjalistę BI jest możliwe dla osób z różnych środowisk zawodowych i edukacyjnych.

Zarówno analityka biznesowa, jak i business intelligence to dziedziny, w których najważniejsza jest umiejętność efektywnego wykorzystania danych, komunikacja i współpraca. Kursy i indywidualne konsultacje stanowią cenną pomoc w dostosowaniu ścieżki kariery do tych wymagań, otwierając drzwi do ekscytujących możliwości kariery.

Dodatkowo analitycy biznesowi i specjaliści BI, posiadający umiejętność adaptacji, ciągłego uczenia się i rozwijania umiejętności w zakresie nowych technologii, mogą liczyć na atrakcyjne perspektywy zawodowe. W kontekście szybkiego rozwoju technologicznego i ciągłego poszukiwania innowacji specjaliści ci odegrają kluczową rolę w przekształcaniu danych w wiedzę, umożliwiającą przedsiębiorstwom osiąganie przewagi konkurencyjnej i skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Pod względem zapotrzebowania na specjalistów rynek pracy dynamicznie się rozwija. Poszukując ofert pracy dla analityków biznesowych czy specjalistów BI, warto zajrzeć na portale takie jak Just Join IT czy No Fluff Jobs, aby zorientować się, jakie jest aktualne zapotrzebowanie rynku. Widoczny wzrost liczby ofert pracy świadczy o stałym i rosnącym popycie na te stanowiska.

Wymagana edukacja

Aby dostać się na role AB lub BI, edukacja niekoniecznie musi mieć charakter ściśle techniczny lub informatyczny. Wielu skutecznych analityków wywodzi się z dziedzin, które na pierwszy rzut oka wydają się odległe od IT, takich jak socjologia, psychologia, pedagogika czy prawo. Umiejętności analityczne, umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów są kluczowe i można je rozwijać w różnych kontekstach. Co więcej, brak formalnego wykształcenia technicznego można zrekompensować solidnymi podstawami w zakresie ogólnej wiedzy technicznej, umożliwiając osobom z różnych środowisk akademickich doskonalenie się w rolach analitycznych w sektorze IT.

Obszary te są otwarte dla osób z różnym wykształceniem i wykształceniem zawodowym. Przykładowo specjalistyczna wiedza z zakresu branży nieruchomości czy ubezpieczeń, zrozumienie procesów biznesowych i klientów w tych obszarach, może stanowić solidną podstawę do skutecznej analizy danych i identyfikacji potrzeb biznesowych. Ta znajomość specyfiki branży jest bardzo ceniona, ponieważ pozwala na szybsze i dokładniejsze dostosowanie rozwiązań informatycznych do rzeczywistych wymagań rynku.

Przygotowanie do zmiany kariery i rozwoju umiejętności

Jeśli szukasz swojej pierwszej pracy w branży IT, wymogi dotyczące doświadczenia stanowią częste wyzwanie, ale istnieją sposoby, aby je pokonać. Przede wszystkim ważne jest kreatywne podejście do własnego doświadczenia, zdefiniowanie go na nowo w kontekście umiejętności transferowalnych, które mogą być cenne w roli analityka biznesowego lub specjalisty BI.

 1. Zakres doświadczenia: Nie ograniczaj swojego doświadczenia do pracy na konkretnym stanowisku IT. Zastanów się, gdzie na poprzednich stanowiskach wykorzystywałeś analizę, rozwiązywanie problemów, zarządzanie danymi lub umiejętności kontaktu z klientem. Te doświadczenia też się liczą i mogą być atrakcyjne dla pracodawców.
 2. Portfolio i projekty osobiste: Projekt zrealizowany w ramach kursu, a także inne projekty z zakresu analityki osobistej lub BI, mogą być dowodem Twoich umiejętności. Pokaż w swoim portfolio, jakie problemy udało Ci się rozwiązać, jakich narzędzi użyto i jakie wnioski udało Ci się wygenerować z analizy danych.
 3. Szkolenia i kursy: Formą doświadczenia jest także udział w specjalistycznych kursach, bootcampie czy warsztatach. Możesz podkreślić, jakie umiejętności nabyłeś, jakich narzędzi się nauczyłeś i jakie projekty zrealizowałeś podczas takiego szkolenia.
 4. Wolontariat lub praca na zlecenie: Jeśli masz taką możliwość, rozważ podjęcie projektów wolontariatu lub freelance, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności analityczne lub pracować z narzędziami BI. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest również cenne i można je przedstawić w swoim CV.
 5. Aktywność w społecznościach internetowych: Uczestnictwo w forach internetowych, grupach dyskusyjnych czy hackatonach online, gdzie możesz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, również buduje Twój profesjonalny wizerunek.

Pamiętaj, że wiele firm poszukuje osób z potencjałem do nauki i rozwoju, a nie tylko kandydatów, którzy idealnie pasują do wymagań. Twoja chęć do nauki, entuzjazm i podejście do rozwiązywania problemów mogą być równie ważne, jak Twoje konkretne lata doświadczenia. Dlatego w procesie rekrutacji warto skupić się na zaprezentowaniu swoich umiejętności, projektów oraz gotowości do dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań w nowej roli.

Rozwój kariery

Sektor IT dynamicznie się rozwija, ceniąc różnorodność doświadczeń. Dzięki możliwości uczenia się i zdobywania nowych umiejętności podczas pracy, nawet osoby bez bezpośredniego doświadczenia w branży mogą skutecznie zaangażować się w projekty IT, specjalizując się w konkretnych obszarach lub rozwijając umiejętności analityczne, pracując nad różnorodnymi projektami. Analitycy biznesowi i specjaliści BI są wykorzystywani w wielu sektorach, nie tylko w firmach technologicznych. Branża lotnicza, bankowość, ubezpieczenia czy produkcja to przykłady branż, w których analiza danych i wsparcie informatyczne decyzji biznesowych są niezbędne. Firmy coraz częściej integrują działania IT z innymi działami, co pozwala analitykom pracować w różnorodnych obszarach.

Po ukończeniu kursów z zakresu analityki biznesowej lub analityki biznesowej absolwenci stają przed szeroką gamą możliwości kariery wykraczającej poza tradycyjną rolę. Wybór ścieżki kariery może być kształtowany przez nabyte umiejętności, zainteresowania osobiste i aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy, co pozwala na rozważenie różnych stanowisk.

Specjaliści z różnych sektorów, przechodząc szkolenia z narzędzi IT takich jak Power BI, zyskują nowe spojrzenie na dane i procesy, co nie oznacza porzucenia dotychczasowej branży, ale pogłębienie jej poprzez analizę danych. Na przykład analityk danych marketingowych może teraz dostarczać szczegółowe raporty dotyczące skuteczności kampanii reklamowych, korzystając z nowo nabytych umiejętności.

Ścieżki rozwoju w analityce biznesowej

Ścieżka kariery analityka biznesowego oferuje bogate możliwości rozwoju. Młodsi analitycy biznesowi na początku swojej kariery zawodowej zdobywają doświadczenie i kompetencje, stopniowo awansując na stanowisko analityka, a następnie starszego analityka lub eksperta. Osobom, które wykazują zdolności przywódcze i mają ambicję kierowania zespołem, ścieżka menedżerska otwiera drzwi na stanowiska takie jak lider zespołu analityków, kierownik liniowy, aż po dyrektora ds. analiz biznesowych. Alternatywą jest zostanie właścicielem produktu, co wiąże się z pracą na wyższym poziomie zarządzania produktem i bliższą współpracą z zespołem programistów i interesariuszami. Inne możliwe kierunki rozwoju to przejście na stanowisko menadżera produktu, gdzie zakres odpowiedzialności jest jeszcze szerszy i obejmuje zarządzanie całym cyklem życia produktu.

Ciekawą alternatywą jest także rola Scrum Mastera, która skupia się na optymalizacji pracy zespołu projektowego i wsparciu metodyki Scrum. Niektórzy analitycy biznesowi decydują się na rozwój kompetencji w obszarze zarządzania projektami jako kierownicy projektów, inni natomiast eksplorują ścieżki kariery takie jak tester oprogramowania czy nawet programista, co pozwala im zdobyć nowe umiejętności techniczne. Doświadczenie i wiedza zdobyte jako analityk biznesowy może stanowić solidną podstawę do specjalizacji w obszarze business intelligence i analityki danych.

Ścieżki rozwoju w Business Intelligence

Ścieżka kariery w Business Intelligence oferuje różnorodne możliwości rozwoju, począwszy od specjalizacji w narzędziach front-end, back-end, po zaawansowane role menedżerskie i architektoniczne. Na początkowym etapie kariery w BI skupiamy się na tworzeniu rozwiązań front-endowych, czyli aplikacji i dashboardów, które w przystępny sposób wizualizują dane.

Zaczynając jako junior, możesz stopniowo zdobywać doświadczenie, aby stać się ekspertem Power BI, a nawet guru tej technologii, doskonale rozumiejącym jej możliwości i ograniczenia. Jednak rozwój w ramach jednego narzędzia może na pewnym etapie Twojej kariery wydawać się niewystarczający.

Naturalnym kierunkiem rozwoju jest wówczas poszerzanie kompetencji o aspekty backendowe, czyli głębsze zrozumienie źródeł danych wykorzystywanych w projektach BI (bazy danych i ETL). Współpraca z zespołami IT zajmującymi się dostarczaniem i przetwarzaniem danych (np. poprzez ETL – Extract, Transform, Load) otwiera nowe perspektywy. Nauka SQL, pisanie skryptów i procedur składowanych czy programowanie w Pythonie pozwala przejść od roli specjalisty front-end do roli bardziej back-endowej specjalisty baz danych lub programisty ETL.

Kolejnym krokiem w Twojej karierze może być zostanie specjalistą typu full-stack, łączącym wiedzę z obu tych obszarów – zarówno front-endu, jak i backendu. Taka osoba posiada umiejętności potrzebne do projektowania kompleksowych systemów BI, co otwiera drogę do roli architekta BI. Architekt BI zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań analitycznych, które integrują różne źródła danych i dostarczają cennych informacji biznesowych.

Ostatnią ścieżką jest rozwój w stronę zarządzania, gdzie jako lider projektów BI lub menadżer odpowiadasz za koordynację kilku inicjatyw, dbanie o jakość danych i efektywność procesów BI w organizacji. Taka rola wymaga nie tylko głębokiej wiedzy technicznej, ale także umiejętności przywódczych, umiejętności zarządzania zespołami i myślenia strategicznego.

Buduję portfolio i szukam swojej pierwszej pracy w IT

Zdobywanie doświadczenia i budowanie portfolio atrakcyjnego dla przyszłych pracodawców to kluczowy krok w rozwoju kariery w analityce biznesowej i business intelligence. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w zbudowaniu takiego portfolio:

 1. Realizacja projektów: Wykorzystaj projekty ukończone podczas specjalistycznych kursów jako podstawę swojego portfolio. Dokładnie dokumentuj etapy pracy nad projektem, od analizy potrzeb, poprzez projekt rozwiązania, aż po końcową wizualizację danych. Pokaż, jak możesz przekształcić surowe dane w jasne i przekonujące historie, które dostarczają cennych spostrzeżeń.
 2. Stworzenie strony internetowej z portfolio: Użyj bezpłatnych narzędzi do tworzenia witryn internetowych, takich jak Wix, WordPress lub GitHub Pages, aby stworzyć proste, ale estetyczne portfolio online. Dołącz krótki opis siebie, swoich umiejętności i wklej linki lub zrzuty ekranu z bieżących projektów. Pamiętaj, aby Twoje portfolio było łatwe w nawigacji i przyjemne dla oka.
 3. Opis projektów: Każdy projekt w portfolio powinien posiadać krótki opis wyjaśniający cel projektu, użyte narzędzia (np. Power BI, Excel) i osiągnięte rezultaty. Jeśli to możliwe, podaj informacje o tym, jak Twoja praca wpłynęła na decyzje biznesowe lub optymalizację procesów.
 4. Blogowanie lub dzielenie się wiedzą: rozważ blogowanie lub uczestnictwo w społecznościach internetowych, w których możesz dzielić się swoimi projektami, spostrzeżeniami i samouczkami. To świetny sposób, aby pokazać swoją pasję i zaangażowanie w branży, a także zbudować sieć kontaktów zawodowych.
 5. Praca nad własnymi projektami: Jeśli masz dostęp do publicznie dostępnych zbiorów danych (np. Kaggle, dane rządowe itp.), wykorzystaj je do tworzenia własnych analiz i raportów. Możesz następnie dodać te projekty do swojego portfolio, co wykaże się Twoją inicjatywą i umiejętnością samodzielnego znajdowania rozwiązań.
 6. Uczestnictwo w konkursach i hackatonach: Udział w konkursach analizy danych może nie tylko wzbogacić Twoje portfolio o ciekawe projekty, ale także dać Ci szansę na zdobycie nagród i uznanie w społeczności.

Pamiętaj, że Twoje portfolio jest Twoją wizytówką w świecie profesjonalistów IT. Starannie przygotowane projekty, które wykażą Twoje zdolności analityczne, kreatywność i umiejętność pracy z narzędziami BI, mogą znacząco zwiększyć Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

– Future Collars oferuje kursy analityki biznesowej i Business Intelligence, które są zaprojektowane, aby zapewnić uczestnikom praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w branży IT. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych mentorów, co gwarantuje naukę najlepszych praktyk.

Kurs analityki biznesowej trwa 6 tygodni i obejmuje zarówno podstawy roli analityka, jak i umiejętności potrzebne do analizy danych i komunikacji w projekcie. Bootcamp BI, trwający 12 tygodni, skupia się na narzędziach takich jak Power BI, technikach wizualizacji danych, modelowania i tworzenia raportów.

Oferujemy naukę w małych grupach, online, dla zapewnienia elastyczności i indywidualnego podejścia. Dostępne są bezpłatne konsultacje z doradcami kariery, by pomóc wybrać kurs dopasowany do celów zawodowych. Każdy kurs kończy się projektem, budującym portfolio, i certyfikatem potwierdzającym umiejętności.

Dodatkowo, zapewniamy wsparcie w rekrutacji, w tym warsztaty tworzenia CV i efektywnego poszukiwania pracy. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej dostępnej na naszej platformie e-learningowej. Kursy kończą się w godzinach popołudniowo-wieczornych, co jest dogodne dla osób pracujących lub uczących się. Zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności i rozpoczęcia swojej kariery w IT– podsumowała Aleksandra Trojanowska z Future Collars

***

Dagmara Leśniak, doświadczona mentorka i twórczyni kursu z analizy biznesowej w Future Collars, rozpoczęła swoją drogę w IT bez programistycznego backgroundu. Pomimo wyzwań, jakie napotkała na studiach IT, zwłaszcza w programowaniu, odkrycie analizy biznesowej jako dziedziny niezależnej od umiejętności kodowania okazało się dla niej przełomowe. Przez 13 lat pracy w tej specjalności Dagmara uczestniczyła w projektach o szerokim zakresie - od aplikacji mobilnych po projekty finansowe, zdobywając wszechstronną wiedzę. Jako mentorka, inspiruje kursantów do odkrywania możliwości, jakie oferuje analiza biznesowa, podkreślając, że pasja i determinacja pozwalają znaleźć swoje miejsce w branży IT.

Przemysław Baran, doświadczony mentor i współautor kursu Business Intelligence, wykorzystuje swoje bogate doświadczenie w konsultingu i analizie danych do wsparcia firm w efektywnej pracy z technologią BI. Zajmuje się projektowaniem architektury danych i pracą z narzędziami takimi jak Power BI, przekazując swoją wiedzę poprzez kurs edukacyjny. Jego umiejętność adaptacji w różnych projektach oraz zdolność do przekazywania wiedzy uczestnikom kursów podkreśla jego wartość jako mentora i specjalisty w dziedzinie Business Intelligence, angażującego się w rozwój przyszłych ekspertów IT.

***

Future Collars to innowacyjna platforma edukacyjna oferująca kursy online w zakresie IT i rozwoju kompetencji cyfrowych, skierowane do osób chcących rozwijać swoją karierę w technologii. W ofercie szkoły znajdują się programy z analizy biznesowej, Business Intelligence, programowania (w tym kurs Python Developera) oraz inne specjalistyczne szkolenia. Programy łączą teorię z praktyką, oferując zajęcia na żywo z doświadczonymi mentorami i indywidualne konsultacje. Kursy są zdalne, co umożliwia elastyczność w nauce, a program edukacyjny obejmuje także kurs angielskiego w IT. Future Collars wspiera swoich absolwentów w rekrutacji, oferując warsztaty z zakresu tworzenia CV i profilu na LinkedInie, co przygotowuje ich do wejścia na międzynarodowy rynek pracy w branży IT.

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość