Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nawet do 100% dofinansowania

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu możesz otrzymać od 80 do nawet 100% dofinansowania na szkolenie swoje lub pracowników. Sprawdź, dlaczego warto wnioskować z nami.

Jakie korzyści płyną ze szkoleń?
Większe możliwości
rozwoju firmy

Dzięki praktycznym szkoleniom Ty /i/lub Twoi pracownicy dzięki nowym cyfrowym umiejętnościom będziecie mogli skutecznie rozwijać swoje produkty bądź usługi.

Zatrzymanie pracowników
i oszczędność środków

Wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji pozwala na zatrzymanie w firmie dobrych specjalistów. Dzięki temu nie tracimy także czasu na rekrutację i wdrażanie nowych osób.

Atrakcyjność
zatrudnienia

Kursy i szkolenia to dodatkowy benefit zwiększający zadowolenie z pracy oraz jej atrakcyjność. Budują także pozytywny wizerunek pracodawcy dbającego o rozwój.

Dlaczego warto wybrać naukę w Future Collars?
Szeroka oferta kursów oparta o wymagania rynku

Wśród oferowanych bootcampów znajdują się szkolenia z zakresu programowania, analizy danych, designu czy zarządzania, a nasi doradcy chętnie pomogą dobrać kurs odpowiedni do posiadanych kompetencji. Nasza oferta opiera się na stałej analizie aktualnych wymagań rynku, a programy kursów są dopasowywane do aktualnych trendów w branży IT.

Nauka od podstaw u doświadczonych praktyków

Szkolimy od zera. Posiadanie podstaw nie jest wymagane: wystarczy czas i chęć do nauki. Wszystkie kursy prowadzą mentorzy z praktycznym doświadczeniem, którzy są dostępni dla kursantów podczas lekcji na żywo i bezpośrednich konsultacji.

Komfortowa nauka zdalna

Wszystkie nasze kursy odbywają się w 100% online, dzięki temu można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie.

Nowoczesna platforma edukacyjna

Na dostępnej 24/7 znajdują się praktyczne zadania, nagrania z lekcji i materiały do nauki. To również miejsce, gdzie można sprawdzić swoje postępy, zgłosić ewentualne problemy mentorowi lub umówić się z nim na konsultacje.

Lekcje języka angielskiego powered by Eklektika

Nasi kursanci otrzymują bezpłatny pakiet lekcji języka angielskiego dostosowany do wybranego kursu. Lekcje przygotowała EKLEKTIKA – leader w zakresie nauczania języka angielskiego dla sektora IT, Digital oraz e-Commerce.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Korzystając z dofinansowania KFS możesz otrzymać środki na sfinansowanie szkolenia wspomagającego rozwój i zdobycie kompetencji cyfrowych podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów bootcampu, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • 100% kosztów bootcampu – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Kto może wnioskować?
Przedsiębiorstwo
prywatne
Fundacja
Organ
samorządowy
Jednostki
z sektora publicznego
Osoba
fizyczna*

*pod warunkiem, że zatrudnia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę

Jak wygląda proces wnioskowania?
1.

Sprawdzenie otwartych naborów.

2.

Przygotowanie i złożenie wniosku z pomocą doradcy Future Collars.

3.

Oczekiwanie na weryfikację – zazwyczaj zajmuje do 30 dni.

4.

Po pozytywnej decyzji: zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy oraz umowy na realizację szkoleń pomiędzy pracodawcą a Future Collars.

5.

Przekazanie środków na szkolenie na konto pracodawcy wskazane we wniosku o dofinansowanie.

6.

Nauka na kursie.

7.

Po zakończonym bootcampie: przekazanie przez wnioskującego faktury i dokumentacji od Future Collars do Powiatowego Urzędu Pracy.

8.

Rozliczenie dotacji.

Zainteresowanie pozyskaniem funduszy na szkolenia jest duże, a terminy na składanie wniosków krótkie. Z tego powodu ważne jest szybkie przygotowanie wysokiej jakości merytorycznie wniosku wraz z załącznikami i złożenie kompletnych dokumentów w krótkim terminie wyznaczonym przez urzędy pracy.