Klauzula informacyjna

Informujemy, że Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz, po odpowiednio wyrażonej zgodzie, do procesu przyszłych rekrutacji.  Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/ Pani prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez iCode Trust Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Administrator danych Podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane (wykorzystywane) Twoje dane osobowe jest: ICODE TRUST Sp. z o.o., ul. Bukowińska 24d/7, 02-703 Warszawa, (dalej zwana „My”, „Nas”). 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie. 

Możemy pozyskiwać także Twoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów społecznościowych, specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych, których jesteś członkiem w oparciu o warunki użytkowania tych serwisów pozwalających na kontakt pomiędzy ich członkami. 

 

…i do czego je wykorzystujemy? 

Twoje dane zawarte w CV przechowywane są w naszej bazie danych i są wykorzystywane do: 

 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko 
 • Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyraziłeś na to zgodę 

 

W oparciu o jakie zasady (podstawy prawne) przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w oparciu o zgodę jaka zostały nam udzielone przez Ciebie. 

 

Czy musisz nam podać swoje dane? 

Abyśmy mogli przeprowadzić proces rekrutacji niezbędne jest podanie swoich danych osobowych przedstawionych w ogólnie przyjętym formacie CV. 

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

 Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacji prowadzonym przez ICODE TRUST Sp. z o.o., ul. Bukowińska 24d/7, 02-703 Warszawa

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe (w ograniczonym zakresie) podmiotom, które zapewniają nam wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe. W szczególnych okolicznościach możemy także udostępniać Twoje dane osobowe organom publicznym, w celach wynikających z obowiązującego prawa. 

Wszystkie wyżej wymienione podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej). 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane przechowujemy do czasu, gdy nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie. 

Twoje dane mogą być też przechowywane przez okres wynikający z prawa w sytuacjach określonych przez szczegółowe przepisy. W celu wykazania, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (dla celów udowodnienia tzw. „rozliczalności” względem organów, które nas mogą kontrolować) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających. 

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych przez nas Twoich danych? 

Szanując Twoje podstawowe prawa i wolność oraz zapewniając wysoki poziom naszych usług, zobowiązujemy się spełnić wszystkie Twoje prawa wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych* tj.: 

 • prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody, 
 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych,
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
 • prawo do przeniesienia swoich danych osobowych – to znaczy prawo do otrzymywania od nas Twoich danych osobowych w uporządkowanym, ogólnie akceptowanym i czytelnym formacie informatycznym. 

W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami na adres [email protected] 

Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? 

Profilujemy dane wszystkich naszych Kandydatów w zakresie: 

 • ukończonego u nas kursu 
 • dotychczasowego doświadczenia zawodowego 
 • branży, w której pracowali lub dalej pracują 
 • znajomości języków obcych 
 • ukończonych szkół 
 • oraz pozostałych informacji zamieszczanych w CV, które sam nam przekazujesz. 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)