AI i równość płci w IT: Jak Finlandia wskazuje drogi przyszłości technologicznej

Autor:
Zespół Future Collars
Sztuczna inteligencja, rozumiana jako narzędzie kognitywne, stanowi przełom w sposobie, w jaki podchodzimy do edukacji i pracy zawodowej. Dostępność narzędzi AI, często w niskich kosztach lub nawet za darmo, otwiera drzwi do branży IT, które były dotychczas trudniej dostępne" - stwierdziła, wskazując na potencjał AI w przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji Anu Passi Rauste z Headai podczas 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day 2023 (15.11) Oglądaj: Jak Finlandia wskazuje drogi przyszłości technologicznej
0293 9O5A9731 fot.adam_litwiniuk

W wywiadzie dla Future Collars, Anu Passi Rauste, Dyrektor Marketingu w Head.AI, czerpiąc z bogatych doświadczeń wyniesionych z fińskiego podejścia do technologii, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat roli sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłości zawodów i kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu AI na edukację i różnorodność w branży IT.

Futrue Collars: Jakie perspektywy i wyzwania przynosi obecność sztucznej inteligencji w naszym życiu codziennym i zawodowym, szczególnie w kontekście jej wszechobecności i postępującego rozwoju technologicznego?

Anu Passi Rauste: To właśnie stanowi istotę sprawy: Sztuczna inteligencja, choć dotychczas mogła pozostać nieco ukryta w cieniu naszej codzienności, jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. Dzięki postępowi technologicznemu i pojawieniu się nowych narzędzi, otworzyły się przed nami szerokie możliwości wykorzystania AI w naszej pracy, co niesie ze sobą ogromny potencjał. Jednakże, równie ważna jest świadomość procesu tworzenia i mechanizmów działania tych algorytmów. W naszej firmie nie tylko konstruujemy te algorytmy, lecz także etycznie wykorzystujemy zgromadzone dane. Istotne jest, aby podchodzić do tego z rozwagą i świadomością, nie dając przy tym miejsca nieuzasadnionym obawom.

FC: W jaki sposób sztuczna inteligencja, będąc wszechobecna i coraz bardziej dostępna, wpływa na kształtowanie ścieżek kariery, zwłaszcza dla kobiet, które aspirują do roli w branży technologicznej?

APR: Sztuczna inteligencja, rozumiana jako narzędzie kognitywne, stanowi przełom w sposobie, w jaki podchodzimy do edukacji i pracy zawodowej. Dostępność narzędzi AI, często w niskich kosztach lub nawet za darmo, otwiera drzwi do branży IT, które były dotychczas trudniej dostępne. Kluczowe jest podejście oparte na eksploracji i uczeniu się bez strachu. AI staje się więc swoistym mostem, umożliwiającym kobietom wejście i rozwój w sektorze IT, zachęcając do przełamywania barier i poszerzania horyzontów zawodowych.

FC: Jakie są Twoje spostrzeżeniami na temat roli i wpływu różnorodności w sektorze IT w Twoim kraju Finlandii, szczególnie z perspektywy zaangażowania kobiet?

APR: Finlandia od dawna pielęgnuje kulturę różnorodności i wzmocnienia pozycji kobiet. Aktualnie koncentrujemy się na zwiększeniu ich obecności w branży IT, co jest dla nas priorytetem. Sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości dla kobiet, ułatwiając im wejście i rozwój w różnych obszarach technologii, w tym także w IT. Jest to dla nas kluczowy element strategii promowania różnorodności w sektorze technologicznym.

FC: Jakie są doświadczenia i podejście Finlandii w zakresie wdrażania AI w administracji publicznej, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi?

APR: W Finlandii skupiamy się na tworzeniu programów, które integrują AI z administracją publiczną, z naciskiem na humanistyczne i zaufane podejście do tej technologii. Staramy się podążać za globalnymi trendami, jednocześnie zwracając uwagę na etyczne i bezpieczeństwa aspekty AI. Jest to proces, w którym równoważymy potrzebę innowacji z koniecznością regulacji i ochrony danych. Dążymy do tego, aby nasze działania w tej dziedzinie były przykładem dla innych krajów europejskich.

Głębokie zrozumienie AI - klucz do przyszłości

Sztuczna inteligencja (AI) przestaje być tylko elementem futurystycznych wizji, stając się kluczowym narzędziem kształtującym naszą rzeczywistość zawodową. W szczególności, znaczenie AI jest podkreślane w kontekście przyszłości zawodów i rozwoju kompetencji, a także w roli, jaką może odegrać w kształtowaniu kariery zawodowej kobiet w branży IT.

Anu Passi Rauste, Business Officer i CMO w Headai, podczas wydarzenia Women in IT Day, zwróciła uwagę na możliwości, jakie AI oferuje w przewidywaniu przyszłych trendów zawodowych i rozwoju kompetencji. "Sztuczna inteligencja może nam pomóc w prognozowaniu, jakie zawody i kompetencje będą potrzebne w przyszłości... programować ścieżkę edukacji i mentoring," mówiła.

Monika Mrówka z Accenture podkreśliła, jak AI rewolucjonizuje procesy w dużych firmach, szczególnie w obszarze usług i sprzedaży. "AI złamała kod ludzkiego języka... Pozwala to na zminimalizowanie monotonnych, żmudnych zadań w naszej pracy," zauważyła, wskazując na rosnące możliwości wykorzystania AI.

AI jako narzędzie wspomagające edukację i rozwój

Anu Passi Rauste podkreśliła także, że technologia AI jest narzędziem wspomagającym, oferującym nowe szanse i zasoby. "Mamy do czynienia z naturalną zmianą, widząc, jak edukacja może skorzystać na sztucznej inteligencji," stwierdziła, wskazując na potencjał AI w przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji.

Rola AI w branży IT i wpływ na kobiety

Akanksha Goel, założycielka i CEO Socialize oraz Vice President w Plus Company, zaznaczyła, że "Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ale pracownicy zostaną zastąpieni tymi, którzy rozumieją branżę AI". Jej wypowiedź rzuca światło na znaczenie adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy, a także na możliwości, jakie otwiera to dla kobiet w IT.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Stanforda rzucają nowe światło na potencjał sztucznej inteligencji w przekształcaniu środowiska pracy. Zgodnie z ich ustaleniami, implementacja narzędzi opartych na AI, takich jak czat GPT, może prowadzić do znaczącego wzrostu wydajności na wielu stanowiskach, nawet o 20%. Ten znaczący skok wydajności podkreśla, jak sztuczna inteligencja może optymalizować procesy pracy, a zarazem otwiera przed pracownikami nowe, ekscytujące możliwości zawodowe.

Dalej idąc, te dane z Uniwersytetu Stanforda podkreślają, jak AI przekształca tradycyjne podejście do pracy, wprowadzając innowacje i twórcze rozwiązania, które wcześniej były nieosiągalne. W erze, gdzie AI nie ogranicza się już tylko do automatyzacji rutynowych zadań, ale staje się katalizatorem dla kreatywności i innowacji, otwierają się nowe horyzonty dla osobistego i zawodowego rozwoju. Szczególnie dla kobiet w branży technologicznej, AI może stać się narzędziem umożliwiającym przekroczenie tradycyjnych barier i otwarcie drogi do innowacyjnych ścieżek kariery, tworząc tym samym przestrzeń dla różnorodności i nowych perspektyw w sektorze technologii.

***

Piąta edycja "Women in IT Day 2023" realizowana pod hasłem “Technologia zmienia świat na naszych oczach - bądź częścią tego przełomu!" organizowana przez Future Collars, w kooperacji z EWA European Women's Association oraz DIGITALEUROPE w ramach projektu Erasmus+

"Women in IT Day 2023" to bezpłatna konferencja online dedykowana kobietom, które pragną świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery w IT. Oferuje osiem godzin intensywnego programu, w tym prelekcje, debaty, spotkania z potencjalnymi pracodawcami, warsztaty, sesje speed mentoringu oraz bogatą dawkę wiedzy i inspiracji.

Głównym celem wydarzenia jest wsparcie kobiet w sektorze technologicznym poprzez edukację, budowanie relacji i mentorstwo. Uczestniczą w nim liderki i ekspertki z polskiej i europejskiej branży IT, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Future Collars, główny organizator, to szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online, która proponuje unikalne metody nauczania. Skierowana jest zarówno do osób pragnących zmienić kierunek kariery i wkroczyć w świat IT, jak i do firm poszukujących skutecznych programów rozwojowych dla swoich pracowników.

WIĘCEJ: www.womeninitday.com

 

 

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT