Flexi.pl działa na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej i prywatnej pokolenia 50+

Autor:
Zespół Future Collars
Flexi.pl jest pierwszą platformą na polskim ryku w kompleksowy sposób odpowiadającą potrzebom pokolenia 50+ w zakresie poszukiwania pracy, poszerzania wiedzy i zdobywania kwalifikacji. Można tu także znaleźć informacje o sposobach zagospodarowania wolnego czasu oraz realizowania się w działaniach prospołecznych i charytatywnych.
Flexi

Oferta Flexi.pl skierowana jest do Pokolenia Flexi, czyli przedstawicieli generacji 50, 60, 70 plus. Są to osoby, które przeżyły transformację ustrojową, trudne lata 90. i płynnie przesiadły się z maszyn do pisania na komputery osobiste. Jest to zatem wyjątkowe pokolenie, które w elastyczny sposób potrafiło dostosowywać się do zmian ekonomicznych, kulturowych, społecznych i technologicznych, gromadząc niepowtarzalne doświadczenia. Trendy demograficzne wyraźnie pokazują, że rola osób w wieku Flexi na rynku pracy będzie się zwiększać. Jak prognozują GUS oraz Eurostat, w 2030 roku liczba osób powyżej 60 lat będzie stanowić w Polsce 29% ogółu populacji, a w 2040 osiągnie 34%. Pracodawcy powinni zatem przygotowywać się powoli na ten scenariusz i zastanowić się, jak wykorzystać ten bezprecedensowy potencjał dojrzałych pracowników, których dziś z powodu wieku odstawiają na boczny tor.

 

2 1

Co oferujemy pokoleniu na platformie Flexi.pl?

 

Flexi.pl, jako organizacja społecznie odpowiedzialna, aktywnie przeciwstawia się ageizmowi i stereotypom, które negują wartość dojrzałych pokoleń. Bierzemy udział w społecznej dyskusji na temat propagowania równości i różnorodności w pracy, burzymy sztuczne granice tworzone przez cyfry z PESEL-u, stojąc na stanowisku, że umiejętności nie ocenia się według lat, a doświadczenie życiowe jest bezcenną wartością, którą osoby 50+ wnoszą do zespołów międzypokoleniowych. 

 

Nasza oferta jest odzwierciedleniem tych celów. Na platformie Flexi.pl można znaleźć:

  • aktualne ogłoszenia o pracy skierowane do osób 50, 60, 70 plus,
  • bazę  specjalistów, czyli profile zawodowe ekspertów (mamy tu nawet profil Głowy Państwa). Działy HR i headhunterzy mogą efektywnie  poszukiwać pracowników w naszej bazie, a sami pracownicy bezpłatnie zaprezentować siebie oraz swoje unikalne kompetencje,
  • informacje o wolontariatach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
  • ofertę Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • bazę wiedzy i strefę wiedzy zawierające  artykuły merytoryczne (w tym kontent video) skierowane zarówno do Pokolenia Flexi, jak i do biznesu oraz wszystkich podmiotów, otwartych na potencjał srebrnego pokolenia. 

Staramy się promować pokolenie 50+, także poprzez takie inicjatywy jak ogólnopolski plebiscyt „21 Osób Flexi na XXI wiek”, który odbył się w 2021 roku. Publikujemy również wywiady i portrety nietuzinkowych, aktywnych reprezentantów generacji realizujących się zawodowo i pozazawodowo. Stanowią one inspirację dla innych. 

 

Kobiety w wieku Flexi mogą zdobyć nowy zawód w IT

 

Jeden z powszechnych stereotypów głosi, że osoby 50+ nie potrafią odnaleźć się w świecie technologii. Pokolenie Flexi, choć nadal w tej grupie występuje więcej wykluczonych cyfrowo niż w młodszych generacjach, w większości przypadków posiada niezbędne dziś umiejętności technologiczne i może je dalej rozwijać. Patronat medialny nad projektem Dzień Kariery Kobiety w IT jest dla portalu Flexi.pl okazją, by zabrać głos w dyskusji na temat zmian na ryku pracy związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów IT, których wciąż jest zbyt mało. 

 

Ta luka może być śmiało zagospodarowana przez kobiety z Generacji Flexi. Mogą one wejść do branży IT i zacząć karierę np. od manualnego testera oprogramowania czy specjalisty UX. Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji jest szczególnie ważna dla kobiet po 50 roku życia. W tym wieku często bywają zmuszone do zakończenia kariery zawodowej z powodu nadmiernego obciążenia obowiązkami domowymi. Jako tzw. sandwich generation, pokolenie kobiet z tej grupy musi sprostać problemom opieki nad starzejącymi się rodzicami, dorastającymi dziećmi oraz wnukami. Dla nich zmiana zawodu, łącznie z możliwością pracy zdalnej, jaką oferuje IT, może stanowić nowy rozdział w życiu oraz koniec problemów finansowych. 

 

 

 

 

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT