Kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni

Autor:
Zespół Future Collars
Kobiety w branży technologicznej nadal napotykają na luki wynagrodzeniowe, zarabiając średnio o 13 procent mniej niż ich koledzy. Pomimo inspirujących przykładów kobiet na stanowiskach dyrektorskich, jak CEO, w technologii, ich udział w całej branży jest nadal nieproporcjonalnie niski, stanowiąc jedynie 8%. To odsetek, który daleko odbiega od oczekiwań. Co więcej, kobiety tworzą zaledwie 13% kadry zarządzającej w sektorze technologicznym, utrzymując tę samą dysproporcję w zarobkach - te nierówności podkreśliła Cecilia Bonefeld-Dahl, Dyrektor Generalna DIGITALEUROPE – podczas 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day, organizowanej we współpracy z Future Collars, DIGITALEUROPE i European Women's Association.
Obraz2-1

OBEJRZYJ: Kobiety w branży tech zarabiają o 13% mniej niż mężczyźni - Cecilia Bonefeld-Dahl, DIGITALEUROPE

Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia obecności kobiet w sektorze ICT, gdzie obecnie zaledwie jedna na pięć specjalistek to kobiety. W dziedzinach takich jak zaawansowane technologie AI, ich udział maleje do zaledwie 5%, co podkreśla znaczącą różnicę, zwłaszcza w bardziej specjalistycznych rolach.

Stajemy przed wyzwaniem zwiększenia liczby kobiet w dynamicznie rozwijających się sektorach jak analiza danych, sztuczna inteligencja, czy cyberbezpieczeństwo. Te obszary nie tylko oferują intelektualne wyzwania, ale również możliwość pracy nad przełomowymi rozwiązaniami z potencjalnym, znaczącym wpływem na poprawę zdrowia publicznego, ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie energii.

Aby zachęcić więcej kobiet do kariery w technologii już od wczesnych etapów edukacji, konieczne jest przemodelowanie podejścia do nauczania. Wprowadzenie praktycznych zastosowań technologii może uczynić te dziedziny bardziej dostępnymi i zrozumiałymi. Innowacyjne metody nauczania i wzrost reprezentacji kobiet mogą być kluczem do zmiany. Szacuje się, że do 2030 roku potrzebnych będzie 20 milionów specjalistów ICT, by sprostać innowacjom w Europie, przy obecnym deficycie 300 tysięcy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Praca w tym obszarze, porównywalna do roli detektywa technicznego, jest niezbędna do ochrony naszych demokracji.

Pomimo inspirujących przykładów kobiet na stanowiskach kierowniczych w technologii, ogólny udział kobiet w branży pozostaje na poziomie zaledwie 8%, co jest dalekie od oczekiwań. Ponadto, kobiety stanowią tylko 13% kadry zarządzającej, zarabiając średnio o 13% mniej niż ich męscy koledzy. Różnice w podejmowaniu ryzyka między płciami mogą być jednym z wyjaśnień tej sytuacji. Aby odwrócić tę dynamikę, kluczowe jest nie tylko promowanie większej liczby kobiet w technologii, ale także tworzenie środowiska wspierającego ich rozwój zawodowy. Takie środowisko powinno aktywnie wspierać kobiety, umożliwiając im rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w tej szybko rozwijającej się branży.

Nasz perfekcjonizm i obawa przed ryzykiem często stanowią przeszkodę. Ważne jest, aby przyjąć postawę otwartości na zmiany i gotowość do podejmowania prób, traktując błędy jako część procesu uczenia się. Wychowanie dzieci w duchu odwagi do popełniania błędów i postrzegania konstruktywnej krytyki jako okazji do nauki jest równie istotne. Wyzwania życiowe wymagają od nas odporności i determinacji, aby kobiety mogły zajmować miejsce, na które zasługują, wykorzystując swoje kwalifikacje, innowacyjność i kreatywność w tworzeniu rozwiązań opartych na danych i sztucznej inteligencji - podkreśliła Cecilia Bonefeld-Dahl.

Zwalczanie uprzedzeń

Promowanie równości jest kluczowe w naszym społeczeństwie, nie tylko w kontekście równouprawnienia płci, ale również w odniesieniu do różnorodności seksualnej, wiekowej i innych form różnorodności. Niestety, wciąż istnieją regiony świata, gdzie prawa kobiet są znacząco ograniczone, co zobowiązuje nas do aktywnego zaangażowania i działań na rzecz zmian.

Zwalczanie uprzedzeń wymaga od nas empatii i głębokiego zrozumienia, że nieświadome uprzedzenia są częścią każdego z nas, włączając mnie. To naturalne, że posiadamy własne przekonania i stereotypy. Jednak istotne jest, abyśmy byli świadomi tych uprzedzeń i aktywnie dążyli do ich eliminacji. Należy podchodzić do tego procesu z dystansem, utrzymując odporność i nieustannie dążąc do realizacji własnych celów. Przekonanie o własnych kompetencjach umożliwia osiągnięcie wyznaczonych celów i odniesienie długoterminowego sukcesu w karierze, zamiast pozwalać na to, aby drobne przeciwności czy nieporozumienia miały na nas zbyt duży wpływ.

Równość płci w technologii: Dlaczego jest ważna?

Podczas Women in IT Day, Cecilia podkreśliła znaczącą różnicę wynagrodzeń między płciami, zwracając uwagę, że kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż ich męscy koledzy. "Te dane nie są tylko cyframi; one ilustrują głęboką potrzebę pracy nad osiągnięciem równości," zaznaczyła, podkreślając znaczenie budowania świadomości i angażowania się w działania zmierzające do zmiany. Cecilia przytoczyła historię Ady Lovelace, która stała się ikoną możliwości kobiet w dziedzinie technologii, pomimo przeszkód i stereotypów trwających przez stulecia, wskazując na "historyczny i nieoceniony wkład kobiet w rozwój technologiczny, który często był pomijany". Pomimo postępów w kierunku równości płci, przed nami wciąż długa droga do przebycia.

Inspirujące kobiety na czele technologii

Cecilia przywołała liczne przykłady kobiet, które przełamały bariery i odniosły sukces w technologii. Wymieniła Mira Murati z OpenAI, Whitney Wolfe Herd z Bumble, Elizabeth Theophille z Novartis, Christel Heydemann z Orange oraz Meg Whitman, byłą CEO eBay i HP, jako przykłady kobiet, które nie tylko osiągnęły znaczące sukcesy, ale również kształtują świat za pomocą technologii.

Podkreśliła, jak istotna jest widoczność kobiet na wysokich stanowiskach, aby motywować przyszłe pokolenia do dążenia do równości i realizacji własnych aspiracji. Wspomniała również o wpływowych kobietach w dziedzinie polityki cyfrowej, takich jak Margrethe Vestager czy Lisa Foer, które mają znaczący wpływ na kształtowanie przyszłości cyfrowej.

Przyszłość technologii zależy od zaangażowania, talentów i perspektyw kobiet na wszystkich poziomach – od zarządzania i innowacji po kwestie polityczne. Historie takie jak Ada Lovelace czy Mira Murati pokazują, że przy odpowiednim wsparciu i zapewnieniu równych szans, kobiety mogą znacząco przyczynić się do rozwoju technologicznego i społecznego, kształtując nową erę innowacji i równości.

Cecilia, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym, przekazuje zestaw wskazówek, które sama z powodzeniem wdrożyła w swojej karierze. Te porady są owocem jej osobistych przemyśleń i sukcesów. Cecilia zachęca każdą kobietę do przejęcia kontroli nad własnym życiem zawodowym, podkreślając, że aktywne kształtowanie ścieżki kariery jest kluczem do sukcesu. Oto jej rekomendacje:

  1. Wybieraj sektor z przyszłością – Praca w takim sektorze jest nie tylko bardziej ekscytująca, ale również oferuje szansę na realny wpływ na świat. Gdy rozpoczynałem swoją przygodę z technologią, debatowano nad wyborem między mainframe a PC. Dzisiaj, dzięki technologii, mamy możliwość innowacji mających na celu ochronę naszej planety, na przykład poprzez redukcję emisji CO2 o 20% wykorzystując AI w budownictwie czy rolnictwie. Technologia jest katalizatorem zmian.
  2. Nie przyjmuj krytyki osobiście – W swojej karierze napotkasz uprzedzenia i sceptycyzm, których nie będziesz w stanie zmienić. Pamiętaj, że ograniczenia innych nie definiują Twoich możliwości. Potraktuj to jako motywację, aby iść dalej i dążyć do realizacji własnych celów.
  3. Bądź gotów na poświęcenia – Aby osiągnąć wybitne sukcesy, takie jak stanowisko CEO czy CTO, przygotuj się na konieczność długich godzin pracy i możliwość przegapienia niektórych rodzinnych momentów. Ważne jest, aby zachować równowagę i pamiętać, że te poświęcenia są częścią drogi do sukcesu.
  4. Zachowaj odporność – Traktuj swoją karierę jak grę, w której możesz aktywnie wpływać na zmianę reguł. W Digital Europe udało mi się stworzyć zrównoważony zespół, pokazując, że różnorodność i inkluzja są kluczowe dla sukcesu.
  5. Buduj sieć wsparcia – Otaczaj się ludźmi, którzy będą Twoim wsparciem, od których możesz się uczyć i którym możesz przekazać swoją wiedzę. Nie zapominaj o utrzymywaniu z nimi kontaktu, nawet podczas przerw w karierze.
  6. Rozwijaj umiejętności specjalistyczne – Solidne podstawy w dziedzinach takich jak matematyka czy programowanie są fundamentem, który umożliwi Ci rozwijanie zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Nie musisz być ekspertem, ale wiedza w tych obszarach otwiera nowe możliwości.

Technologia oferuje niezliczone możliwości do przyczynienia się do lepszych rozwiązań w medycynie, walce z globalnymi wyzwaniami i tworzeniu innowacji. Jest to fascynująca ścieżka kariery, która oferuje szansę na rzeczywistą zmianę. Zachęcam Was do odkrywania technologii jako obszaru, w którym możecie rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Przeszkody i wyzwania: Osobiste doświadczenia

Cecilia Bohnefeld Dahl dzieli się swoimi osobistymi przeżyciami z dyskryminacji i stereotypów, które spotkały ją na drodze zawodowej, podkreślając istotę konfrontacji z niesprawiedliwością i dążeniem do równości. Jej kariera, rozpoczynająca się od studiów z międzynarodowej administracji biznesowej, szybko nabrała tempa dzięki pracy w IBM, przechodząc przez Oracle, aż po CEO mniejszej firmy i doradztwo dla NATO i Komisji Europejskiej. Cecilia nie widziała siebie w wyjątkowym świetle ze względu na płeć, mimo wychowania w rodzinie o silnych akademickich korzeniach.

W trakcie swojej kariery Cecilia napotkała na wyzwania, w tym na nierówność płacową i brak uznania dla jej pracy, co skłoniło ją do aktywnego domagania się sprawiedliwości. Jej determinacja i dążenie do równości zaowocowały nie tylko uzyskaniem zasłużonego uznania i podwyżki, ale także stała się inspiracją, pokazując, że możliwe jest przełamanie zawodowych barier. Jej historia jest dowodem na to, że konfrontacja z niesprawiedliwością i stereotypami może prowadzić do zmiany, pod warunkiem zachowania determinacji i dążenia do równego traktowania. Cecilia pokazała, że elastyczność i adaptacja w obliczu przeciwności są kluczowe dla rozwoju zawodowego. Jej doświadczenie z pomylonymi rolami podczas podróży służbowej, gdzie została omyłkowo uznana za część obsługi cateringowej, zamiast VP, podkreśla, jak stereotypy mogą wpływać na percepcję kompetencji. Mimo to, jej zdolność do radzenia sobie w takich sytuacjach, z humorem i profesjonalizmem, przyczyniła się do budowania silnych, zawodowych relacji. Cecilia Bohnefeld Dahl jest przykładem, że przekraczanie granic, konsekwentne dążenie do równości oraz umiejętność radzenia sobie ze stereotypami i dyskryminacją mogą nie tylko przynieść osobisty sukces, ale także inspirować inne kobiety do działania i zmian w branży technologicznej i poza nią. Jej historia jest przesłaniem, że mimo przeszkód, możliwe jest osiągnięcie równości i sprawiedliwości w środowisku zawodowym.

Rola edukacji i mentorstwa

Cecilia podkreśliła wagę edukacji i mentorstwa dla kobiet w technologii, zaznaczając konieczność zwiększenia ich obecności w dziedzinach STEM. Inicjatywy takie jak "Women for IT" są kluczowe w przekwalifikowaniu kobiet na specjalistów ICT. Jako nowo mianowany prezes Duńskiego Stowarzyszenia IT, zainicjowała utworzenie społeczności kobiet, promującej wzajemne wsparcie, wymianę wiedzy i rozwój kompetencji w IT.

Zainspirowana doświadczeniem jako jedna z nielicznych kobiet-CEO na konferencji, gdzie dominowali mężczyźni, Cecilia mobilizowała do działania, co zaowocowało powstaniem kobiecej społeczności liderów w technologii. Jej praca na stanowisku prezesa wpłynęła na wprowadzenie wytycznych dotyczących różnorodności, osiągając równowagę płciową w zarządzie. Pod kierunkiem obecnej COO, program "Women for IT" umożliwił przeszkolenie 900 kobiet na specjalistów ICT, z czego 70% znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą krótko po szkoleniu.

Te działania potwierdzają przekonanie Cecilii o znaczeniu dążenia do równości, co przekłada się na tworzenie innowacyjnych i różnorodnych rozwiązań napędzających postęp.

***
Cecilia Bonefeld-Dahl posiada ponad 25 lat doświadczenia w branży ICT, obejmując międzynarodowe stanowiska w firmach takich jak IBM i Oracle oraz tworząc przedsiębiorstwa na całym świecie. Jej zaangażowanie w promowanie różnorodności i równości w technologii zostało potwierdzone członkostwem w różnych forach i grupach, w tym w Europejskim Forum Przemysłowym i Grupie Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa ENISA. Za swoje zasługi dla wsparcia Ukrainy podczas wojny, w marcu 2023 roku, otrzymała Pokojową Nagrodę Ukrainy w imieniu DIGITALEUROPE. Jej kariera i działania są przykładem dla kobiet na całym świecie, dążących do osiągnięcia równości w branży technologicznej.
***

***

Piąta edycja "Women in IT Day 2023" realizowana pod hasłem “Technologia zmienia świat na naszych oczach - bądź częścią tego przełomu!" organizowana przez Future Collars, w kooperacji z EWA European Women's Association oraz DIGITALEUROPE w ramach projektu Erasmus+

"Women in IT Day 2023" to bezpłatna konferencja online dedykowana kobietom, które pragną świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery w IT. Oferuje osiem godzin intensywnego programu, w tym prelekcje, debaty, spotkania z potencjalnymi pracodawcami, warsztaty, sesje speed mentoringu oraz bogatą dawkę wiedzy i inspiracji.

Głównym celem wydarzenia jest wsparcie kobiet w sektorze technologicznym poprzez edukację, budowanie relacji i mentorstwo. Uczestniczą w nim liderki i ekspertki z polskiej i europejskiej branży IT, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Future Collars, główny organizator, to szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online, która proponuje unikalne metody nauczania. Skierowana jest zarówno do osób pragnących zmienić kierunek kariery i wkroczyć w świat IT, jak i do firm poszukujących skutecznych programów rozwojowych dla swoich pracowników.

WIĘCEJ: www.womeninitday.com
***

 

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT