Polacy o branży IT: mit matematyka czy realne obawy?

Autor:
Zespół Future Collars
56% - to liczba dorosłych pracujących Polaków, którzy rozważają zmianę branży zawodowej. Ale czy branża IT jest dla nich atrakcyjna? Jakie są ich obawy i oczekiwania? Czy istnieją różnice w postrzeganiu tej branży przez kobiety i mężczyzn?

Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie "Reskilling oczami Polaków", zrealizowane przez Future Collars – szkołę kompetencji cyfrowych. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

W obliczu rosnącego zainteresowania przebranżowieniem wśród Polaków, badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży, zwłaszcza do IT.
IT Reskilling oczami Polaków

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”

Ponad połowa (56%) dorosłych pracujących Polaków rozważa zmianę branży w przyszłości. Zaskakująco, dotyczy to niemal 60% kobiet i prawie 50% mężczyzn. Skala zjawiska jest więc bardzo znacząca. Aż połowa osób rozważających zmianę branży, wiąże swoją przyszłość z branżą IT lub pokrewną. Co ciekawe, 72% z nich wskazuje na oczekiwane zarobki jako główny powód tej decyzji, podczas gdy 36% wskazuje na możliwości rozwoju osobistego, a 35% na potencjał rozwojowy samej branży.

Wyniki badania „Reskilling oczami Polaków” podkreślają fascynujący trend w podejściu Polaków do branży IT. W Amazon, jako globalnej firmie, dostrzegamy, że technologia jest dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy tła edukacyjnego. Fakt, że 56% dorosłych pracujących Polaków rozważa zmianę branży i wielu z nich kieruje swoje kroki w stronę IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednakże, aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, musimy aktywnie przeciwdziałać mitom i  stereotypom związanym z branżą, takim jak przekonanie o konieczności głębokiej wiedzy z matematyki. Wspierając edukację i dostarczając odpowiednich narzędzi, możemy pomóc Polakom w osiągnięciu sukcesu w świecie technologii i przekształcić branżę IT w bardziej inkluzywne i różnorodne środowisko – komentuje Marta Dworowska, Dyrektorka ds. Zasobów Ludzkich w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Amazon

Branża IT: Marzenie czy realny cel?

Rozważania na temat zmiany branży na branżę IT u 35% osób znalazły już odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach przybliżających do realizacji tego celu. Zainteresowani podejmują pierwsze działania w różnych obszarach. Najbardziej popularne z nich to próby zrozumienia nowej branży i rynku pracy z nią związany (ponad 70% badanych), poszerzenie wiedzy i umiejętności z branży IT poprzez krótkie formy edukacji (66%) oraz korzystanie z materiałów dostępnych on-line (86%). Dodatkowo, 58% badanych stara się zrozumieć swoje indywidualne potrzeby, cele i planowaną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Lęk czy będzie praca oraz trudność zdobycia kompetencji to główne obawy wielu osób myślących o branży IT - komentuje Joanna Pruszyńska-Witkowska. W rzeczywistości, obawy te są powszechne. Obawa przed nie przyswojeniem wystarczającej ilości wiedzy czy przed trudnością w sprostaniu nowym wyzwaniom, w tym utrzymaniu tempa pogłębiania wiedzy, dotyczy wielu osób. Co więcej, 16-20% badanych wskazuje na czynniki społecznie postrzegane jako specyficzne dla pracy w branży IT, takie jak praca w dużym tempie, w stresie czy w języku angielskim, jako główne bariery.

Reskilling oczami Polaków

Mit matematyki: Czy branża IT jest tylko dla wybranych?

Mimo że wielu uważa, że branża IT jest skomplikowana i wymaga głębokiej wiedzy z matematyki, to jednak większość Polaków uważa, że warto zmienić swoją branżę na właśnie tą. Jednak tylko połowa uważa, że warto to zrobić w dowolnym wieku. Niemal 70% Polaków uważa, że branża IT nie jest dla każdego, co pokazuje, że istnieją pewne stereotypy i mity związane z tą branżą.

Kobiety w IT: nowe liderki w tradycyjnie męskim świecie technologii

65% Polaków uważa, że branża IT jest w równym stopniu branżą dla kobiet i dla mężczyzn. Jednakże, 33% badanych wskazuje, że branża IT przynajmniej w pewnym stopniu jest raczej branżą dla mężczyzn niż dla kobiet. Co więcej, 40% Polaków uważa, że branża IT jest w równym stopniu branżą dla młodych ludzi i osób po 40tce. Dane te wskazują na stopniowe zmiany w postrzeganiu branży IT w Polsce. Jest optymistycznym sygnałem, że aż 65% respondentów uważa, że technologia jest równie dostępna dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Jednakże wciąż istnieje pewna część populacji (33%), która widzi tę branżę jako bardziej zdominowaną przez mężczyzn. Może to wynikać z długoletnich stereotypów czy też rzeczywistego nierównomiernego rozkładu płci w niektórych specjalizacjach w IT. Równie interesujące jest to, że 40% Polaków postrzega IT jako branżę dla ludzi w każdym wieku – zarówno dla młodych, jak i dla tych po 40. roku życia. Oznacza to, że dla wielu ludzi doświadczenie i umiejętności zdobywane z wiekiem są równie cenne co młodzieńcza energia i świeżość podejścia.

Te dane mogą sugerować, że Polska zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego i inkluzywnego sektora technologicznego. Jednakże ważne jest, aby nie zapominać o tych mniejszościach, które wciąż czują, że IT jest bardziej preferencyjny dla pewnych grup. Przemysł technologiczny, instytucje edukacyjne i inne organizacje mogą podjąć dodatkowe wysiłki, aby zapewnić większą różnorodność i inkluzywność w branży IT.

***

Partnerem strategicznym badania „Reskilling oczami Polaków” jest Amazon

* Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, w wieku 30-59 lat, zróżnicowanych pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu zawodowego. Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Wrzesień 2023. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce. Uczestnicy byli również zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, przy 51% udziale osób z wykształceniem wyższym. Co siódmy badany miał wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

** Dr hab. Katarzyna Sekścińska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doktorat z nauk społecznych w dziedzinie psychologii i jest jednocześnie ekonomistką. Specjalizuje się w psychologii finansowej, konsumenta oraz ekonomii behawioralnej. Jej badania skupiają się na czynnikach psychologicznych i socjologicznych wpływających na ryzykowne decyzje finansowe i konsumenckie. Prowadziła liczne projekty edukacyjne w dziedzinie finansów i konsumpcji we współpracy z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

*** Future Collars - szkoła programowania oraz kompetencji cyfrowych online. Na co dzień wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, które chcą sprawnie przebranżowić się i wejść do świata technologii, być na bieżąco w cyfryzującej się gospodarce. Szkoła wsparła już ponad 4 tysiące osób, z czego ponad 80% pracuje obecnie w IT. Historie absolwentów dostępne są tu: https://futurecollars.com/historie/ Oferta Future Collars skierowana do biznesu, skupia się przede wszystkim na reskillingu oraz podnoszeniu kompetencji pracowników związanych z technologią. Celem jest wspieranie firm w kwestii rozwoju pracowników i zapewnienie im atrakcyjnych benefitów, aby sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Future Collars oferuje również pomoc dla firm redukujących zatrudnienie, aby zapewnić wsparcie osobom odchodzącym, aby znalazły swoje miejsce w branży IT.

Przeczytaj jeszcze więcej
Levent Karaagac

Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Projekty praktyczne oferują realne doświadczenie, umożliwiając uczestnikom poczuć się jak prawdziwi programiści, zmagając się z różnorodnymi zadaniami. Future Collars zapewniło mi kompleksowe, wymagające i satysfakcjonujące doświadczenie edukacyjne, co czyni ten kurs doskonałym wyborem dla każdego, kto pragnie rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Tak swoje doświadczenia z bootcampem Python Developer w Future Collars podsumował Levent Karaagac, absolwent kursu. W inspirującym wywiadzie Levent opowiada, jak kurs Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Pracownik

Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

To wynik najnowszego badania Future of Work & Career Development, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Amazon. Z okazji 10-lecia programu „Postaw na swój rozwój” (ang. Career Choice), Amazon zainwestuje 40 mln euro i stworzy ponad 50 nowych programów szkoleniowych w Europie. Future Collars jest partnerem programu już od 2019 roku. Polacy chcą się szkolić Wyniki badania wskazują na silną potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Aż 89 Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!