Polacy o branży IT: mit matematyka czy realne obawy?

Autor:
Zespół Future Collars
56% - to liczba dorosłych pracujących Polaków, którzy rozważają zmianę branży zawodowej. Ale czy branża IT jest dla nich atrakcyjna? Jakie są ich obawy i oczekiwania? Czy istnieją różnice w postrzeganiu tej branży przez kobiety i mężczyzn?

Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie "Reskilling oczami Polaków", zrealizowane przez Future Collars – szkołę kompetencji cyfrowych. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

W obliczu rosnącego zainteresowania przebranżowieniem wśród Polaków, badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży, zwłaszcza do IT.
IT Reskilling oczami Polaków

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”

Ponad połowa (56%) dorosłych pracujących Polaków rozważa zmianę branży w przyszłości. Zaskakująco, dotyczy to niemal 60% kobiet i prawie 50% mężczyzn. Skala zjawiska jest więc bardzo znacząca. Aż połowa osób rozważających zmianę branży, wiąże swoją przyszłość z branżą IT lub pokrewną. Co ciekawe, 72% z nich wskazuje na oczekiwane zarobki jako główny powód tej decyzji, podczas gdy 36% wskazuje na możliwości rozwoju osobistego, a 35% na potencjał rozwojowy samej branży.

Wyniki badania „Reskilling oczami Polaków” podkreślają fascynujący trend w podejściu Polaków do branży IT. W Amazon, jako globalnej firmie, dostrzegamy, że technologia jest dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy tła edukacyjnego. Fakt, że 56% dorosłych pracujących Polaków rozważa zmianę branży i wielu z nich kieruje swoje kroki w stronę IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednakże, aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, musimy aktywnie przeciwdziałać mitom i  stereotypom związanym z branżą, takim jak przekonanie o konieczności głębokiej wiedzy z matematyki. Wspierając edukację i dostarczając odpowiednich narzędzi, możemy pomóc Polakom w osiągnięciu sukcesu w świecie technologii i przekształcić branżę IT w bardziej inkluzywne i różnorodne środowisko – komentuje Marta Dworowska, Dyrektorka ds. Zasobów Ludzkich w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Amazon

Branża IT: Marzenie czy realny cel?

Rozważania na temat zmiany branży na branżę IT u 35% osób znalazły już odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach przybliżających do realizacji tego celu. Zainteresowani podejmują pierwsze działania w różnych obszarach. Najbardziej popularne z nich to próby zrozumienia nowej branży i rynku pracy z nią związany (ponad 70% badanych), poszerzenie wiedzy i umiejętności z branży IT poprzez krótkie formy edukacji (66%) oraz korzystanie z materiałów dostępnych on-line (86%). Dodatkowo, 58% badanych stara się zrozumieć swoje indywidualne potrzeby, cele i planowaną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Lęk czy będzie praca oraz trudność zdobycia kompetencji to główne obawy wielu osób myślących o branży IT - komentuje Joanna Pruszyńska-Witkowska. W rzeczywistości, obawy te są powszechne. Obawa przed nie przyswojeniem wystarczającej ilości wiedzy czy przed trudnością w sprostaniu nowym wyzwaniom, w tym utrzymaniu tempa pogłębiania wiedzy, dotyczy wielu osób. Co więcej, 16-20% badanych wskazuje na czynniki społecznie postrzegane jako specyficzne dla pracy w branży IT, takie jak praca w dużym tempie, w stresie czy w języku angielskim, jako główne bariery.

Reskilling oczami Polaków

Mit matematyki: Czy branża IT jest tylko dla wybranych?

Mimo że wielu uważa, że branża IT jest skomplikowana i wymaga głębokiej wiedzy z matematyki, to jednak większość Polaków uważa, że warto zmienić swoją branżę na właśnie tą. Jednak tylko połowa uważa, że warto to zrobić w dowolnym wieku. Niemal 70% Polaków uważa, że branża IT nie jest dla każdego, co pokazuje, że istnieją pewne stereotypy i mity związane z tą branżą.

Kobiety w IT: nowe liderki w tradycyjnie męskim świecie technologii

65% Polaków uważa, że branża IT jest w równym stopniu branżą dla kobiet i dla mężczyzn. Jednakże, 33% badanych wskazuje, że branża IT przynajmniej w pewnym stopniu jest raczej branżą dla mężczyzn niż dla kobiet. Co więcej, 40% Polaków uważa, że branża IT jest w równym stopniu branżą dla młodych ludzi i osób po 40tce. Dane te wskazują na stopniowe zmiany w postrzeganiu branży IT w Polsce. Jest optymistycznym sygnałem, że aż 65% respondentów uważa, że technologia jest równie dostępna dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Jednakże wciąż istnieje pewna część populacji (33%), która widzi tę branżę jako bardziej zdominowaną przez mężczyzn. Może to wynikać z długoletnich stereotypów czy też rzeczywistego nierównomiernego rozkładu płci w niektórych specjalizacjach w IT. Równie interesujące jest to, że 40% Polaków postrzega IT jako branżę dla ludzi w każdym wieku – zarówno dla młodych, jak i dla tych po 40. roku życia. Oznacza to, że dla wielu ludzi doświadczenie i umiejętności zdobywane z wiekiem są równie cenne co młodzieńcza energia i świeżość podejścia.

Te dane mogą sugerować, że Polska zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego i inkluzywnego sektora technologicznego. Jednakże ważne jest, aby nie zapominać o tych mniejszościach, które wciąż czują, że IT jest bardziej preferencyjny dla pewnych grup. Przemysł technologiczny, instytucje edukacyjne i inne organizacje mogą podjąć dodatkowe wysiłki, aby zapewnić większą różnorodność i inkluzywność w branży IT.

***

Partnerem strategicznym badania „Reskilling oczami Polaków” jest Amazon

* Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, w wieku 30-59 lat, zróżnicowanych pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu zawodowego. Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Wrzesień 2023. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce. Uczestnicy byli również zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, przy 51% udziale osób z wykształceniem wyższym. Co siódmy badany miał wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

** Dr hab. Katarzyna Sekścińska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doktorat z nauk społecznych w dziedzinie psychologii i jest jednocześnie ekonomistką. Specjalizuje się w psychologii finansowej, konsumenta oraz ekonomii behawioralnej. Jej badania skupiają się na czynnikach psychologicznych i socjologicznych wpływających na ryzykowne decyzje finansowe i konsumenckie. Prowadziła liczne projekty edukacyjne w dziedzinie finansów i konsumpcji we współpracy z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

*** Future Collars - szkoła programowania oraz kompetencji cyfrowych online. Na co dzień wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, które chcą sprawnie przebranżowić się i wejść do świata technologii, być na bieżąco w cyfryzującej się gospodarce. Szkoła wsparła już ponad 4 tysiące osób, z czego ponad 80% pracuje obecnie w IT. Historie absolwentów dostępne są tu: https://futurecollars.com/historie/ Oferta Future Collars skierowana do biznesu, skupia się przede wszystkim na reskillingu oraz podnoszeniu kompetencji pracowników związanych z technologią. Celem jest wspieranie firm w kwestii rozwoju pracowników i zapewnienie im atrakcyjnych benefitów, aby sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Future Collars oferuje również pomoc dla firm redukujących zatrudnienie, aby zapewnić wsparcie osobom odchodzącym, aby znalazły swoje miejsce w branży IT.

Przeczytaj jeszcze więcej
sztuczna inteligencja w pisaniu tekstów

Wykorzystaj sztuczną inteligencję w pisaniu tekstów

Sztuczna inteligencja w pisaniu tekstów – przyszłość dla osób przebranżawiających się W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, sztuczna inteligencja (AI) staje się nie tylko katalizatorem innowacji, ale także kluczowym narzędziem umożliwiającym przebranżowienie i efektywniejszą pracę. Dla osób poszukujących nowych ścieżek zawodowych, AI w pisaniu tekstów otwiera drzwi do fascynujących możliwości. Jednak nie tylko ci, którzy chcą się przebranżowić, znajdą tu wartość. Również profesjonaliści pragnący przyspieszyć i zautomatyzować swoje Wykorzystaj sztuczną inteligencję w pisaniu tekstów

Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

OGLĄDAJ: Magda Dziewguć o kryzysie liderów i roli technologii Future Collars: Magda, w naszej rozmowie podkreśliłaś, że obecny świat doświadcza kryzysu liderów. Czy możesz rozwinąć tę myśl? Magda Dziewguć: Obserwujemy obecnie ogromny kryzys liderów. Konflikty, nierozwiązane problemy, to wszystko wynika z braku prawdziwego przywództwa. Ludzie są zasypywani informacjami i potrzebują liderów, którzy pokażą im drogę, pomogą wyjść z kryzysu i budować lepszą przyszłość. FC: Jak technologia wpływa na to zjawisko? MD: Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

Technologia to nasze życie - Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

Technologia to nasze życie – Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

OGLĄDAJ: Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day  Future Collars: Jak oceniasz tempo rozwoju technologii dzisiaj? Artur Kurasiński: To jak Formuła 1 – pędzimy przed siebie. Żyjemy w czasach, gdzie technologia niesamowicie wpływa na nasze życie, ale równocześnie może być destrukcyjna. Musimy być świadomi obu tych aspektów. FC: Mówisz o destrukcyjnym wpływie technologii. Czy możesz to rozwinąć? AK: Wiele korporacji skupia Technologia to nasze życie – Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

Women in IT Day

Zbliża się Women in IT Day 2023 – Technologia zmienia świat na naszych oczach

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE: www.womeninitday.com W programie znajdą się tematy takie jak: sztuczna inteligencja, kompetencje na rynku pracy, platformy technologiczne oraz nowe podejście do przywództwa. To już 5. edycja wydarzenia, które stało się symbolem transformacji i rozwoju w sektorze technologicznym. Wydarzenie stanowi inspirację dla kobiet z Europy, Ukrainy i Polski, demonstrując, że możliwe jest dokonanie życiowej zmiany i wejście w świat IT bez względu na wiek czy początkowy poziom umiejętności.  Obecnie Zbliża się Women in IT Day 2023 – Technologia zmienia świat na naszych oczach

Włącz AI z naszymi kursami! Zdobądź przewagę w erze cyfrowej!

Przyszłość w Polsce: Czy jesteśmy gotowi na społeczeństwo 5.0?

Społeczeństwo 5.0 to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. W Polsce, gdzie transformacja cyfrowa nabiera tempa, kluczowe staje się zrozumienie i zaakceptowanie AI jako narzędzia wspierającego codzienne życie i pracę. Postawy Polaków wobec AI Najnowszy raport Fundacji Digital Poland rzuca światło na postawy Polaków wobec AI. Dane pokazują, że 41% Polaków toleruje AI, a 34% ją akceptuje. Jednakże, 15% wyraża sprzeciw, a 13% negatywne emocje. Obawy Przyszłość w Polsce: Czy jesteśmy gotowi na społeczeństwo 5.0?

Reskilling oczami Polaków

Polacy myślą o zmianie branży na IT

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”   Badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży w tym do IT. Choć większość Polaków jest zadowolona z obecnej pracy, to jednak ponad połowa z nich rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to branża IT najmocniej przyciąga ich uwagę? – Fakt, Polacy myślą o zmianie branży na IT