Przebranżowienie polaków a wyzwania dla HR

Autor:
Zespół Future Collars
Aż 57% Polaków wskazuje niezadowalające zarobki jako główny powód rozważania zmiany branży zawodowej. Ale co kieruje resztą? W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, branża IT jawi się jako jedno z najbardziej pożądanych kierunków rozwoju zawodowego. Jakie są rzeczywiste postawy Polaków wobec takiej zmiany? Jakie bariery i motywacje napotykają na swojej drodze? I co ważniejsze, jakie wnioski powinni z tego wyciągnąć specjaliści HR, aby skutecznie wspierać procesy przekwalifikowania i adaptacji w nowym środowisku?

Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie "Reskilling oczami Polaków", zrealizowane przez Future Collars – szkołę kompetencji cyfrowych. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.
HR Reskilling oczami Polaków

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”

Motywacja do zmiany branży: Co kieruje Polakami?

Najczęstszym powodem rozważania zmiany branży są niezadowalające zarobki, co dotyczy 57% Polaków - komentuje dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka badania

Nie tylko kwestie finansowe skłaniają Polaków do rozważania zmiany branży. Zła atmosfera pracy dotyczy 19% badanych, a brak poczucia stabilności zatrudnienia to problem dla łącznie 31%. Aspekty relacyjne, takie jak relacje z przełożonymi (11%) i współpracownikami (6%), również odgrywają znaczącą rolę. Warto zwrócić uwagę, że trudność w znalezieniu pracy lub jej utrata stanowiły powód rozważania zmiany branży dla 12-14% osób. Z tych danych jasno wynika, że oprócz wynagrodzenia, aspekty interpersonalne i stabilność zatrudnienia są kluczowymi czynnikami wpływającymi na decyzje zawodowe Polaków.

Współczesny rynek pracy jest w stałej ewolucji, a branża IT staje się jednym z najbardziej pożądanych kierunków rozwoju zawodowego w Polsce. Wyniki badania „Reskilling oczami Polaków” ukazują, że nie tylko aspekty finansowe, ale także relacje interpersonalne, stabilność zatrudnienia i elastyczność w miejscu pracy są kluczowe dla decyzji zawodowych Polaków. W Amazonie, jako globalnej korporacji, dostrzegamy te potrzeby i dążymy do tworzenia środowiska pracy, które odpowiada na te wyzwania. Dla specjalistów HR jest to sygnał, że musimy nie tylko dostosować strategie rekrutacyjne, ale także inwestować w rozwój i wsparcie pracowników, aby sprostać oczekiwaniom kandydatów pragnących zmienić branżę na IT. Współpraca z edukacją, inwestycje w szkolenia i wsparcie w procesie adaptacji są kluczem do przyszłości HR w branży IT – dodaje Marta Dworowska, Dyrektorka ds. Zasobów Ludzkich w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Amazon

Praca zdalna: błogosławieństwo czy klątwa?

W dobie cyfryzacji i globalizacji, praca zdalna stała się normą dla wielu. Dla 13% badanych konieczność pracy stacjonarnej jest powodem do zmiany branży, podczas gdy dla 8% to praca zdalna stanowi przeszkodę. W obliczu pandemii COVID-19 i rosnącej popularności pracy zdalnej, te dane pokazują, że dla wielu pracowników elastyczność w miejscu pracy stała się kluczowym czynnikiem decyzyjnym.

Różnice w postrzeganiu branży IT przez kobiety i mężczyzn

Choć niskie zarobki są głównym powodem rozważania zmiany branży zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn (57%), to kobiety częściej obawiają się trudności w znalezieniu pracy oraz niedopasowania godzin pracy. Mężczyźni natomiast obawiają się automatyzacji swojej pracy. Warto zwrócić uwagę, że kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegają potencjalne bariery w zmianie branży, co może wskazywać na potrzebę bardziej spersonalizowanych strategii rekrutacyjnych w branży IT.

Czynniki zatrzymujące Polaków w obecnej branży

Dla wielu Polaków kluczowe jest wykonywanie pracy, którą lubią (64%). Stabilność zatrudnienia jest ważna dla 43% badanych, a satysfakcjonujące wynagrodzenie dla 21%. Co ciekawe, kwestia wysokości zarobków zajmuje trzecie miejsce wśród powodów pozostawania w obecnej branży, podczas gdy ten sam argument jest najważniejszym czynnikiem determinującym gotowość zmiany branży.

Wyzwania branży IT: Czy wymagane są studia informatyczne?

42% Polaków uważa, że kluczem do sukcesu w branży IT są studia informatyczne. Jednak większość (58%) nie widzi takiej potrzeby. Umiejętności miękkie, takie jak zarządzanie sobą w czasie czy radzenie sobie ze stresem, są równie ważne. Te dane pokazują, że w branży IT liczy się nie tylko wiedza techniczna, ale także umiejętności interpersonalne i zdolność do adaptacji.

Kompetencje w branży IT: Co jest kluczem do sukcesu?

Znajomość języków obcych, umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz radzenie sobie ze stresem to kluczowe kompetencje w branży IT, wskazywane przez 76-79% badanych. Umiejętności związane z pracą w zmiennych warunkach oraz kompetencje przywódcze również odgrywają ważną rolę. Te dane podkreślają, że w dynamicznie zmieniającej się branży IT, umiejętności miękkie stają się równie ważne jak techniczne.

W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, zrozumienie motywacji i barier Polaków w kontekście zmiany branży jest kluczowe dla specjalistów HR. Aby skutecznie przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy muszą dostosować się do tych potrzeb i wyzwań.

***
Partnerem strategicznym badania „Reskilling oczami Polaków” jest Amazon

*Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, w wieku 30-59 lat, zróżnicowanych pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu zawodowego. Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Wrzesień 2023. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce. Uczestnicy byli również zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, przy 51% udziale osób z wykształceniem wyższym. Co siódmy badany miał wykształcenie informatyczne lub pokrewne.
**Future Collars - - szkoła programowania oraz kompetencji cyfrowych online. Na co dzień wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, które chcą sprawnie przebranżowić się i wejść do świata technologii, być na bieżąco w cyfryzującej się gospodarce. Szkoła wsparła już ponad 4 tysiące osób, z czego ponad 80% pracuje obecnie w IT. Historie absolwentów dostępne są tu: https://futurecollars.com/historie/ Oferta Future Collars skierowana do biznesu, skupia się przede wszystkim na reskillingu oraz podnoszeniu kompetencji pracowników związanych z technologią. Celem jest wspieranie firm w kwestii rozwoju pracowników i zapewnienie im atrakcyjnych benefitów, aby sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Future Collars oferuje również pomoc dla firm redukujących zatrudnienie, aby zapewnić wsparcie osobom odchodzącym, aby znalazły swoje miejsce w branży IT.
*** Dr hab. Katarzyna Sekścińska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doktorat z nauk społecznych w dziedzinie psychologii i jest jednocześnie ekonomistką. Specjalizuje się w psychologii finansowej, konsumenta oraz ekonomii behawioralnej. Jej badania skupiają się na czynnikach psychologicznych i socjologicznych wpływających na ryzykowne decyzje finansowe i konsumenckie. Prowadziła liczne projekty edukacyjne w dziedzinie finansów i konsumpcji we współpracy z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

Przeczytaj jeszcze więcej
sztuczna inteligencja w pisaniu tekstów

Wykorzystaj sztuczną inteligencję w pisaniu tekstów

Sztuczna inteligencja w pisaniu tekstów – przyszłość dla osób przebranżawiających się W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, sztuczna inteligencja (AI) staje się nie tylko katalizatorem innowacji, ale także kluczowym narzędziem umożliwiającym przebranżowienie i efektywniejszą pracę. Dla osób poszukujących nowych ścieżek zawodowych, AI w pisaniu tekstów otwiera drzwi do fascynujących możliwości. Jednak nie tylko ci, którzy Wykorzystaj sztuczną inteligencję w pisaniu tekstów

Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

OGLĄDAJ: Magda Dziewguć o kryzysie liderów i roli technologii Future Collars: Magda, w naszej rozmowie podkreśliłaś, że obecny świat doświadcza kryzysu liderów. Czy możesz rozwinąć tę myśl? Magda Dziewguć: Obserwujemy obecnie ogromny kryzys liderów. Konflikty, nierozwiązane problemy, to wszystko wynika z braku prawdziwego przywództwa. Ludzie są zasypywani informacjami i potrzebują liderów, którzy pokażą im drogę, Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

Technologia to nasze życie - Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

Technologia to nasze życie – Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

OGLĄDAJ: Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day  Future Collars: Jak oceniasz tempo rozwoju technologii dzisiaj? Artur Kurasiński: To jak Formuła 1 – pędzimy przed siebie. Żyjemy w czasach, gdzie technologia niesamowicie wpływa na nasze życie, ale równocześnie może być destrukcyjna. Musimy być świadomi obu tych aspektów. FC: Mówisz o Technologia to nasze życie – Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

Women in IT Day

Zbliża się Women in IT Day 2023 – Technologia zmienia świat na naszych oczach

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE: www.womeninitday.com W programie znajdą się tematy takie jak: sztuczna inteligencja, kompetencje na rynku pracy, platformy technologiczne oraz nowe podejście do przywództwa. To już 5. edycja wydarzenia, które stało się symbolem transformacji i rozwoju w sektorze technologicznym. Wydarzenie stanowi inspirację dla kobiet z Europy, Ukrainy i Polski, demonstrując, że możliwe jest dokonanie życiowej Zbliża się Women in IT Day 2023 – Technologia zmienia świat na naszych oczach

Włącz AI z naszymi kursami! Zdobądź przewagę w erze cyfrowej!

Przyszłość w Polsce: Czy jesteśmy gotowi na społeczeństwo 5.0?

Społeczeństwo 5.0 to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. W Polsce, gdzie transformacja cyfrowa nabiera tempa, kluczowe staje się zrozumienie i zaakceptowanie AI jako narzędzia wspierającego codzienne życie i pracę. Postawy Polaków wobec AI Najnowszy raport Fundacji Digital Poland rzuca światło na postawy Polaków wobec AI. Dane pokazują, że 41% Polaków toleruje AI, a Przyszłość w Polsce: Czy jesteśmy gotowi na społeczeństwo 5.0?

Reskilling oczami Polaków

Polacy myślą o zmianie branży na IT

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”   Badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży w tym do IT. Choć większość Polaków jest zadowolona z obecnej pracy, to jednak ponad połowa z nich rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego tak Polacy myślą o zmianie branży na IT