Przyszłość w Polsce: Czy jesteśmy gotowi na społeczeństwo 5.0?

Autor:
Zespół Future Collars
Wizja Społeczeństwa 5.0, zdefiniowana jako harmonijna równowaga między postępem technologicznym a potrzebami ludzkimi, staje się coraz bardziej istotna dla przyszłości Polski. W erze, gdzie sztuczna inteligencja (AI) i cyfryzacja przekształcają każdy aspekt życia, Polska stoi przed wyzwaniem adaptacji do tych zmian. Ale czy jesteśmy na to gotowi?
Włącz AI z naszymi kursami! Zdobądź przewagę w erze cyfrowej!

Społeczeństwo 5.0 to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. W Polsce, gdzie transformacja cyfrowa nabiera tempa, kluczowe staje się zrozumienie i zaakceptowanie AI jako narzędzia wspierającego codzienne życie i pracę.

Postawy Polaków wobec AI

Najnowszy raport Fundacji Digital Poland rzuca światło na postawy Polaków wobec AI. Dane pokazują, że 41% Polaków toleruje AI, a 34% ją akceptuje. Jednakże, 15% wyraża sprzeciw, a 13% negatywne emocje. Obawy związane z gromadzeniem danych przez AI dotyczą 61% badanych. Neutralne podejście do AI ma 27% populacji.

Te liczby wskazują na rosnącą świadomość AI, ale także na istotne obawy. Edukacja i transparentność w działaniu AI mogą pomóc w przełamaniu barier i budowaniu zaufania. Jest to szczególnie ważne w kontekście obaw dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych. Społeczeństwo musi być pewne, że ich dane są bezpieczne i wykorzystywane etycznie.

Zaufanie i akceptacja AI

Ogólne pozytywne nastawienie (tolerancja, akceptacja, silne poparcie) do AI wynosi 85%. Wśród osób posiadających wiedzę o AI, sprzeciw jest znacznie mniejszy – tylko 8%. Zaufanie do systemów AI deklaruje 33% badanych, a 30% im nie ufa. Otwartość na dzielenie się informacjami z AI wyraża 31%, a 32% jest temu przeciwna.

Wiedza o AI bezpośrednio wpływa na zaufanie do niej. To podkreśla znaczenie edukacji w zakresie AI, aby zwiększyć akceptację i zrozumienie jej roli w społeczeństwie. Zaufanie do AI jest kluczowe dla jej integracji z codziennym życiem. Edukacja powinna skupiać się nie tylko na korzyściach, ale również na wyjaśnianiu, jak AI działa, jakie są jej ograniczenia i jakie środki bezpieczeństwa są stosowane.

Wiedza i świadomość AI

Aż 64% Polaków przyznaje, że brakuje im wiedzy o AI. Mimo to, 47% dostrzega pozytywy, takie jak ułatwienie życia dzięki produktom i usługom opartym na AI. Tylko 24% uważa, że korzyści AI są większe niż ryzyka. Neutralny stosunek do korzystania z AI w życiu codziennym i pracy ma 34%, a 41% toleruje jej użycie. Zaufanie do firm wykorzystujących AI deklaruje tylko 17%.

Brak wiedzy o AI jest wyzwaniem, ale także szansą dla edukacyjnych inicjatyw. Zwiększenie świadomości o AI może przyczynić się do lepszego wykorzystania jej potencjału. Edukacja w zakresie AI powinna być dostępna na wszystkich poziomach, od szkół podstawowych po uniwersytety, a także w formie kursów dla dorosłych i profesjonalistów. To pomoże zbudować społeczeństwo, które nie tylko rozumie AI, ale też potrafi z niej korzystać w sposób odpowiedzialny i efektywny.

Różnice w postrzeganiu AI

Mężczyźni i młodsze pokolenie są bardziej optymistycznie nastawieni do korzyści z AI, podczas gdy osoby z wyższym wykształceniem częściej dostrzegają ryzyka.
Różnice w postrzeganiu AI wskazują na potrzebę zróżnicowanych strategii edukacyjnych, dostosowanych do różnych grup społecznych. To pokazuje, że edukacja w zakresie AI nie może być jednorodna, ale musi uwzględniać różne perspektywy, doświadczenia i poziomy wiedzy.

Zauważając rosnące znaczenie AI, w Future Collars do naszych kursów dodaliśmy specjalne warsztaty z zakresu sztucznej Inteligencji. Uczestnicy mogą nauczyć się najnowszych trendów i technologii AI, które rewolucjonizują różne branże. Niezależnie od tego, czy interesujecie się programowaniem, analizą danych, czy zarządzaniem projektami - AI jest teraz kluczowym elementem sukcesu – komentuje Joanna Pruszyńska-Witkowska

Inicjatywy takie jak te w Future Collars są kluczowe dla budowania kompetencji w zakresie AI. Dostarczają one praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w szybko zmieniającym się świecie technologii. Takie kursy pomagają w zrozumieniu, jak AI może być wykorzystana w różnych dziedzinach, od IT po zdrowie i finanse.

Raport Fundacji Digital Poland stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia postaw Polaków wobec AI i nowych technologii. Jego wnioski wskazują na potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych i dialogu społecznego. Dla decydentów, organów regulacyjnych i społeczeństwa, jest to przesłanie o konieczności współpracy w kształtowaniu przyszłości, w której technologia służy człowiekowi, a nie odwrotnie.

Stojąc na progu Społeczeństwa 5.0, Polska ma szansę wykorzystać potencjał AI do budowania lepszej przyszłości. Jednakże, aby to osiągnąć, niezbędne jest zrozumienie i zaangażowanie całego społeczeństwa. Edukacja, transparentność i etyka w AI to klucze do tego, aby technologia była naszym sojusznikiem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich.

Artykuł na postawie raportu Fundacji Digital Poland

***
Odkryj nowy wymiar nauki z Future Collars!
W Future Collars stale dążymy do innowacji i rozwoju, dlatego nasze kursy zostały wzbogacone o specjalne warsztaty z zakresu Sztucznej Inteligencji (AI). Uczestnicy naszych programów mają możliwość zgłębienia wiedzy o najnowszych trendach i technologiach AI, które dynamicznie zmieniają oblicze wielu branż.
Niezależnie od tego, czy Twoje zainteresowania skupiają się na programowaniu, analizie danych, czy zarządzaniu projektami, znajomość AI staje się kluczowym elementem w budowaniu kariery w dzisiejszym świecie technologii. Nasze kursy oferują praktyczne podejście do nauki, pozwalając na zdobycie umiejętności, które są aktualnie najbardziej pożądane na rynku pracy.

Zapoznaj się z ofertą na kursy zawierające elementy AI https://futurecollars.com/elementy-ai-w-kursach-future-collars

Przeczytaj jeszcze więcej
sztuczna inteligencja w pisaniu tekstów

Wykorzystaj sztuczną inteligencję w pisaniu tekstów

Sztuczna inteligencja w pisaniu tekstów – przyszłość dla osób przebranżawiających się W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, sztuczna inteligencja (AI) staje się nie tylko katalizatorem innowacji, ale także kluczowym narzędziem umożliwiającym przebranżowienie i efektywniejszą pracę. Dla osób poszukujących nowych ścieżek zawodowych, AI w pisaniu tekstów otwiera drzwi do fascynujących możliwości. Jednak nie tylko ci, którzy chcą się przebranżowić, znajdą tu wartość. Również profesjonaliści pragnący przyspieszyć i zautomatyzować swoje Wykorzystaj sztuczną inteligencję w pisaniu tekstów

Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

OGLĄDAJ: Magda Dziewguć o kryzysie liderów i roli technologii Future Collars: Magda, w naszej rozmowie podkreśliłaś, że obecny świat doświadcza kryzysu liderów. Czy możesz rozwinąć tę myśl? Magda Dziewguć: Obserwujemy obecnie ogromny kryzys liderów. Konflikty, nierozwiązane problemy, to wszystko wynika z braku prawdziwego przywództwa. Ludzie są zasypywani informacjami i potrzebują liderów, którzy pokażą im drogę, pomogą wyjść z kryzysu i budować lepszą przyszłość. FC: Jak technologia wpływa na to zjawisko? MD: Magda Dziewguć, Dyrektor Google Cloud w Polsce: o kryzysie liderów i roli technologii

Technologia to nasze życie - Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

Technologia to nasze życie – Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

OGLĄDAJ: Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day  Future Collars: Jak oceniasz tempo rozwoju technologii dzisiaj? Artur Kurasiński: To jak Formuła 1 – pędzimy przed siebie. Żyjemy w czasach, gdzie technologia niesamowicie wpływa na nasze życie, ale równocześnie może być destrukcyjna. Musimy być świadomi obu tych aspektów. FC: Mówisz o destrukcyjnym wpływie technologii. Czy możesz to rozwinąć? AK: Wiele korporacji skupia Technologia to nasze życie – Artur Kurasiński o roli kobiet w IT podczas Women in IT Day

Women in IT Day

Zbliża się Women in IT Day 2023 – Technologia zmienia świat na naszych oczach

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE: www.womeninitday.com W programie znajdą się tematy takie jak: sztuczna inteligencja, kompetencje na rynku pracy, platformy technologiczne oraz nowe podejście do przywództwa. To już 5. edycja wydarzenia, które stało się symbolem transformacji i rozwoju w sektorze technologicznym. Wydarzenie stanowi inspirację dla kobiet z Europy, Ukrainy i Polski, demonstrując, że możliwe jest dokonanie życiowej zmiany i wejście w świat IT bez względu na wiek czy początkowy poziom umiejętności.  Obecnie Zbliża się Women in IT Day 2023 – Technologia zmienia świat na naszych oczach

Reskilling oczami Polaków

Polacy myślą o zmianie branży na IT

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”   Badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży w tym do IT. Choć większość Polaków jest zadowolona z obecnej pracy, to jednak ponad połowa z nich rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to branża IT najmocniej przyciąga ich uwagę? – Fakt, Polacy myślą o zmianie branży na IT

Reskilling oczami Polaków

Kobiety w branży IT: Chęć zmiany, ale z obawami

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW” Według badania, aż 60% kobiet rozważa zmianę branży zawodowej, w porównaniu do 50% mężczyzn. Niemniej jednak, mimo chęci do zmian, wiele z nich obawia się wyzwań związanych z branżą IT. Te obawy są zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że branża IT jest często postrzegana jako zdominowana przez mężczyzn i wymagająca specjalistycznych umiejętności. Wyniki badania „Reskilling oczami Polaków” ukazują wyjątkową dynamikę Kobiety w branży IT: Chęć zmiany, ale z obawami