Przyszłość w Polsce: Czy jesteśmy gotowi na społeczeństwo 5.0?

Autor:
Zespół Future Collars
Wizja Społeczeństwa 5.0, zdefiniowana jako harmonijna równowaga między postępem technologicznym a potrzebami ludzkimi, staje się coraz bardziej istotna dla przyszłości Polski. W erze, gdzie sztuczna inteligencja (AI) i cyfryzacja przekształcają każdy aspekt życia, Polska stoi przed wyzwaniem adaptacji do tych zmian. Ale czy jesteśmy na to gotowi?
Włącz AI z naszymi kursami! Zdobądź przewagę w erze cyfrowej!

Społeczeństwo 5.0 to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. W Polsce, gdzie transformacja cyfrowa nabiera tempa, kluczowe staje się zrozumienie i zaakceptowanie AI jako narzędzia wspierającego codzienne życie i pracę.

Postawy Polaków wobec AI

Najnowszy raport Fundacji Digital Poland rzuca światło na postawy Polaków wobec AI. Dane pokazują, że 41% Polaków toleruje AI, a 34% ją akceptuje. Jednakże, 15% wyraża sprzeciw, a 13% negatywne emocje. Obawy związane z gromadzeniem danych przez AI dotyczą 61% badanych. Neutralne podejście do AI ma 27% populacji.

Te liczby wskazują na rosnącą świadomość AI, ale także na istotne obawy. Edukacja i transparentność w działaniu AI mogą pomóc w przełamaniu barier i budowaniu zaufania. Jest to szczególnie ważne w kontekście obaw dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych. Społeczeństwo musi być pewne, że ich dane są bezpieczne i wykorzystywane etycznie.

Zaufanie i akceptacja AI

Ogólne pozytywne nastawienie (tolerancja, akceptacja, silne poparcie) do AI wynosi 85%. Wśród osób posiadających wiedzę o AI, sprzeciw jest znacznie mniejszy – tylko 8%. Zaufanie do systemów AI deklaruje 33% badanych, a 30% im nie ufa. Otwartość na dzielenie się informacjami z AI wyraża 31%, a 32% jest temu przeciwna.

Wiedza o AI bezpośrednio wpływa na zaufanie do niej. To podkreśla znaczenie edukacji w zakresie AI, aby zwiększyć akceptację i zrozumienie jej roli w społeczeństwie. Zaufanie do AI jest kluczowe dla jej integracji z codziennym życiem. Edukacja powinna skupiać się nie tylko na korzyściach, ale również na wyjaśnianiu, jak AI działa, jakie są jej ograniczenia i jakie środki bezpieczeństwa są stosowane.

Wiedza i świadomość AI

Aż 64% Polaków przyznaje, że brakuje im wiedzy o AI. Mimo to, 47% dostrzega pozytywy, takie jak ułatwienie życia dzięki produktom i usługom opartym na AI. Tylko 24% uważa, że korzyści AI są większe niż ryzyka. Neutralny stosunek do korzystania z AI w życiu codziennym i pracy ma 34%, a 41% toleruje jej użycie. Zaufanie do firm wykorzystujących AI deklaruje tylko 17%.

Brak wiedzy o AI jest wyzwaniem, ale także szansą dla edukacyjnych inicjatyw. Zwiększenie świadomości o AI może przyczynić się do lepszego wykorzystania jej potencjału. Edukacja w zakresie AI powinna być dostępna na wszystkich poziomach, od szkół podstawowych po uniwersytety, a także w formie kursów dla dorosłych i profesjonalistów. To pomoże zbudować społeczeństwo, które nie tylko rozumie AI, ale też potrafi z niej korzystać w sposób odpowiedzialny i efektywny.

Różnice w postrzeganiu AI

Mężczyźni i młodsze pokolenie są bardziej optymistycznie nastawieni do korzyści z AI, podczas gdy osoby z wyższym wykształceniem częściej dostrzegają ryzyka.
Różnice w postrzeganiu AI wskazują na potrzebę zróżnicowanych strategii edukacyjnych, dostosowanych do różnych grup społecznych. To pokazuje, że edukacja w zakresie AI nie może być jednorodna, ale musi uwzględniać różne perspektywy, doświadczenia i poziomy wiedzy.

Zauważając rosnące znaczenie AI, w Future Collars do naszych kursów dodaliśmy specjalne warsztaty z zakresu sztucznej Inteligencji. Uczestnicy mogą nauczyć się najnowszych trendów i technologii AI, które rewolucjonizują różne branże. Niezależnie od tego, czy interesujecie się programowaniem, analizą danych, czy zarządzaniem projektami - AI jest teraz kluczowym elementem sukcesu – komentuje Joanna Pruszyńska-Witkowska

Inicjatywy takie jak te w Future Collars są kluczowe dla budowania kompetencji w zakresie AI. Dostarczają one praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w szybko zmieniającym się świecie technologii. Takie kursy pomagają w zrozumieniu, jak AI może być wykorzystana w różnych dziedzinach, od IT po zdrowie i finanse.

Raport Fundacji Digital Poland stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia postaw Polaków wobec AI i nowych technologii. Jego wnioski wskazują na potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych i dialogu społecznego. Dla decydentów, organów regulacyjnych i społeczeństwa, jest to przesłanie o konieczności współpracy w kształtowaniu przyszłości, w której technologia służy człowiekowi, a nie odwrotnie.

Stojąc na progu Społeczeństwa 5.0, Polska ma szansę wykorzystać potencjał AI do budowania lepszej przyszłości. Jednakże, aby to osiągnąć, niezbędne jest zrozumienie i zaangażowanie całego społeczeństwa. Edukacja, transparentność i etyka w AI to klucze do tego, aby technologia była naszym sojusznikiem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich.

Artykuł na postawie raportu Fundacji Digital Poland

***
Odkryj nowy wymiar nauki z Future Collars!
W Future Collars stale dążymy do innowacji i rozwoju, dlatego nasze kursy zostały wzbogacone o specjalne warsztaty z zakresu Sztucznej Inteligencji (AI). Uczestnicy naszych programów mają możliwość zgłębienia wiedzy o najnowszych trendach i technologiach AI, które dynamicznie zmieniają oblicze wielu branż.
Niezależnie od tego, czy Twoje zainteresowania skupiają się na programowaniu, analizie danych, czy zarządzaniu projektami, znajomość AI staje się kluczowym elementem w budowaniu kariery w dzisiejszym świecie technologii. Nasze kursy oferują praktyczne podejście do nauki, pozwalając na zdobycie umiejętności, które są aktualnie najbardziej pożądane na rynku pracy.

Zapoznaj się z ofertą na kursy zawierające elementy AI https://futurecollars.com/elementy-ai-w-kursach-future-collars

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT