Reskilling i upskilling, czyli krok w przyszłość dla branży IT

Autor:
Joanna Pruszyńska-Witkowska, Co Founder & VP, Future Collars
Dane z raportu Wielki reset umiejętności pokazują, że bez reskillingu polscy przedsiębiorcy będą mieli duże trudności z zachowaniem konkurencyjności, a do 2025 roku 50% pracowników będzie musiało zostać przebranżowionych. Reskilling, upskilling czy outplacement to zjawiska, które już zachodzą. Jak się na nie przygotować?
Raport nt reskillingu okładka

Firmy coraz częściej zgłaszają, że mają problem z pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów(-ek). Jednocześnie większość organizacji nie bierze pod uwagę podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników(-czek). Skąd bierze się niechęć związana z reskillingiem w firmach oraz jakie bariery stoją im na drodze w zastosowaniu nowych rozwiązań?

– Dla wielu organizacji jest to kwestia budżetu – wyjaśnia Kamila Zawistowska, Head of Talent Strategy, Accenture. – Istotne jest też podejście zarządu. Bardzo często reskilling nie jest traktowany jako część strategii firmy, zmniejszający rotację pracowników(-czek) i ostatecznie obniżający koszty prowadzenia działalności. Ważnym czynnikiem jest również niepewność. Przedsiębiorstwa wzbraniają się od inwestowania w obecnie zatrudnionych(-e), którzy(-re) po nabyciu nowych umiejętności mogliby udać się do konkurencji. Zamiast obawiać się tego, powinniśmy pamiętać, że reskilling to krok w przyszłość.

Gospodarka i rynek pracy przechodzą dynamiczne zmiany. Obowiązkiem korporacji jest dotrzymanie im kroku, spełnienie oczekiwań pracowników(-czek) i transformacja swoich planów względem zatrudnionych.

Praca i zdrowie. Jak zachować równowagę?

Sami(-e) pracownicy(-czki) nie zawsze są otwarci na pozyskiwanie nowych umiejętności. Z raportu wynika, że 68% społeczeństwa jest gotowa na reskilling, 33 % doświadcza trudności w rekrutacji, a tylko 6 % zatrudnionych faktycznie zdążyło się przekwalifikować. Wiemy, że już teraz ludziom bez kompetencji cyfrowych trudno jest się odnaleźć na rynku pracy.

– Dane z klasyfikacji poziomu stresu i bodźców wskazują, że utrata pracy jest tak samo obciążająca, jak choroba, wypadek, a nawet pobyt w więzieniu – mówi Robert Rutkowski, terapeuta, pedagog.

Reskilling to szansa dla pracowników(-czek) na podniesienie swoich kwalifikacji oraz rozszerzenie zestawu kompetencji. W niektórych przypadkach jest to szansa na awans, lepszą pracę, a co za tym idzie na lepsze zarobki.

Reskilling wymaga wysiłku

Firmy mają tendencję ograniczania inwestowania w ludzi, którzy poznali już ich struktury i organizację pracy. Okazuje się to być ogromnym błędem. Przeciwdziałając wykluczeniu zawodowemu obecnie zatrudnionych, nie tylko wpływają na ich rozwój, ale również same na tym zyskują. Zyskiem tym są specjaliści(-tki) zaangażowani(-e) w życie organizacji, których desperacko potrzebuje wciąż rozwijająca się branża IT.

– Future Collars od sześciu lat zajmuje się przebranżowieniem ludzi z różnych obszarów na obszar IT. Nie szkolimy tylko i wyłącznie programistów. IT kojarzy się z kodowaniem, ale ścieżek jest wiele. Musimy sobie uświadomić, że IT nie ogranicza się tylko do programowania – tłumaczy Izabela Taborowska, CTO Future Collars.

Teoria, a praktyka

W teorii firmy deklarują, że są chętne do wprowadzenia reskillingu i upskillingu wśród swoich pracowników(-czek). Z raportu przedstawionego przez Future Collars wynika, że korporacje dostrzegają korzyści płynące z reskillingu. Wymienia się łatwiejszy dostęp do specjalistów(-ek) z kompetencjami, których potrzebuje firma, mniejsze koszty rekrutacji, zwiększenie kompetencji zatrudnionych i usprawnienie przepływu informacji w organizacjach. Niektóre z nich rozpoczęły już proces wdrażania reskillingu i upskillingu. Co piąta firma nie ma jeszcze takich rozwiązań zaimplementowanych.

W praktyce oznacza to, że pracodawcy niechętnie korzystają z przedstawionego rozwiązania, mimo pozytywnych opinii na jego temat. Zaledwie 6% pracowników(-czek) zostało przekwalifikowanych. Co czwarta firma ma przygotowane budżety, ale ponad 50% respondentów twierdzi, że są one za małe. Przedstawiciele HR są zdania, że niewielki odłamek pracowników(-czek) wymaga przekwalifikowania. Czym grozi takie podejście? Do wykluczenia z rynku pracy. Jak do tego nie dopuścić?

Firmy oraz pracownicy(-czki) powinni być przygotowani na zmianę. Cyfryzacja już się dzieje, a przecież zdobyte umiejętności zostaną z nami na zawsze.

– Powinniśmy uświadomić sobie swoje mocne strony, które możemy wykorzystać do up- i reskillingu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że np. działy IT szukają ludzi z biznesu do kontaktów z klientem. Musimy poznać swoje kompetencje – tłumaczy Beata Jarosz, prezes Future Collars.

Kultura rozwoju – wnioski

Pomimo wyrażenia gotowości na przystąpienie do reskillingu i upskillingu, firmy wciąż się wahają. Wynika to ze strachu związanego z wysokimi kosztami tych operacji, możliwą utratą pracownika(-czki), który po zdobyciu nowych kompetencji uda się do konkurencji. Zarządy korporacji i specjaliści(-stki) HR nie widzą potrzeby przekwalifikowywania swoich zatrudnionych. Niechęć organizacji spotyka się z entuzjazmem pracowników(-czek), gdyż w Polsce ponad 60% badanych stwierdziło, że jest gotowych na reskilling.

Dlatego tak ważne jest edukowanie się w temacie reskillingu i upskillingu. Ważne jest nie tylko pokazywanie korzyści płynących z zastosowania tego rozwiązania, ale również należy zwrócić uwagę na firmy, które już starają się realizować ten plan i robią to z sukcesem.

Powinniśmy też pamiętać, że rozwój technologiczny nie eliminuje ludzi z pracy. Wpływa na pracowników(-czki) pod kątem zdobycia nowych umiejętności, wpływa na ich charakter i wzbogaca ich o nowe doświadczenia. Nie powinniśmy traktować technologii jako naszego wroga. Dzięki nowym kompetencjom zwiększamy swoją „atrakcyjność” na rynku pracy. Firmy powinny zwracać na to szczególną uwagę, gdyż niedocenieni(-one) pracownicy(-czki) z pewnością będą szukali szansy na rozwój w innym miejscu.

Przeczytaj jeszcze więcej
Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

reiziger

Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Partnerstwo to idealnie wpisuje się w misję Future Collars, mającą na celu umożliwienie absolwentom rozwijania karier, które nie tylko odpowiadają ich zestawowi umiejętności, ale także aspiracjom. „Rozwój sektora technologicznego na Słowacji generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT. Dzięki współpracy z Reiziger Consulting LLC umożliwiamy firmie dostęp do absolwentów naszej szkoły, którzy dołączą do szeregów wysoce kompetentnych pracowników” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Współpraca między Future Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Jak rozpoczac kariere w cyb erbezpieczeństwie – (1)

Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Współpraca pomiędzy Future Collars a Luigi’s Box przyczynia się nie tylko do rozwoju karier młodych programistów, ale również do innowacyjności i konkurencyjności rynku e-commerce. Stanowi ona modelową synergię edukacji z biznesem, która przynosi korzyści zarówno absolwentom, oferując im realne szanse zatrudnienia w renomowanych firmach technologicznych, jak i rynkowi pracy. – Nasi kursanci, dzięki kompleksowemu przygotowaniu, które otrzymują podczas naszych kursów, są doskonale wyposażeni do rozpoczęcia kariery w branży IT. Tym Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie -

Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

Chat GPT – dlaczego warto? Fenomen Chat GPT wynika z połączenia dwóch kluczowych czynników: zaawansowania technologicznego i szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, Chat GPT potrafi interpretować zapytania użytkowników i generować odpowiedzi, które często są trudne do odróżnienia od tych udzielanych przez człowieka. To, co czyni go szczególnie atrakcyjnym, to jego wszechstronność – od pomocy w nauce i pracy, przez kreatywne pisanie, aż po rozrywkę i gry. Według badań Harvard Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?