Reskilling i upskilling: Kluczowe kierunki rozwoju na rynku pracy

Autor:
Zespół Future Collars
Reskilling oznacza zdobywanie nowych umiejętności w celu wykonywania innych zadań lub pracy w innej branży. Upskilling natomiast polega na podnoszeniu swoich kompetencji w obecnej dziedzinie, aby wykonywać bardziej zaawansowane zadania.
Robert Reinfuss

W Polsce rosnącą rolę reskillingu i upskillingu podkreśla raport "Wielki Reset Umiejętności"
[opracowany przez Future Collars – szkołę kompetencji cyfrowych oraz ICAN Institute] oraz powołana
Rada Programowa ds. reskillingu przy ośrodku THINKTANK. Pomimo tego, że reskilling jest istotny,
często brakuje popytu na ten rodzaj szkoleń i zmiany umiejętności. Jest to spowodowane niechęcią
pracowników do wychodzenia ze strefy komfortu oraz brakiem systemowego podejścia do
reskillingu ze strony pracodawców.

OBEJRZYJ VIDEO:

 

Wyzwania i perspektywy

W biznesie reskilling jest istotny, ponieważ umożliwia rozwój i dostosowanie się do zmieniających się
potrzeb rynku. Jednak wiele polskich firm nie planuje zasobów ludzkich w dłuższej perspektywie
czasowej i nie skupia się na rozwijaniu nowych kompetencji. Firmy często reagują na bieżące
potrzeby, zamiast myśleć perspektywicznie.

 

Brak świadomości i narzędzi

Wprowadzenie reskillingu w polskich firmach napotyka także na brak świadomości i narzędzi. Firmy
często koncentrują się na planowaniu etatów, a nie na konkretnych zadaniach i kompetencjach.
Planowanie zadań i kompetencji na dłuższą metę pozwalałoby dostosować się do zmieniających się
potrzeb i tworzyć przestrzeń dla pracowników do rozwoju.

Mimo że istnieje przekonanie o wartości tych praktyk, nie jest to jeszcze powszechne podejście w
polskich firmach. Istnieje brak systemowego podejścia do reskillingu, ponieważ nie zawsze spełnia on
aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy – komentuje Robert Reinfuss, VALUEVIEW, ekspert ds.
strategicznego HR oraz członek Rady Programowej ds. reskillingu

 

Różnice regionalne

W Polsce istnieje także różnica regionalna pod względem podejścia do reskillingu. W większych
miastach, zwłaszcza w Warszawie, świadomość i potrzeba reskillingu są większe niż w mniejszych
miejscowościach. Również rozwinięte metody i narzędzia związane z reskillingiem są bardziej
powszechne na zachodzie Europy.

 

Niewykorzystany potencjał

Przedsiębiorstwa w Polsce mają nadpotencjał kompetencji, ale często nie potrafią nimi zarządzać
efektywnie. Istnieje szansa na wykorzystanie reskillingu w celu dostosowania się do zmieniających się
potrzeb rynku pracy.

 

Opór i wyzwania

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest opór zarówno ze strony pracowników, jak i
pracodawców. Zmiana zawodu lub podniesienie kompetencji wymaga wyjścia ze strefy komfortu

zarówno dla jednostki, jak i dla całej firmy. Pracodawcy często przyzwyczajeni są do dotychczasowych
sposobów funkcjonowania i reagują na bieżące potrzeby, nie myśląc perspektywicznie. Reskilling
natomiast wymaga planowania z dłuższą perspektywą czasową, co może stanowić wyzwanie.

 

Brak narzędzi i metodyk

Kolejnym czynnikiem utrudniającym rozwój reskillingu w polskich firmach jest brak odpowiednich
narzędzi i metodyk. Wiele polskich firm nie planuje zasobów ludzkich w dłuższej perspektywie,
skupiając się głównie na rekrutacji na bieżące stanowiska. Brakuje systematycznego podejścia do
rozwijania i uzupełniania umiejętności pracowników.

 

Potencjalne korzyści

Wdrożenie reskillingu jako strategicznego podejścia w polskich firmach przyniosłoby wiele korzyści.
Pracownicy mieliby większe możliwości rozwoju, a firmy byłyby bardziej elastyczne i gotowe do
dostosowania się do zmieniającego się rynku. Reskilling pozwalałby firmom na wewnętrzną
mobilność pracowników, co z kolei przyczyniałoby się do zwiększenia zaangażowania i retencji kadry.

Zmiana i umiejętność uczenia się są nieodłącznymi elementami współczesnego świata. Firmy w
Polsce często nie są świadome istoty i korzyści związanych z reskillingiem – skomentował Jakub Sito,
prowadzący cykl rozmów nt. reskillingu "Reskill Roadmap"

Wprowadzenie reskillingu jako strategicznego podejścia w polskich firmach napotyka na wiele
wyzwań, takich jak brak świadomości, narzędzi, regionalne różnice i opór zarówno ze strony
pracowników, jak i pracodawców. Jednak wdrożenie reskillingu może przynieść liczne korzyści, w tym
zwiększoną elastyczność, zdolność do dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy oraz
większe zaangażowanie pracowników. Wymaga to jednak długoterminowego planowania, inwestycji
w rozwój pracowników i świadomości, że reskilling jest kluczowym elementem przyszłościowego
rozwoju firmy.

 

***
Artykuł powstał na podstawie cyklu rozmów "RESKILL ROADMAP", w którym gośćmi Jakuba Sito są
członkowie Rady Programowej ds. reskillingu powołanej przy ośrodku THINKTANK oraz Future
Collars. W pierwszym odcinku gościem był Robert Reinfuss z firmy VALUEVIEW, ekspert ds.
strategicznego HR.

Przeczytaj jeszcze więcej
Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

reiziger

Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Partnerstwo to idealnie wpisuje się w misję Future Collars, mającą na celu umożliwienie absolwentom rozwijania karier, które nie tylko odpowiadają ich zestawowi umiejętności, ale także aspiracjom. „Rozwój sektora technologicznego na Słowacji generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT. Dzięki współpracy z Reiziger Consulting LLC umożliwiamy firmie dostęp do absolwentów naszej szkoły, którzy dołączą do szeregów wysoce kompetentnych pracowników” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Współpraca między Future Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Jak rozpoczac kariere w cyb erbezpieczeństwie – (1)

Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Współpraca pomiędzy Future Collars a Luigi’s Box przyczynia się nie tylko do rozwoju karier młodych programistów, ale również do innowacyjności i konkurencyjności rynku e-commerce. Stanowi ona modelową synergię edukacji z biznesem, która przynosi korzyści zarówno absolwentom, oferując im realne szanse zatrudnienia w renomowanych firmach technologicznych, jak i rynkowi pracy. – Nasi kursanci, dzięki kompleksowemu przygotowaniu, które otrzymują podczas naszych kursów, są doskonale wyposażeni do rozpoczęcia kariery w branży IT. Tym Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie -

Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

Chat GPT – dlaczego warto? Fenomen Chat GPT wynika z połączenia dwóch kluczowych czynników: zaawansowania technologicznego i szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, Chat GPT potrafi interpretować zapytania użytkowników i generować odpowiedzi, które często są trudne do odróżnienia od tych udzielanych przez człowieka. To, co czyni go szczególnie atrakcyjnym, to jego wszechstronność – od pomocy w nauce i pracy, przez kreatywne pisanie, aż po rozrywkę i gry. Według badań Harvard Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?