Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie? – Realia pracy i ścieżki rozwoju

Autor:
Zespół Future Collars
Cyberbezpieczeństwo ewoluuje z postrzeganej niegdyś fanaberii lub trendu w niezbędny element współczesnego ekosystemu cyfrowego, z kluczowym akcentem na przestrzeganie dyrektywy NIS-2. Wchodząc w ten sektor, można rozpocząć karierę na wielu ścieżkach – od analityków bezpieczeństwa, poprzez inżynierów śledczych, aż do łowców zagrożeń. Ich współdziałanie i zróżnicowane kompetencje są kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony cyberbezpieczeństwa w organizacjach – tak podsumowali kontekst cybersecurity – Izabela Taborowska i Michał Kaczmarek podczas specjalistycznego webinaru zorganizowanego przez Future Collars, szkołę kompetencji cyfrowych.
Jak rozpoczac kariere w cyberbezpieczeństwie

Ścieżki kariery w cyberbezpieczeństwie

Rozważając rozwój kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, warto zastanowić się, jak najlepiej rozpocząć swoją ścieżkę zawodową. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest ogromne, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym, napędzane wprowadzanymi regulacjami, takimi jak dyrektywa NIS-2 czy DORA. To stwarza optymistyczne perspektywy dla osób zainteresowanych tą branżą.

Cyberbezpieczeństwo to więcej niż SOC

Cyberbezpieczeństwo to kluczowa praktyka zabezpieczania sieci, aplikacji, urządzeń i danych przed nieautoryzowanym dostępem, wykraczająca poza działania SOC, obejmując kompleksowe projektowanie bezpieczeństwa ("security by design") dla różnych systemów i aplikacji. SOC, jako kluczowy element ekosystemu cyberbezpieczeństwa, skupia się na analizie zdarzeń bezpieczeństwa, reakcji na incydenty oraz na dodatkowych usługach jak Threat Hunting czy Cyber Threat Intelligence.

Znaczenie i rola SOC

Integracja narzędzi w pracy SOC porównywana jest do zbierania wszystkich ważnych informacji w jedno miejsce, co ułatwia identyfikację i rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem. SOC współpracuje z innymi działami w firmie, aby skutecznie chronić dane i systemy. SOC jest również niezastąpiony w przestrzeganiu nowych przepisów i regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, jak dyrektywa NIS-2, która nakłada na firmy szczegółowe wymogi w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami. SOC odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu, analizowaniu i reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa, co jest teraz nie tylko praktyką zalecaną, ale i wymogiem prawnym.

Multidyscyplinarność

Praca w SOC, czyli Centrum Operacji Bezpieczeństwa, to doskonały przykład multidyscyplinarnego podejścia, angażującego zespoły o różnych umiejętnościach i specjalizacjach. Wyróżnia się tu grupę "czerwoną", symulującą ataki, oraz grupę "niebieską", odpowiedzialną za obronę systemów i reagowanie na incydenty.

Znaczenie analizy danych i "threat intelligence"

Analiza danych i "threat intelligence" to kluczowe umiejętności w cyberbezpieczeństwie, umożliwiające ocenę zagrożeń i podejmowanie informowanych decyzji. Narzędzia takie jak VirusTotal dostarczają cennych informacji o potencjalnych zagrożeniach, co jest nieocenione w codziennej pracy SOC.

Umiejętności techniczne i miękkie w SOC

Chociaż techniczna wiedza o systemach operacyjnych i sieciach jest ważna, równie kluczowe są umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa i komunikacja. Szybka adaptacja i gotowość do nauki są niezbędne w dynamicznym środowisku IT.

Różnorodność ścieżek kariery w cyberbezpieczeństwie

Cyberbezpieczeństwo oferuje różnorodne role i ścieżki kariery, od zespołów obronnych (blue team) do atakujących (red team). Certyfikat OSCP jest ceniony wśród pentesterów, ale wiele jest też możliwości dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej, które są chętne do nauki. Bootcampy i kursy oferują solidne podstawy i praktyczne doświadczenie, otwierając drzwi do kariery w SOC.

Praca zmianowa i możliwości rozwoju

Praca w SOC często odbywa się na systemie zmianowym, zapewniając ciągłą ochronę. Duże zapotrzebowanie na specjalistów cyberbezpieczeństwa przekłada się na konkurencyjne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenia.

Szybki rozwój kariery w cyberbezpieczeństwie

W cyberbezpieczeństwie, osoby z doświadczeniem i certyfikatami mogą szybko rozwijać karierę i osiągać wyższe wynagrodzenie. Rozwój zawodowy zależy od zaangażowania, chęci do nauki i adaptacji. Nawet praca na pierwszej linii wsparcia w SOC może prowadzić do postępu w krótkim czasie. Możliwości rozwoju w SOC są różnorodne, od analityka zagrożeń po pentestera, zależąc od preferencji i backgroundu. Praca w SOC jest dynamiczna i oferuje ciągły rozwój, unikając monotoni. Branża ta jest otwarta na osoby nowe w IT, pod warunkiem gotowości do nauki. Ścieżki rozwoju mogą prowadzić do specjalizacji w analizie zagrożeń, cyber threat intelligence, czy pentestingu, z możliwością zdobycia dodatkowych certyfikacji. Zapotrzebowanie na specjalistów cyberbezpieczeństwa jest wysokie, co daje optymistyczne perspektywy zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych profesjonalistów. Tempo postępu zależy od indywidualnego zaangażowania, z pierwszej linii wsparcia jako punktu wyjścia do dalszej, bogatej kariery w cyberbezpieczeństwie.

Klucz do ochrony w cyfrowym świecie

Cyberbezpieczeństwo jest niezbędne we współczesnej digitalizacji, zabezpieczając dane i systemy informatyczne każdej organizacji. Rozwój technologii i wzrost zagrożeń cyfrowych podkreślają potrzebę ochrony. Sektor ten oferuje różnorodne możliwości rozwoju, od pracy w SOC, przez analizę zagrożeń, pentesting, po zarządzanie zgodnością z regulacjami. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów, napędzany regulacjami jak dyrektywa NIS-2, otwiera drzwi do kariery w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Ścieżki i możliwości rozwoju

Przejście na cyberbezpieczeństwo jest dostępne dla osób z różnym doświadczeniem, od prawników po specjalistów IT. Kluczowe jest zaangażowanie w naukę i adaptację. Intensywne kursy, mentoring i praktyczne doświadczenie są fundamentem do skutecznego rozwoju w tej branży. Rozległe możliwości rozwoju, atrakcyjne warunki zatrudnienia i szybki postęp kariery czekają na tych, którzy są gotowi na ciągłe wyzwania i naukę w sektorze cyberbezpieczeństwa.
Praca zdalna w SOC jest całkowicie możliwa i często praktykowana, szczególnie w modelach tak zwanych wirtualnych SOC-ów. Model ten umożliwia efektywną pracę z dowolnego miejsca, co jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi. Choć modele hybrydowe, łączące pracę zdalną z obecnością w biurze, stają się coraz bardziej popularne, ostateczna forma zatrudnienia zależy od polityki danej organizacji.

Być na bieżąco

Bycie na bieżąco z aktualnościami w branży cyberbezpieczeństwa jest niezbędne dla osób poszukujących pracy w tej dziedzinie. Regularne śledzenie wydarzeń, incydentów i nowinek technologicznych pozwala nie tylko na rozwijanie wiedzy, ale także demonstruje zaangażowanie i pasję do cyberbezpieczeństwa, co jest kluczowe podczas rekrutacji. Warto korzystać z różnych źródeł informacji, takich jak blogi branżowe, portale specjalistyczne oraz strony organizacji zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Wybór konkretnego źródła zależy od indywidualnych preferencji, a dostępność wartościowych treści jest szeroka i różnorodna.

Bootcampy - skok na głęboką wodę

Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w cyberbezpieczeństwie, dostępne są liczne źródła informacji, które mogą pomóc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w tej dziedzinie. Wybór odpowiedniego źródła zależy od indywidualnych preferencji, poziomu wiedzy oraz specyficznych zainteresowań. Znajomość aktualnych wydarzeń, analiza incydentów oraz śledzenie nowinek technologicznych to kluczowe elementy ciągłego rozwoju w branży cyberbezpieczeństwa. Praktyczne doświadczenie, zdobywane pod okiem doświadczonych mentorów, jest nieocenione w procesie nauki i rozwoju kariery w cyberbezpieczeństwie. Programy takie jak bootcampy, które łączą teorię z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi, oferują solidne przygotowanie do pracy w SOC oraz w innych obszarach cyberbezpieczeństwa.

Innowacyjne bootcampy

Bootcamp Cyber Security organizowany przez Future Collars to 12-tygodniowy kurs, który pod kierunkiem doświadczonych mentorów przygotowuje uczestników do pracy w branży cyberbezpieczeństwa. Program kursu jest zaprojektowany tak, aby uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności i wiedzę, które są bezpośrednio przydatne na rynku pracy. Kurs kładzie szczególny nacisk na przygotowanie do realiów pracy w SOC, zapewniając uczestnikom niezbędne kompetencje do rozpoczęcia kariery w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.
Bootcamp Cyber Security oferowany przez Future Collars włącza elementy sztucznej inteligencji (AI), dostarczając uczestnikom dodatkowego warsztatu poświęconego narzędziom AI. Warsztat ten, trwający półtorej godziny, jest zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli nauczyć się praktycznego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, które są coraz bardziej istotne na rynku pracy. Zajęcia te kładą szczególny nacisk na aplikacje AI przydatne w pracy w Security Operations Center (SOC), w tym na obsługę GPT oraz na pisanie skutecznych promptów dla narzędzi opartych o GPT.

Platforma edukacyjna i wsparcie

Kurs obejmuje również dostęp do platformy edukacyjnej, która jest dostępna w języku polskim i zawiera kompleksowe materiały szkoleniowe. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na żywo prowadzonych przez doświadczonych mentorów, które odbywają się w godzinach wieczornych, umożliwiając łączenie nauki z innymi obowiązkami. Dodatkowo, kurs oferuje możliwość indywidualnych konsultacji z mentorem, co pozwala na głębsze zrozumienie materiału i rozwiązanie wszelkich wątpliwości.

Platforma edukacyjna umożliwia dostęp do nagranych lekcji, co jest szczególnie przydatne dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach na żywo. Uczestnicy mają również dostęp do czatu grupowego, co sprzyja budowaniu społeczności i wzajemnemu wsparciu w procesie nauki. Ponadto, możliwość bezpośredniego kontaktu z mentorem poprzez czat indywidualny zapewnia dodatkowe wsparcie i ułatwia komunikację.
Kurs oferuje szereg korzyści dla uczestników, zorientowanych na praktyczne przygotowanie do zawodu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa: • Zajęcia na żywo: Prowadzone dwa razy w tygodniu, w małych grupach do 16 osób, umożliwiają intensywną interakcję i wymianę wiedzy. • Indywidualne konsultacje: Dostęp do doświadczonych mentorów wspiera proces nauki poprzez możliwość indywidualnych konsultacji. • Online: Całe szkolenie odbywa się zdalnie, co umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. • Kurs języka angielskiego w IT: Dodatkowe szkolenie przygotowuje uczestników do pracy w międzynarodowym środowisku. • Wsparcie po kursie: Obejmuje warsztaty z pisania CV i profilu na LinkedIn oraz techniki poszukiwania pracy.
Głównym celem kursu jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy w SOC, ale też kompleksowe przygotowanie uczestników do rynku pracy w cyberbezpieczeństwie. Uczestnicy są wyposażeni w narzędzia potrzebne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia i wsparcia w pierwszych krokach kariery w IT.

Wsparcie absolwentów

– W Future Collars cieszymy się z każdego absolwenta, który znajduje zatrudnienie po ukończeniu kursu. Wsparcie w procesie rekrutacji jest integralną częścią naszego kursu, a uczestnicy mają możliwość bycia polecanymi do jednej z naszych 27 firm partnerskich, co zwiększa ich szanse na zdobycie pierwszej pracy w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa. Kurs kończy się wydaniem wewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie umiejętności. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami kariery, którzy oferują bezpłatne porady i informacje o możliwościach dofinansowania kursu. Bootcamp Cyber Security, oferowany przez Future Collars, dostarcza wszechstronnego przygotowania do roli w Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC), łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi umiejętnościami. Dzięki elastycznej metodzie nauczania online, osobistym konsultacjom z doświadczonymi mentorami i wsparciu w procesie poszukiwania pracy, uczestnicy otrzymują pełne wyposażenie niezbędne do efektywnego rozpoczęcia swojej kariery w cyberbezpieczeństwie – podkreśla Aleksandra Trojanowska z Future Collars.

Cyberbezpieczeństwo otwiera przed profesjonalistami szerokie perspektywy zawodowe. Decyzja o podjęciu nauki i zdobywaniu praktycznego doświadczenia w tej dziedzinie jest fundamentem do zbudowania gratyfikującej ścieżki kariery. W Future Collars, uczestnicy kursu mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w procesie rekrutacji, w tym na możliwość rekomendacji do jednej z naszych 27 firm partnerskich, co istotnie zwiększa ich szanse na uzyskanie pierwszego zatrudnienia w sektorze IT i cyberbezpieczeństwa.

 

 

***
Izabela Taborowska, posiada dwudziestoletnie doświadczenie w branży IT, koncentruje się obecnie na cyberbezpieczeństwie jako kluczowym obszarze swojego rozwoju zawodowego i procesu zdobywania nowych umiejętności. Z kolei Michał Kaczmarek, z ponad ćwierćwieczem doświadczenia, wykorzystując swoją bogatą karierę od administratora systemu, przez inżyniera systemowego, aż do lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, podkreśla, że sektor IT umożliwia nieustanne rozwijanie pasji oraz stałe uczenie się. Obecnie pełni funkcję architekta rozwiązań i analityka w Secret Operation Center (SOK) w Trecomie, będąc liderem w zakresie sieci cyberbezpieczeństwa.
***
Future Callers to platforma edukacyjna online, skoncentrowana na programowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Oferuje kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz intensywne bootcampy, które pozwalają na naukę w 100% online, eliminując konieczność rezygnacji z innych obowiązków zawodowych czy edukacyjnych. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych mentorów-praktyków, aktywnych w obszarach, które są przedmiotem kursów. Platforma zapewnia dostęp do zajęć na żywo, indywidualne konsultacje, a także kurs języka angielskiego specjalnie przygotowany dla sektora IT, niezbędny do efektywnego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku zawodowym. Dodatkowo, uczestnicy mogą liczyć na wsparcie w procesie rekrutacji, włączając w to warsztaty dotyczące tworzenia CV i profilu na LinkedIn, jak również strategie efektywnego poszukiwania pracy w branży IT.

Przeczytaj jeszcze więcej
Levent Karaagac

Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Projekty praktyczne oferują realne doświadczenie, umożliwiając uczestnikom poczuć się jak prawdziwi programiści, zmagając się z różnorodnymi zadaniami. Future Collars zapewniło mi kompleksowe, wymagające i satysfakcjonujące doświadczenie edukacyjne, co czyni ten kurs doskonałym wyborem dla każdego, kto pragnie rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Tak swoje doświadczenia z bootcampem Python Developer w Future Collars podsumował Levent Karaagac, absolwent kursu. W inspirującym wywiadzie Levent opowiada, jak kurs Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Pracownik

Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

To wynik najnowszego badania Future of Work & Career Development, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Amazon. Z okazji 10-lecia programu „Postaw na swój rozwój” (ang. Career Choice), Amazon zainwestuje 40 mln euro i stworzy ponad 50 nowych programów szkoleniowych w Europie. Future Collars jest partnerem programu już od 2019 roku. Polacy chcą się szkolić Wyniki badania wskazują na silną potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Aż 89 Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!