Kobiety w branży IT: Chęć zmiany, ale z obawami

Autor:
Zespół Future Collars
W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą branży zawodowej. Szczególnie kobiety wydają się być otwarte na nowe możliwości, co potwierdzają najnowsze badania "Reskilling oczami Polaków", zrealizowane przez Future Collars – szkołę kompetencji cyfrowych. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Aż 60% kobiet rozważa taki krok. Ale dlaczego? Jakie czynniki wpływają na ich decyzje i jak postrzegają branżę IT jako potencjalne miejsce rozwoju zawodowego?
Reskilling oczami Polaków

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”

Według badania, aż 60% kobiet rozważa zmianę branży zawodowej, w porównaniu do 50% mężczyzn. Niemniej jednak, mimo chęci do zmian, wiele z nich obawia się wyzwań związanych z branżą IT. Te obawy są zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że branża IT jest często postrzegana jako zdominowana przez mężczyzn i wymagająca specjalistycznych umiejętności.

Wyniki badania „Reskilling oczami Polaków” ukazują wyjątkową dynamikę w podejściu kobiet do branży IT. W Amazon, jako globalnej firmie, dostrzegamy ogromny potencjał zawarty w umiejętnościach i determinacji kobiet. Fakt, że 60% kobiet rozważa zmianę branży, jednocześnie dostrzegając wyzwania związane z IT, podkreśla potrzebę tworzenia bardziej inkluzjyjnych środowisk pracy i oferowania wsparcia w przełamywaniu barier. Wierzymy, że kobiety mają nie tylko techniczne, ale także cenne umiejętności miękkie, które mogą wzbogacić i przekształcić branżę IT. Jako globalni liderzy, mamy odpowiedzialność i możliwość wspierania i zachęcania kobiet do rozwijania swojej kariery w technologii, przynosząc tym samym innowacje i różnorodność do sektora – dodaje Marta Dworowska, Dyrektorka ds. Zasobów Ludzkich w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Amazon

Reskilling oczami Polaków

Chcą, ale się boją

Kobiety wierzą, że każdy ma możliwość zmiany branży czy zawodu. Choć są bardziej otwarte na takie przemiany, obawiają się ich – zauważa Joanna  Pruszyńska-Witkowska z Future Collars. Ta refleksja doskonale oddaje rozterki wielu Polek, które pragną podjąć decyzję o zmianie ścieżki zawodowej, lecz obawiają się napotkanych przeszkód i wyzwań. Warto przyjrzeć się, co kryje się za tymi lękami i jak można je pokonać.

Mężczyźni bardziej wierzą w kobiety niż one same w siebie Ciekawym wnioskiem z badania jest fakt, że aż 68% mężczyzn uważa, że branża IT jest dla obu płci, w porównaniu do 63% kobiet. Co więcej, mężczyźni częściej wierzą w zdolności kobiet do pracy w IT niż same zainteresowane. To pokazuje, że kobiety często borykają się z wewnętrznymi barierami i brakiem pewności siebie.

Kobiety gorzej oceniają swoją sytuację zawodową Mimo że większość badanych (71%) pozytywnie ocenia swoją sytuację zawodową, kobiety robią to rzadziej niż mężczyźni. Dodatkowo, kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegają potencjalne bariery w branży IT, takie jak obawy związane z posiadaną wiedzą, umiejętnościami czy pracą w języku angielskim. Te obawy mogą wynikać z kulturowych i społecznych norm, które często kształtują nasze postrzeganie pewnych branż jako “męskich” lub “kobiecych”.

Branża IT: Wysokie zarobki, ale czy tylko dla mężczyzn?

Chociaż zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazują wysokie zarobki jako jeden z głównych powodów rozważania zmiany na branżę IT, to jednak kobiety częściej obawiają się trudności związanych z dostosowaniem się do wymagań tej branży. Warto zastanowić się, jakie wsparcie mogłoby pomóc kobietom w przejściu do branży IT i jakie działania mogą pomóc w przełamaniu tych obaw.

Badanie pokazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni doceniają umiejętności miękkie w branży IT, takie jak praca w zmiennych warunkach, umiejętności przywódcze czy zarządzanie sobą w czasie. To pokazuje, że kobiety mają wiele do zaoferowania w branży IT, nie tylko w zakresie technicznym, ale także w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka badania, podkreśla: Kobiety mają ogromny potencjał, aby odnieść sukces w branży IT. Ich zdolności analityczne, umiejętności miękkie i zdolność do pracy w zespołach są nieocenione. Jednak musimy przełamać stereotypy i bariery, które powstrzymują je przed podjęciem decyzji o zmianie branży.

Reskilling oczami Polaków

***

Partnerem strategicznym badania „Reskilling oczami Polaków” jest Amazon

*Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, w wieku 30-59 lat, zróżnicowanych pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu zawodowego. Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Wrzesień 2023. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce. Uczestnicy byli również zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, przy 51% udziale osób z wykształceniem wyższym. Co siódmy badany miał wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

** Dr hab. Katarzyna Sekścińska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doktorat z nauk społecznych w dziedzinie psychologii i jest jednocześnie ekonomistką. Specjalizuje się w psychologii finansowej, konsumenta oraz ekonomii behawioralnej. Jej badania skupiają się na czynnikach psychologicznych i socjologicznych wpływających na ryzykowne decyzje finansowe i konsumenckie. Prowadziła liczne projekty edukacyjne w dziedzinie finansów i konsumpcji we współpracy z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

***Future Collars - szkoła programowania oraz kompetencji cyfrowych online. Na co dzień wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, które chcą sprawnie przebranżowić się i wejść do świata technologii, być na bieżąco w cyfryzującej się gospodarce. Szkoła wsparła już ponad 4 tysiące osób, z czego ponad 80% pracuje obecnie w IT. Historie absolwentów dostępne są tu: https://futurecollars.com/historie/ Oferta Future Collars skierowana do biznesu, skupia się przede wszystkim na reskillingu oraz podnoszeniu kompetencji pracowników związanych z technologią. Celem jest wspieranie firm w kwestii rozwoju pracowników i zapewnienie im atrakcyjnych benefitów, aby sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Future Collars oferuje również pomoc dla firm redukujących zatrudnienie, aby zapewnić wsparcie osobom odchodzącym, aby znalazły swoje miejsce w branży IT.

Przeczytaj jeszcze więcej
Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

reiziger

Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Partnerstwo to idealnie wpisuje się w misję Future Collars, mającą na celu umożliwienie absolwentom rozwijania karier, które nie tylko odpowiadają ich zestawowi umiejętności, ale także aspiracjom. „Rozwój sektora technologicznego na Słowacji generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT. Dzięki współpracy z Reiziger Consulting LLC umożliwiamy firmie dostęp do absolwentów naszej szkoły, którzy dołączą do szeregów wysoce kompetentnych pracowników” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Współpraca między Future Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Jak rozpoczac kariere w cyb erbezpieczeństwie – (1)

Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Współpraca pomiędzy Future Collars a Luigi’s Box przyczynia się nie tylko do rozwoju karier młodych programistów, ale również do innowacyjności i konkurencyjności rynku e-commerce. Stanowi ona modelową synergię edukacji z biznesem, która przynosi korzyści zarówno absolwentom, oferując im realne szanse zatrudnienia w renomowanych firmach technologicznych, jak i rynkowi pracy. – Nasi kursanci, dzięki kompleksowemu przygotowaniu, które otrzymują podczas naszych kursów, są doskonale wyposażeni do rozpoczęcia kariery w branży IT. Tym Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie -

Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

Chat GPT – dlaczego warto? Fenomen Chat GPT wynika z połączenia dwóch kluczowych czynników: zaawansowania technologicznego i szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, Chat GPT potrafi interpretować zapytania użytkowników i generować odpowiedzi, które często są trudne do odróżnienia od tych udzielanych przez człowieka. To, co czyni go szczególnie atrakcyjnym, to jego wszechstronność – od pomocy w nauce i pracy, przez kreatywne pisanie, aż po rozrywkę i gry. Według badań Harvard Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?