“Uważamy, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do budowania świata równych szans”- rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską

Autor:
Zespół Future Collars
“Uważamy, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do budowania świata równych szans”- rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską

Rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską, prezeskami Future Collars, pomysłodawczyniami Funduszu Stypendialnego “Różnorodność w IT”. Program stypendialny jest skierowany do osób ze środowisk marginalizowanych, a jego celem wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje cyfrowe i pełne przygotowanie do rozpoczęcie pracy w IT. Kto może starać się o stypendium w wysokości 90% wartości bootcampu? Jakie są zasady naboru i dlaczego ta inicjatywa jest potrzebna? Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie poniżej.

Future Collars to przedsiębiorstwo społeczne, którego misją od samego początku jest zaangażowanie społeczne i działanie na rzecz budowania różnorodności na rynku pracy. Wiele działań edukacyjnych i społecznych odbywa z Waszej inicjatyw lub z Waszym udziałem. Teraz – we współpracy z Partnerami – powołujecie fundusz stypendialny. Dlaczego?

 

Beata Jarosz: W 2020 r. Koźminski Business Hub uznał nas za jeden ze Startupów Pozytywnego Wpływu. Taki tytuł zobowiązuje… Jesteśmy społecznym biznesem, otwartym na edukację przyszłości, która przełamuje bariery. Dzisiaj taką barierą dla wielu osób jest brak dostępu do świata najnowszych technologii, które zmieniają rzeczywistość i już teraz są nieodłączną częścią naszej codzienności większości z nas. Uważamy, że każdy powinien mieć do nich równy dostęp.

W tej nowej rzeczywistości niezmiernie ważne jest budowanie świata równych szans, w którym każdy ma możliwość pełnego rozwinięcie swojego potencjału i wykorzystania posiadanych umiejętności. Dlatego chcemy umożliwić dostęp do nauki umiejętności przyszłości tym, którzy go jeszcze nie mają.

 

Stawiacie na różnorodność w branży IT. Dlaczego zróżnicowane zespoły w środowisku pracy jest tak ważne?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Odmienne doświadczenie, staż pracy, sposób myślenia to spojrzenie na problem z wielu perspektyw. Dzięki różnorodności zespołów powstają innowacyjne produkty i usługi odpowiadające na potrzeby wszystkich użytkowników, niezależnie od ich płci, wieku i pochodzenia. Różnorodność to też szansa na uczenie się od siebie nowych kompetencji.

Z tego właśnie powodu wraz z Partnerami powołaliśmy fundusz “Różnorodność w IT”, który jest szansą na zdobycie kompetencji przyszłości dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lub pochodzących z marginalizowanych społeczności.

Beata Jarosz: Fundusz jest również szansą dla Partnerów biznesowych na znalezienie pracowników z różnorodnych grup społecznych, wyposażonych w kompetencje, których ich firmy najbardziej potrzebują oraz budowanie bardziej różnorodnych zespołów, które lepiej odzwierciedlają społeczeństwo.

 

Kto więc może ubiegać się o stypendium w ramach Funduszu?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Przy analizie zgłoszeń bierzemy pod uwagę ograniczenia finansowe kandydata, jego przynależenie do określonej grupy społecznej, zainteresowanie technologią, społeczne zaangażowanie oraz znajomość języka angielskiego. Fundusz jest dla tych, którzy z różnych, niezależnych przyczyn mają utrudniony start i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Beneficjentami funduszu mogą być osoby, które straciły pracę w związku z pandemią lub automatyzacją stanowiska pracy, z niepełnosprawnościami, o statusie uchodźcy, kobiety po urlopach wychowawczych, osoby 45+, opiekunowie osób zależnych, LGBTQ+, osoby z przychodami nieprzekraczającymi minimalnego wynagrodzenia krajowego lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Warunkiem jest zainteresowanie technologią, chęć pracy w branży IT. Ważne jest dla nas również zaangażowanie społeczne.

 

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe warunki aplikowania do funduszu?

Beata Jarosz: Owszem, szukamy osób, które chcą się przebranżowić w kierunku IT, interesują się technologią, już coś w kierunku pracy w tym obszarze robiły, ale zwyczajnie ich nie stać na kosztowny kurs. Potwierdzeniem zainteresowania branżą IT są dla nas m.in. ukończone kursy (również online) z konkretnego obszaru, uczestnictwo w wydarzeniach skierowanych do osób interesujących się IT (np. Dzień Kariery Kobiety w IT, meetupy, hackathon itp.)

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Zwracamy też uwagę na znajomość języka angielskiego – IT to branża, w której ten język często jest też narzędziem pracy i komunikacji. Istotnym kryterium jest aktywność społeczna kandydata i wystarczająco dużo czasu, by poświęcić się nauce.

 

Kto jest fundatorem funduszu i kto Was wspiera w tych działaniach?

Beata Jarosz: Fundatorami funduszu są Future Collars, Ten Square Games, Santander BankNESsT. Liczymy na to, że w ciągu roku grono Partnerów powiększy się i dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia funduszu. Zakładamy, że od 10-12 osób będzie mogło otrzymać stypendium w ramach już pozyskanego funduszu w 2021 r.

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Ponadto wspierają nas partnerzy merytoryczni, tj. Dare ITEklektika. Dzięki Dare IT uczestniczki wezmą udział w programie mentoringowym, z kolei Eklektika oferuje kurs English for IT i materiały przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych po angielsku.

Fundusz ma też ambasadorkę, urodzoną wojowniczkę i orędowniczkę włączania do społeczeństwa osób wykluczonych. Sylwia Błach (https://sylwiablach.pl/) to mentorka Future Collars, uznana przez Fundację Integracja za jedną z najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

Czasem już sam przykład daje nadzieję, że można żyć inaczej – przeczytaj wywiad z Sylwią Błach, ambasadorką Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”

 

Stypendyści będą mogli wybrać 4 kursy z oferty Future Collars: Tester Oprogramowania, Frontend Developer, UX Designer, Python Developer. Dlaczego akurat te bootcampy można wybrać?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Z oferty ponad 12 różnych kursów Future Collars wybraliśmy takie, które pokazują różnorodność stanowisk w IT i to, jak można wykorzystać i rozwijać różne umiejętności i zainteresowania w pracy w tej branży. IT to nie tylko programowania i twarde umiejętności techniczne.

W tej branży ważne są komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, otwartość na naukę, umiejętności interpersonalne i w zależności od stanowiska w różnym stopniu te kompetencje są potrzebne. Proponujemy kursy, gdzie faktycznie uczymy programowania, ale i takie, które umożliwią pracę na stanowiskach innych niż programistyczne.

 

Co zyskuje stypendysta przystępujący do programu?

Beata Jarosz: Przede wszystkim stypendium pokryje 90% kosztów wybranego przez stypendystę kursu. Pozostałe 10% zapłaci stypendysta na tydzień przed przystąpieniem do kursu.

Finansowanie kursu to nie wszystko. Oferujemy kompleksowy program wsparcia poprzez naukę na innowacyjnej platformie online, lekcje języka angielskiego w IT dzięki partnerstwu z Eklektiką, udział w programie mentoringowym Dare IT lub u Partnerów funduszu w przypadku mężczyzn.

Po ukończeniu szkolenia doradcy Future Collars przygotują absolwenta do wejścia na rynek pracy, pomogą w szukaniu pracy. W końcu stypendyści będą mieli okazję wziąć udział w wybranych rekrutacjach u Partnerów biznesowych Future Collars.

 

Beneficjenci stypendium będą zobowiązani także do pracy społecznej. Na czym ma polegać zaangażowanie społeczne stypendystów i skąd taki zapis w regulaminie?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Aktywność społeczna to dla nas ważne kryterium. Warunkiem przyznania stypendium jest zobowiązanie stypendysty, że po zakończeniu kursu będzie angażować się jako mentor i w ramach wolontariatu przeznaczy 2 godziny w miesiącu przez rok na uczenie programowania lub na spotkania dedykowane młodym kobietom, młodzieży oraz osobom ze środowisk marginalizowanych.

Wierzymy, że uruchamiając fundusz, pozytywnie wpływamy na proces budowania równego dostępu do edukacji. Mamy szansę zaszczepić tę ideę dzielenia się wiedzą również u nich. Jako firma zaangażowana społecznie uważamy, że każdy z nas może dokładać cegiełkę do budowania świata równych szans.

 

Jak można aplikować do funduszu?

Beata Jarosz: Zainteresowani aplikowali poprzez formularz. Pierwszy etap w tej edycji już jest za nami.

W drugim etapie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie indywidualne z komisją funduszu (zarząd Future Collars i wybrane osoby spośród mentorów lub Partnerów).

 

Dlaczego Fundusz Stypendialny “Różnorodność w IT” to ważna inicjatywa?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Nasze kursy zmieniły już niejedną ścieżkę zawodową i niejedno życie – wiemy o tym, bo absolwenci wracają do nas i dzielą się swoimi historiami. Jesteśmy dumni, cieszymy się z ich sukcesów i wzruszamy, kiedy samotne matki opowiadają o tym, że wreszcie czują się bezpieczne i niezależne lub osoby w wieku okołoemerytalnym chcą się uczyć nowych zawodów, by spełniać swoje marzenia. Wiele takich historii znamy.

Beata Jarosz: Na rynku pracy wszyscy jesteśmy tak samo potrzebni. Najwyższy czas porzucić stereotypy i bariery wewnętrzne i zewnętrzne, uświadomić sobie, że branża IT musi odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa, by służyć mu jak najlepiej. I to, że w IT każdy może się odnaleźć. Niech fundusz będzie tego dowodem.

 

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za przyszłych stypendystów!

Joanna Pruszyńska-Witkowska: My dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą inicjatywę: Partnerom – Santander Bank Polska, Ten Square Games, Nesst, Partnerom merytorycznym Dare IT, Eklektika i oraz tym, którzy na co dzień kibicują naszym przedsięwzięciom.

Dowiedz się więcej na temat Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”.

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT