“Uważamy, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do budowania świata równych szans”- rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską

Autor:
Zespół Future Collars
“Uważamy, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do budowania świata równych szans”- rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską

Rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską, prezeskami Future Collars, pomysłodawczyniami Funduszu Stypendialnego “Różnorodność w IT”. Program stypendialny jest skierowany do osób ze środowisk marginalizowanych, a jego celem wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje cyfrowe i pełne przygotowanie do rozpoczęcie pracy w IT. Kto może starać się o stypendium w wysokości 90% wartości bootcampu? Jakie są zasady naboru i dlaczego ta inicjatywa jest potrzebna? Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie poniżej.

Future Collars to przedsiębiorstwo społeczne, którego misją od samego początku jest zaangażowanie społeczne i działanie na rzecz budowania różnorodności na rynku pracy. Wiele działań edukacyjnych i społecznych odbywa z Waszej inicjatyw lub z Waszym udziałem. Teraz – we współpracy z Partnerami – powołujecie fundusz stypendialny. Dlaczego?

 

Beata Jarosz: W 2020 r. Koźminski Business Hub uznał nas za jeden ze Startupów Pozytywnego Wpływu. Taki tytuł zobowiązuje… Jesteśmy społecznym biznesem, otwartym na edukację przyszłości, która przełamuje bariery. Dzisiaj taką barierą dla wielu osób jest brak dostępu do świata najnowszych technologii, które zmieniają rzeczywistość i już teraz są nieodłączną częścią naszej codzienności większości z nas. Uważamy, że każdy powinien mieć do nich równy dostęp.

W tej nowej rzeczywistości niezmiernie ważne jest budowanie świata równych szans, w którym każdy ma możliwość pełnego rozwinięcie swojego potencjału i wykorzystania posiadanych umiejętności. Dlatego chcemy umożliwić dostęp do nauki umiejętności przyszłości tym, którzy go jeszcze nie mają.

 

Stawiacie na różnorodność w branży IT. Dlaczego zróżnicowane zespoły w środowisku pracy jest tak ważne?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Odmienne doświadczenie, staż pracy, sposób myślenia to spojrzenie na problem z wielu perspektyw. Dzięki różnorodności zespołów powstają innowacyjne produkty i usługi odpowiadające na potrzeby wszystkich użytkowników, niezależnie od ich płci, wieku i pochodzenia. Różnorodność to też szansa na uczenie się od siebie nowych kompetencji.

Z tego właśnie powodu wraz z Partnerami powołaliśmy fundusz “Różnorodność w IT”, który jest szansą na zdobycie kompetencji przyszłości dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lub pochodzących z marginalizowanych społeczności.

Beata Jarosz: Fundusz jest również szansą dla Partnerów biznesowych na znalezienie pracowników z różnorodnych grup społecznych, wyposażonych w kompetencje, których ich firmy najbardziej potrzebują oraz budowanie bardziej różnorodnych zespołów, które lepiej odzwierciedlają społeczeństwo.

 

Kto więc może ubiegać się o stypendium w ramach Funduszu?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Przy analizie zgłoszeń bierzemy pod uwagę ograniczenia finansowe kandydata, jego przynależenie do określonej grupy społecznej, zainteresowanie technologią, społeczne zaangażowanie oraz znajomość języka angielskiego. Fundusz jest dla tych, którzy z różnych, niezależnych przyczyn mają utrudniony start i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Beneficjentami funduszu mogą być osoby, które straciły pracę w związku z pandemią lub automatyzacją stanowiska pracy, z niepełnosprawnościami, o statusie uchodźcy, kobiety po urlopach wychowawczych, osoby 45+, opiekunowie osób zależnych, LGBTQ+, osoby z przychodami nieprzekraczającymi minimalnego wynagrodzenia krajowego lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Warunkiem jest zainteresowanie technologią, chęć pracy w branży IT. Ważne jest dla nas również zaangażowanie społeczne.

 

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe warunki aplikowania do funduszu?

Beata Jarosz: Owszem, szukamy osób, które chcą się przebranżowić w kierunku IT, interesują się technologią, już coś w kierunku pracy w tym obszarze robiły, ale zwyczajnie ich nie stać na kosztowny kurs. Potwierdzeniem zainteresowania branżą IT są dla nas m.in. ukończone kursy (również online) z konkretnego obszaru, uczestnictwo w wydarzeniach skierowanych do osób interesujących się IT (np. Dzień Kariery Kobiety w IT, meetupy, hackathon itp.)

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Zwracamy też uwagę na znajomość języka angielskiego – IT to branża, w której ten język często jest też narzędziem pracy i komunikacji. Istotnym kryterium jest aktywność społeczna kandydata i wystarczająco dużo czasu, by poświęcić się nauce.

 

Kto jest fundatorem funduszu i kto Was wspiera w tych działaniach?

Beata Jarosz: Fundatorami funduszu są Future Collars, Ten Square Games, Santander BankNESsT. Liczymy na to, że w ciągu roku grono Partnerów powiększy się i dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia funduszu. Zakładamy, że od 10-12 osób będzie mogło otrzymać stypendium w ramach już pozyskanego funduszu w 2021 r.

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Ponadto wspierają nas partnerzy merytoryczni, tj. Dare ITEklektika. Dzięki Dare IT uczestniczki wezmą udział w programie mentoringowym, z kolei Eklektika oferuje kurs English for IT i materiały przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych po angielsku.

Fundusz ma też ambasadorkę, urodzoną wojowniczkę i orędowniczkę włączania do społeczeństwa osób wykluczonych. Sylwia Błach (https://sylwiablach.pl/) to mentorka Future Collars, uznana przez Fundację Integracja za jedną z najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

Czasem już sam przykład daje nadzieję, że można żyć inaczej – przeczytaj wywiad z Sylwią Błach, ambasadorką Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”

 

Stypendyści będą mogli wybrać 4 kursy z oferty Future Collars: Tester Oprogramowania, Frontend Developer, UX Designer, Python Developer. Dlaczego akurat te bootcampy można wybrać?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Z oferty ponad 12 różnych kursów Future Collars wybraliśmy takie, które pokazują różnorodność stanowisk w IT i to, jak można wykorzystać i rozwijać różne umiejętności i zainteresowania w pracy w tej branży. IT to nie tylko programowania i twarde umiejętności techniczne.

W tej branży ważne są komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, otwartość na naukę, umiejętności interpersonalne i w zależności od stanowiska w różnym stopniu te kompetencje są potrzebne. Proponujemy kursy, gdzie faktycznie uczymy programowania, ale i takie, które umożliwią pracę na stanowiskach innych niż programistyczne.

 

Co zyskuje stypendysta przystępujący do programu?

Beata Jarosz: Przede wszystkim stypendium pokryje 90% kosztów wybranego przez stypendystę kursu. Pozostałe 10% zapłaci stypendysta na tydzień przed przystąpieniem do kursu.

Finansowanie kursu to nie wszystko. Oferujemy kompleksowy program wsparcia poprzez naukę na innowacyjnej platformie online, lekcje języka angielskiego w IT dzięki partnerstwu z Eklektiką, udział w programie mentoringowym Dare IT lub u Partnerów funduszu w przypadku mężczyzn.

Po ukończeniu szkolenia doradcy Future Collars przygotują absolwenta do wejścia na rynek pracy, pomogą w szukaniu pracy. W końcu stypendyści będą mieli okazję wziąć udział w wybranych rekrutacjach u Partnerów biznesowych Future Collars.

 

Beneficjenci stypendium będą zobowiązani także do pracy społecznej. Na czym ma polegać zaangażowanie społeczne stypendystów i skąd taki zapis w regulaminie?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Aktywność społeczna to dla nas ważne kryterium. Warunkiem przyznania stypendium jest zobowiązanie stypendysty, że po zakończeniu kursu będzie angażować się jako mentor i w ramach wolontariatu przeznaczy 2 godziny w miesiącu przez rok na uczenie programowania lub na spotkania dedykowane młodym kobietom, młodzieży oraz osobom ze środowisk marginalizowanych.

Wierzymy, że uruchamiając fundusz, pozytywnie wpływamy na proces budowania równego dostępu do edukacji. Mamy szansę zaszczepić tę ideę dzielenia się wiedzą również u nich. Jako firma zaangażowana społecznie uważamy, że każdy z nas może dokładać cegiełkę do budowania świata równych szans.

 

Jak można aplikować do funduszu?

Beata Jarosz: Zainteresowani aplikowali poprzez formularz. Pierwszy etap w tej edycji już jest za nami.

W drugim etapie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie indywidualne z komisją funduszu (zarząd Future Collars i wybrane osoby spośród mentorów lub Partnerów).

 

Dlaczego Fundusz Stypendialny “Różnorodność w IT” to ważna inicjatywa?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Nasze kursy zmieniły już niejedną ścieżkę zawodową i niejedno życie – wiemy o tym, bo absolwenci wracają do nas i dzielą się swoimi historiami. Jesteśmy dumni, cieszymy się z ich sukcesów i wzruszamy, kiedy samotne matki opowiadają o tym, że wreszcie czują się bezpieczne i niezależne lub osoby w wieku okołoemerytalnym chcą się uczyć nowych zawodów, by spełniać swoje marzenia. Wiele takich historii znamy.

Beata Jarosz: Na rynku pracy wszyscy jesteśmy tak samo potrzebni. Najwyższy czas porzucić stereotypy i bariery wewnętrzne i zewnętrzne, uświadomić sobie, że branża IT musi odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa, by służyć mu jak najlepiej. I to, że w IT każdy może się odnaleźć. Niech fundusz będzie tego dowodem.

 

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za przyszłych stypendystów!

Joanna Pruszyńska-Witkowska: My dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą inicjatywę: Partnerom – Santander Bank Polska, Ten Square Games, Nesst, Partnerom merytorycznym Dare IT, Eklektika i oraz tym, którzy na co dzień kibicują naszym przedsięwzięciom.

Dowiedz się więcej na temat Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”.

Przeczytaj jeszcze więcej
Premiera pierwszego w Polsce poradnika o reskillingu i upskillingu

Premiera pierwszego w Polsce poradnika o reskillingu i upskillingu – „Upskilling Reskilling. Czas na przyspieszenie”

„Upskilling Reskilling. Czas na przyspieszenie” to pionierskie opracowanie, które jako pierwsze kompleksowo ujmuje zagadnienia wypełnienia luki kompetencyjnej w firmach i analizuje wyzwania polskiego rynku pracy związane z brakiem specjalistów IT. Powstała na bazie wniosków z raportu „Wielki reset umiejętności” oraz warsztatów z radą programową ds. reskillingu prowadzonych przez Tinę Sobocińską. POBIERZ EBOOK: https://futurecollars.com/raport-upskilling-reskilling-czas-na-przyspieszenie/ https://reskilling.pl/raporty/   O ebooku „Upskilling Reskilling. Czas na przyspieszenie” Twórcy poradnika, zdając sobie sprawę z przełomowego Premiera pierwszego w Polsce poradnika o reskillingu i upskillingu – „Upskilling Reskilling. Czas na przyspieszenie”

Future Collars i Amazon: razem na trzech nowych rynkach

Future Collars i Amazon: razem na trzech nowych rynkach

– Nie zwalniamy tempa! Po wejściu na Bliski Wschód i nawiązaniu współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi rozszerzamy działalność o kolejne kierunki ekspansji. Czechy, Słowacja i Irlandia, a dokładnie uprawieni pracownicy Amazon w tych krajach, wezmą udział w naszych dedykowanych kursach – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Future Collars od kilku lat jest aktywnym partnerem programu Amazon Career Choice, który umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji do ról zarówno w firmie Future Collars i Amazon: razem na trzech nowych rynkach

Future Collars i Amazon Web Services łączą siły

Future Collars i Amazon Web Services łączą siły, aby zainspirować polską młodzież do rozpoczęcia kariery w sektorze IT

Szkoła kompetencji cyfrowych Future Collars rozpoczyna współpracę z programem Amazon Web Services (AWS) GetIT. Inicjatywa ta ma na celu zaznajomienie uczniów w Polsce, w wieku 12-14 lat – szczególnie dziewcząt oraz przedstawicieli społeczności niedostatecznie reprezentowanych – z umiejętnościami związanymi z chmurą obliczeniową. Projekt aspiruje do zainspirowania młodzieży do rozważenia kariery w branżach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Program AWS GetIT będzie realizowany przez cały rok szkolny 2023/2024, edukując Future Collars i Amazon Web Services łączą siły, aby zainspirować polską młodzież do rozpoczęcia kariery w sektorze IT

Maciej Paczuła

Refleksje Absolwenta: Nauka i rozwój nawet w trudnej sytuacji zdrowotnej

Co skłoniło Cię do zgłoszenia się na kurs w Future Collars w ramach Fundacji Ergo Hestia? I który kurs wybrałeś? To sama fundacja zgłosiła mnie bezpośrednio na kurs w Future Collars. Skorzystałem z doradztwa zawodowego w fundacji, gdzie zadeklarowałem, że chciałbym zostać Testerem. Dzięki temu przedstawiono mi kurs Tester Oprogramowania, który udało mi się pomyślnie zrealizować.   Jakie korzyści odniosłeś dzięki ukończeniu kursu? Czy pomogło Ci to w codziennej pracy lub w przebranżowieniu się? Ukończenie kursu Refleksje Absolwenta: Nauka i rozwój nawet w trudnej sytuacji zdrowotnej

Anna Niejełow

“Dostałam solidne podstawy, wiem także w jakim kierunku dalej się rozwijać, by być coraz lepszym Testerem” – rozmowa z Anną, absolwentką kursu Tester Oprogramowania

Co skłoniło Cię do zgłoszenia się na kurs w Future Collars? Który kurs wybrałaś i dlaczego? Po urodzeniu trzeciego dziecka wiedziałam, że muszę coś zmienić w swoim życiu zawodowym. O przebranżowieniu się do IT i zostaniu Testerem Oprogramowania myślałam już od pewnego czasu. Namawiał mnie do tego mój mąż oraz mój kolega, programista. Uważali, że poradzę sobie i że mam predyspozycje do tej pracy. Dlaczego akurat w Future Collars? Spodobała mi się agenda kursu, dostęp do kursu języka angielskiego w IT “Dostałam solidne podstawy, wiem także w jakim kierunku dalej się rozwijać, by być coraz lepszym Testerem” – rozmowa z Anną, absolwentką kursu Tester Oprogramowania

Moc Reskillingu Wykorzystanie korzyści biznesowych

Moc Reskillingu: Wykorzystanie korzyści biznesowych

W dzisiejszym zmieniającym się środowisku biznesowym, reskilling stał się bardzo ważnym pojęciem. Wiele firm na całym świecie ma trudności z znalezieniem pracowników posiadających nowe i niezbędne umiejętności np. specjalistów od cyfrowego bezpieczeństwa danych czy z innej branży specjalistów od Compliance. Dlatego coraz częściej sięgają po reskilling, czyli przekwalifikowanie swoich obecnych pracowników, co pozwala na odblokowanie ich potencjału i przynosi wiele korzyści biznesowych. Przedstawiam przykładową firmę o nazwie Innovatech Solutions, która pokazuje, Moc Reskillingu: Wykorzystanie korzyści biznesowych