“Uważamy, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do budowania świata równych szans”- rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską

Autor:
Zespół Future Collars
“Uważamy, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do budowania świata równych szans”- rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską

Rozmowa z Beatą Jarosz i Joanną Pruszyńską-Witkowską, prezeskami Future Collars, pomysłodawczyniami Funduszu Stypendialnego “Różnorodność w IT”. Program stypendialny jest skierowany do osób ze środowisk marginalizowanych, a jego celem wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje cyfrowe i pełne przygotowanie do rozpoczęcie pracy w IT. Kto może starać się o stypendium w wysokości 90% wartości bootcampu? Jakie są zasady naboru i dlaczego ta inicjatywa jest potrzebna? Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie poniżej.

Future Collars to przedsiębiorstwo społeczne, którego misją od samego początku jest zaangażowanie społeczne i działanie na rzecz budowania różnorodności na rynku pracy. Wiele działań edukacyjnych i społecznych odbywa z Waszej inicjatyw lub z Waszym udziałem. Teraz – we współpracy z Partnerami – powołujecie fundusz stypendialny. Dlaczego?

 

Beata Jarosz: W 2020 r. Koźminski Business Hub uznał nas za jeden ze Startupów Pozytywnego Wpływu. Taki tytuł zobowiązuje… Jesteśmy społecznym biznesem, otwartym na edukację przyszłości, która przełamuje bariery. Dzisiaj taką barierą dla wielu osób jest brak dostępu do świata najnowszych technologii, które zmieniają rzeczywistość i już teraz są nieodłączną częścią naszej codzienności większości z nas. Uważamy, że każdy powinien mieć do nich równy dostęp.

W tej nowej rzeczywistości niezmiernie ważne jest budowanie świata równych szans, w którym każdy ma możliwość pełnego rozwinięcie swojego potencjału i wykorzystania posiadanych umiejętności. Dlatego chcemy umożliwić dostęp do nauki umiejętności przyszłości tym, którzy go jeszcze nie mają.

 

Stawiacie na różnorodność w branży IT. Dlaczego zróżnicowane zespoły w środowisku pracy jest tak ważne?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Odmienne doświadczenie, staż pracy, sposób myślenia to spojrzenie na problem z wielu perspektyw. Dzięki różnorodności zespołów powstają innowacyjne produkty i usługi odpowiadające na potrzeby wszystkich użytkowników, niezależnie od ich płci, wieku i pochodzenia. Różnorodność to też szansa na uczenie się od siebie nowych kompetencji.

Z tego właśnie powodu wraz z Partnerami powołaliśmy fundusz “Różnorodność w IT”, który jest szansą na zdobycie kompetencji przyszłości dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lub pochodzących z marginalizowanych społeczności.

Beata Jarosz: Fundusz jest również szansą dla Partnerów biznesowych na znalezienie pracowników z różnorodnych grup społecznych, wyposażonych w kompetencje, których ich firmy najbardziej potrzebują oraz budowanie bardziej różnorodnych zespołów, które lepiej odzwierciedlają społeczeństwo.

 

Kto więc może ubiegać się o stypendium w ramach Funduszu?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Przy analizie zgłoszeń bierzemy pod uwagę ograniczenia finansowe kandydata, jego przynależenie do określonej grupy społecznej, zainteresowanie technologią, społeczne zaangażowanie oraz znajomość języka angielskiego. Fundusz jest dla tych, którzy z różnych, niezależnych przyczyn mają utrudniony start i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Beneficjentami funduszu mogą być osoby, które straciły pracę w związku z pandemią lub automatyzacją stanowiska pracy, z niepełnosprawnościami, o statusie uchodźcy, kobiety po urlopach wychowawczych, osoby 45+, opiekunowie osób zależnych, LGBTQ+, osoby z przychodami nieprzekraczającymi minimalnego wynagrodzenia krajowego lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Warunkiem jest zainteresowanie technologią, chęć pracy w branży IT. Ważne jest dla nas również zaangażowanie społeczne.

 

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe warunki aplikowania do funduszu?

Beata Jarosz: Owszem, szukamy osób, które chcą się przebranżowić w kierunku IT, interesują się technologią, już coś w kierunku pracy w tym obszarze robiły, ale zwyczajnie ich nie stać na kosztowny kurs. Potwierdzeniem zainteresowania branżą IT są dla nas m.in. ukończone kursy (również online) z konkretnego obszaru, uczestnictwo w wydarzeniach skierowanych do osób interesujących się IT (np. Dzień Kariery Kobiety w IT, meetupy, hackathon itp.)

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Zwracamy też uwagę na znajomość języka angielskiego – IT to branża, w której ten język często jest też narzędziem pracy i komunikacji. Istotnym kryterium jest aktywność społeczna kandydata i wystarczająco dużo czasu, by poświęcić się nauce.

 

Kto jest fundatorem funduszu i kto Was wspiera w tych działaniach?

Beata Jarosz: Fundatorami funduszu są Future Collars, Ten Square Games, Santander BankNESsT. Liczymy na to, że w ciągu roku grono Partnerów powiększy się i dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia funduszu. Zakładamy, że od 10-12 osób będzie mogło otrzymać stypendium w ramach już pozyskanego funduszu w 2021 r.

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Ponadto wspierają nas partnerzy merytoryczni, tj. Dare ITEklektika. Dzięki Dare IT uczestniczki wezmą udział w programie mentoringowym, z kolei Eklektika oferuje kurs English for IT i materiały przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych po angielsku.

Fundusz ma też ambasadorkę, urodzoną wojowniczkę i orędowniczkę włączania do społeczeństwa osób wykluczonych. Sylwia Błach (https://sylwiablach.pl/) to mentorka Future Collars, uznana przez Fundację Integracja za jedną z najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

Czasem już sam przykład daje nadzieję, że można żyć inaczej – przeczytaj wywiad z Sylwią Błach, ambasadorką Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”

 

Stypendyści będą mogli wybrać 4 kursy z oferty Future Collars: Tester Oprogramowania, Frontend Developer, UX Designer, Python Developer. Dlaczego akurat te bootcampy można wybrać?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Z oferty ponad 12 różnych kursów Future Collars wybraliśmy takie, które pokazują różnorodność stanowisk w IT i to, jak można wykorzystać i rozwijać różne umiejętności i zainteresowania w pracy w tej branży. IT to nie tylko programowania i twarde umiejętności techniczne.

W tej branży ważne są komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, otwartość na naukę, umiejętności interpersonalne i w zależności od stanowiska w różnym stopniu te kompetencje są potrzebne. Proponujemy kursy, gdzie faktycznie uczymy programowania, ale i takie, które umożliwią pracę na stanowiskach innych niż programistyczne.

 

Co zyskuje stypendysta przystępujący do programu?

Beata Jarosz: Przede wszystkim stypendium pokryje 90% kosztów wybranego przez stypendystę kursu. Pozostałe 10% zapłaci stypendysta na tydzień przed przystąpieniem do kursu.

Finansowanie kursu to nie wszystko. Oferujemy kompleksowy program wsparcia poprzez naukę na innowacyjnej platformie online, lekcje języka angielskiego w IT dzięki partnerstwu z Eklektiką, udział w programie mentoringowym Dare IT lub u Partnerów funduszu w przypadku mężczyzn.

Po ukończeniu szkolenia doradcy Future Collars przygotują absolwenta do wejścia na rynek pracy, pomogą w szukaniu pracy. W końcu stypendyści będą mieli okazję wziąć udział w wybranych rekrutacjach u Partnerów biznesowych Future Collars.

 

Beneficjenci stypendium będą zobowiązani także do pracy społecznej. Na czym ma polegać zaangażowanie społeczne stypendystów i skąd taki zapis w regulaminie?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Aktywność społeczna to dla nas ważne kryterium. Warunkiem przyznania stypendium jest zobowiązanie stypendysty, że po zakończeniu kursu będzie angażować się jako mentor i w ramach wolontariatu przeznaczy 2 godziny w miesiącu przez rok na uczenie programowania lub na spotkania dedykowane młodym kobietom, młodzieży oraz osobom ze środowisk marginalizowanych.

Wierzymy, że uruchamiając fundusz, pozytywnie wpływamy na proces budowania równego dostępu do edukacji. Mamy szansę zaszczepić tę ideę dzielenia się wiedzą również u nich. Jako firma zaangażowana społecznie uważamy, że każdy z nas może dokładać cegiełkę do budowania świata równych szans.

 

Jak można aplikować do funduszu?

Beata Jarosz: Zainteresowani aplikowali poprzez formularz. Pierwszy etap w tej edycji już jest za nami.

W drugim etapie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie indywidualne z komisją funduszu (zarząd Future Collars i wybrane osoby spośród mentorów lub Partnerów).

 

Dlaczego Fundusz Stypendialny “Różnorodność w IT” to ważna inicjatywa?

Joanna Pruszyńska-Witkowska: Nasze kursy zmieniły już niejedną ścieżkę zawodową i niejedno życie – wiemy o tym, bo absolwenci wracają do nas i dzielą się swoimi historiami. Jesteśmy dumni, cieszymy się z ich sukcesów i wzruszamy, kiedy samotne matki opowiadają o tym, że wreszcie czują się bezpieczne i niezależne lub osoby w wieku okołoemerytalnym chcą się uczyć nowych zawodów, by spełniać swoje marzenia. Wiele takich historii znamy.

Beata Jarosz: Na rynku pracy wszyscy jesteśmy tak samo potrzebni. Najwyższy czas porzucić stereotypy i bariery wewnętrzne i zewnętrzne, uświadomić sobie, że branża IT musi odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa, by służyć mu jak najlepiej. I to, że w IT każdy może się odnaleźć. Niech fundusz będzie tego dowodem.

 

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za przyszłych stypendystów!

Joanna Pruszyńska-Witkowska: My dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą inicjatywę: Partnerom – Santander Bank Polska, Ten Square Games, Nesst, Partnerom merytorycznym Dare IT, Eklektika i oraz tym, którzy na co dzień kibicują naszym przedsięwzięciom.

Dowiedz się więcej na temat Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”.

Przeczytaj jeszcze więcej
Monika Mrówka

Rola AI w przyszłości: między obawami a możliwościami

W wywiadzie dla Future Collars, Monika Mrówka podkreśliła znaczenie zrozumienia i odpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia zawodowego i osobistego. Wskazała na wyzwania związane z ograniczonym zrozumieniem procesów uczenia się AI, co często prowadzi do obaw przed niekontrolowanym rozwojem i potencjalnymi skutkami dla ludzkości. OGLĄDAJ: Rola AI w przyszłości: między obawami a możliwościami Future Collars: W obliczu rosnących obaw dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, jakie Rola AI w przyszłości: między obawami a możliwościami

Jak rozpoczac kariere w cyberbezpieczeństwie

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie? – Realia pracy i ścieżki rozwoju

Ścieżki kariery w cyberbezpieczeństwie Rozważając rozwój kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, warto zastanowić się, jak najlepiej rozpocząć swoją ścieżkę zawodową. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest ogromne, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym, napędzane wprowadzanymi regulacjami, takimi jak dyrektywa NIS-2 czy DORA. To stwarza optymistyczne perspektywy dla osób zainteresowanych tą branżą. Cyberbezpieczeństwo to więcej niż SOC Cyberbezpieczeństwo to kluczowa praktyka zabezpieczania sieci, aplikacji, urządzeń i danych Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie? – Realia pracy i ścieżki rozwoju

KG

I did IT! Sukces w IT to mój osiągnięty cel!

W wywiadzie dla Future Collars, Karolina Gałka, Controlling specialist i PowerBI Advisor w Norian Accounting Sp. z o.o., podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat zmiany branży jako procesu rozwoju osobistych kompetencji i odkrywania siebie. Dzieląc się doświadczeniami, opowiedziała o wyzwaniach i trudnościach, które musiała pokonać. „Nudziłam się w dotychczasowej pracy, chciałam coś zmienić. Trafiłam do szkoły Future Collars, ponieważ oferowała opiekę i mentoring na każdym etapie zmiany I did IT! Sukces w IT to mój osiągnięty cel!

Altkom Software

Jak wygląda codzienna praca w sektorze IT?

Future Collars aktywnie wspiera swoich absolwentów w znalezieniu zatrudnienia, łącząc ich z potencjalnymi pracodawcami z bogatego portfolio współpracujących firm – od Altkom Software, przez giganty korporacyjne, innowacyjne software house’y, aż po startupy. Te partnerstwa są dowodem na to, że najlepsi w branży zaczynają swoją karierę pod okiem właściwych pracodawców. Future Collars: Jakie są główne cele i misja Altkom Software, i w jaki sposób przekłada się to na codzienną pracę? Altkom Software: Wierzymy, że tworzenie oprogramowania Jak wygląda codzienna praca w sektorze IT?

Eksport

Chcesz wejść do branży IT? Uważaj na syndrom oszustki/oszusta!

Dlaczego ludzie po zmianie branży są narażeni na syndrom oszusta/uzurpatora? Brak doświadczenia praktycznego: Osoby przechodzące do branży IT często zaczynają od zera, bez wcześniejszego doświadczenia praktycznego. To może prowadzić do poczucia niekompetencji i wewnętrznego przekonania, że oszukują innych, że nie są uczciwi wobec pracodawcy. Bardzo często przekonanie to jest podświadome i nie zdajemy sobie z niego sprawy, jednak negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Szybki postęp technologii: Świat IT rozwija się w zawrotnym tempie, co może Chcesz wejść do branży IT? Uważaj na syndrom oszustki/oszusta!

Obraz2-1

Kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni

OBEJRZYJ: Kobiety w branży tech zarabiają o 13% mniej niż mężczyźni – Cecilia Bonefeld-Dahl, DIGITALEUROPE Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia obecności kobiet w sektorze ICT, gdzie obecnie zaledwie jedna na pięć specjalistek to kobiety. W dziedzinach takich jak zaawansowane technologie AI, ich udział maleje do zaledwie 5%, co podkreśla znaczącą różnicę, zwłaszcza w bardziej specjalistycznych rolach. Stajemy przed wyzwaniem zwiększenia liczby kobiet w dynamicznie rozwijających się sektorach Kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni