Reskilling i upskilling – czy warto się dokształcać?

Reskilling i upskilling z jednej strony wydają się koniecznością. Z drugiej zaś prawie 60% Polaków nie podnosi swoich kwalifikacji – wynika z badania IBRiS 2018. Jeśli już podejmują taki wysiłek, to są to szkolenia zawodowe w tradycyjnym formacie. Kursy internetowe kończy zaledwie co piąty Polak. Czy nie jesteśmy świadomi konieczności doskonalenia się, czy może to polskie firmy zaniedbują swoich pracowników w tym zakresie? Sprawdź, czym są upskilling i reskilling.

Reskilling i upskilling, a rynek pracy

W ciągu najbliższych 25 lat prawie połowa zawodów zostanie zastąpiona przez maszyny – prognozują specjaliści odpowiedzialni za raport „Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy 2017”. To realne zagrożenie zwłaszcza dla pracowników rynku handlowego, logistyki, przemysłu i przetwórstwa. Do 2030 r. ok. 375 mln. ludzi na całym świecie będzie musiała zdobyć nowe kwalifikacje, by utrzymać się na rynku pracy (The McKinsey Global Institute, Job Lost).

Reskilling i upskilling– możliwe formy i motywacje

Nauki nie kończy się wraz z opuszczeniem murów szkoły – takie przekonanie zdaje się być już rozpowszechnione. Nie tylko ze względu na zagrożenie utraty pracy i wspomnianą automatyzację wielu zawodów, ale także na silne trendy związane ze stylem życia opartym na samorozwoju. Czy jednak znajduje odzwierciedlenie ono w działaniach?

Okazuje się, że takimi aktywnościami może się pochwalić 42% Polaków. Najczęściej decydują się oni na tradycyjne formy samokształcenia (aż 73% badanych) – szkolenia z nauczycielem tzw. face to face to najpopularniejszy sposób nauczania w naszym kraju. Tylko 18% osób kończy szkolenia online, a jedynie 11% dokształca się poprzez aplikacje mobilne (IBRiS, 2018).

Podstawowym powodem, dla którego sięga się po kursy, jest chęć rozwijania pasji (38%). Dopiero w dalszej kolejności badani wskazują na potrzebę podniesienia kwalifikacji czy treningu osobistego. Okazuje się zatem, że aby zacząć samodoskonalenie się, trzeba się przede wszystkim zainteresować daną dziedziną.

Reskilling i upskilling – komu się najbardziej opłaca?

Samodoskonalenie w ramach swoich pasji to cel sam w sobie. Rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy – to już kwestia, którą powinien być zainteresowany nie tylko pracownik. Oczywiście większe kompetencje pozwalają skutecznie ubiegać się o awans, a w dalszej perspektywie – zapobiec wypadnięciu z rynku pracy. Jednak dla firmy to też czysty zysk.

Tzw. upskilling, czyli podniesienie kwalifikacji pracownika, i reskilling tj. nabywanie nowych umiejętności przynoszą szereg korzyści, takich jak:

  • Zmniejszenie kosztów rekrutacji;
  • Zmniejszenie rotacji, która nie tylko kosztuje, ale także buduje niekorzystny wizerunek firmy;
  • Zabezpieczenie realizacji projektów;
  • Pozyskiwanie ambasadorów przedsiębiorstwa – pracownicy cenią sobie firmy, które dbają o ich rozwój.

Firmy powinny zatem myśleć już teraz o wspieraniu i finansowaniu szkoleń dla pracowników, by przygotować się na wystąpienie luki kompetencyjnej. W takiej sytuacji pracownicy – wyszkoleni na podstawowym poziomie – zapewnią stabilność funkcjonowania firmy. Autorzy raportu „A stronger digital Europe” prognozującego sytuację na rynku pracy na Starym Kontynencie, twierdzą, że co drugi pracownik potrzebuje jakiejś formy reskillingu, a do 2025 r. szkolenia z IT powinno się zapewnić co 3 pracownikowi.

Reskilling i upskilling – jak to wygląda i jak wyglądać powinno

Ponad połowa Polaków, którzy zdecydowali się na samodoskonalenie się, opłaca te działania z własnej kieszeni. Co czwarty badany może liczyć na wsparcie pracodawcy. Jak widać, firmy nie są skore do opłacania, a tym samym zachęcania pracowników do kształcenia się. A – jak się okazuje – koszty takich aktywności nie są wygórowane. Jak wskazują badani, w ciągu roku najczęściej wydawano na szkolenia kwoty od 1 do 5 tys. zł.

Samodoskonalenie to – wg badań – ważny i potrzebny trend, który nie tylko pozwoli na zmniejszenie ryzyka utraty pracy czy znalezienie lepszego stanowiska. Wśród Polaków to także rozwój osobisty związany z ich zainteresowaniami. Jeśli upskilling lub reskilling połączy się zatem z pasjami, o motywacje i powodzenie całego przedsięwzięcia nie będzie trzeba się martwić.

Naucz się programowania i kompetencji cyfrowych

Zdobądź nowe umiejętności pod okiem doświadczonych Mentorów.